piątek, 22 września 2023

Recenzja: Dalis od MOM Miniaturas.
Reviews: Dalis from MOM Miniaturas.

Na blogu DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję modelu Dalis z frakcji łowców czarownic od MOM Miniaturas.

Model był częścią przesyłki, którą otrzymałem po zakończonej sukcesem zbiórce MOM Miniaturas - Mercenaries na Kickstarter i został zapakowany w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz znajduje się odlany z szarej żywicy model oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 20x20 mm.

Model przedstawia uzbrojoną w dwa pistolety i wielki miecz łowczynię czarownic, która przez tors ma przewieszony z pas z różnego rodzaju fiolkami, zawierającymi najpewniej święconą wodę.

Postać odziana jest w długi płaszcz i wysokie buty, a na czoło ma zsunięte gogle.

Niestety, w odróżnieniu od zrecenzowanych wcześniej modeli ten jest bardziej steampunkowy niż staroświatowy.

Jakość odlewu jest średnia, widoczne są nadlewki, pozostałości po kanałach doprowadzających żywicę do formy, błony pozostałe po procesie odlewania i ubytki pozostałe po pęcherzach powietrza.

Model dołączy jako Najemne ostrze - Łowca czarownic do Marienburczyków w Warheim FS.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today on the DansE MacabrE blog, I have prepared for you a review of the Dalis miniatures from the witch hunters faction from MOM Miniaturas.

The miniatures was part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on the Kickstarter portal and was packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the string bag there is a miniatures made of gray resin and a square base measuring 20x20 mm.

The miniatures depicts a witch hunter armed with two pistols and a great sword, with a belt carrying various types of vials, most likely containing holy water, hanging across her torso.

Dalis is dressed in a long coat and high boots, and has goggles pushed down on his forehead.

Unfortunately, unlike the previously reviewed miniatures from MOM Miniaturas, this one is more steampunk than old world.

The quality of the casting is average, there are visible scraps, remains of the channels supplying the resin to the mold, membranes left over from the casting process and cavities left by air bubbles..

The miniatures will most likely join the Marienburgers in Warheim FS as a Hired Sword - Witch Hunter.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE can you find more details. 

czwartek, 21 września 2023

Warsztat: Budowa stołu modułowego 'Ruiny Mordheim', część 83.
Workshop: Construction of the 'Ruins of Mordheim' modular table, part 83.

Dziś mam dla Was zdjęcia rynku, na którym zasadziłem drzewa od GW, które rosną nawożone czaszkami od różnych producentów.

Dodatkowo na rynku znajdziecie dwie latarnie i bitsy od Alien Lab Miniatures.
Today I have for you photos of the square where I planted trees from Games Workshop, which grow fertilized with skulls from various producers.

Additionally, you will find two lanterns and bits from Alien Lab Miniatures on the market.

środa, 20 września 2023

Galeria: Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów. Ogniobrzuchy.
Gallery: The scout from the Ogre Kingdoms. Firebelly.

Ogniobrzuchy są hałaśliwymi, parającymi się ogniem magami praktykującymi domenę bóstwa Ogrów zwanego Ognistą Paszczą. Skłonne w równym stopniu do radości i gniewu Ogniobrzuchy są gadatliwymi i żywotnymi osobnikami, witanymi z otwartymi ramionami w każdym plemieniu Ogrów. W masywnych prorokach płonie ogień, dosłownie i w przenośni. Ogniobrzuchy są łyse, szerokie w barach, a ich rumiana skóra płonie od wewnątrz, zaś odsłonięte torsy pokrywają liczne tatuaże z symbolami zagłady. 

Ognista Paszcza jest największym i najpotężniejszym wulkanem w Górach Lamentu. Odgrywa on w mitologii Ogrów ważną rolę i jest przez nie czczony zaraz obok Przepastnych Trzewi, szczególnie żarliwie przez plemiona, które były naocznymi świadkami potężnej erupcji wulkanu. Każdego roku tuziny pielgrzymów ciągną na stoki Ognistej Paszczy i odwiedzają małe, lecz wpływowe plemię, które mieszka w jaskiniach na zboczach wulkanu. Kiedy lawa spływa w dół Ognistej Paszczy niczym ślina z gęby Rzeźnika, kandydaci na magów przeprowadzają niebezpieczną Próbę Ognia – tajemniczy rytuał plemienia Ogniobrzuchów przeprowadzany, kiedy Ognista Paszcza huczy przez sen.

***
Od pomalowania prezentowanych poniżej modeli ze Zwiadowczej kompanii z Królestw Ogrów do Warheim FS minęły niemal lata, ale dopiero teraz, po długim oczekiwaniu w kolejce, zdjęcia doczekały się publikacji.

Na początek mam dla Was zdjęcia bohaterów, wśród których znajduje się Ogniobrzuchy.

Do malowania użyłem głównie farb GW, w tym kontrastów, a także wielu olejnych efektów.
It's been almost 3 years since the models from the The scout from the Ogre Kingdoms to Warheim FS presented below were painted, but only now, after a long wait in the queue, the photos have been published.

For starters, I have for you photos of the heroes, among which there is Firebelly.

For painting I used mainly Games Workshop paints, including contrasts, as well as many oil effects.