niedziela, 10 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #352.
Chosen from the week #352.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #352 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #352 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Vampire Princess Elysabetha painted by Lan.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem w minionym tygodniu między innymi:
  • kolejną porcję informacji na temat prowincji Liga Ostermarku,
  • raport bitewny z rozgrywki Warheim FS pomiędzy Khazadami a Ogrami,
  • a także pokazałem wam modele Wielkich Szczurów od HQ Resin, które wejdą w skład mojej drużyny do Warheim FS - Zwiadowcze stado klanu Eshin.
 • Z kolei Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Tower of Screaming Death.
 • A na stronie games.cz możecie przeczytać artykuł Warhammer Fantasy - mrtvý svět, který odmítá zemřít.
 • In the blogs of DansE MacabrE, I published last week, among others:
  • another portion of information about the province of the League of Ostermark, (PL)
  • a battle report from the Warheim FS game between Dwarves vs Ogres, (PL/ENG)
  • and also I showed you the HQ Resin Giant Rats models that will be part of my warband for Warheim FS - Eshin's Skaven. (PL/ENG)
 • Gideon published the article Tower of Screaming Death some time ago in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • And at games.cz you can read the article Warhammer Fantasy - mrtvý svět, který odmítá zemřít. (CZE)
How Big Is It?

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Merry na swoim blogu 4 Generals podzielił się swoim pomysłem na sadzenie drzew.
 • Z kolei Thorash na stronie FallenSUN pokazał jak zbudować podstawkę pod oddział.
 • A Elliot na stronie Talk Wargaming pokazał krok po kroku jak stworzyć własną miniaturową kampanię bitewną.
 • Merry on his blog 4 Generals shared his idea for planting trees on models of battle games. (PL)
 • Thorash on the FallenSUN website showed how to build a movement tray. (ENG)
 • Elliot on the Talk Wargaming site showed step by step how to create your own miniature wargaming vampaign. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Torin na łamach swojego bloga Crime Paint Site rozpakował blister z modelem Dwarf Wild Chieftain od Scibor MM.
 • Natomiast Old Fogey na swoim blogu Hobby Horse otworzył pudełko Goblin Infantry od North Star Games. Figurki w Warheim FS z powodzeniem można wykorzystać jako Hobgobliny.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE zaprezentowałem pudełko The Skavenblight Scramblers od Games Workshop.
 • Torin in the pages of his blog Crime Paint Site unpacked a blister with the Dwarf Wild Chieftain model from Scibor MM. (PL)
 • Old Fogey on his blog Hobby Horse opened a box of Goblin Infantry from North Star Games. Miniatures in Warheim FS can be successfully used as Hobgoblins. (ENG)
 • And in the pages of the blog DansE MacabrE I presented the box The Skavenblight Scramblers from Games Workshop. (PL/ENG)


Relacje   ]|[   Reports

 • Romych na łamach swojego bloga Romych Brush opublikował relację z wydarzenia Штука 2017.
 • Z kolei Tony na blogu Dampf's Modelling Page udostępnił kolejną porcję zdjęć z wydarzenia Scale Model World 2017.
 • Zaś Lorenzo na swoim blogu Modellismo per Passione zamieścił fotorelację z Monte San Savino 2017.
 • Romych in the pages of his blog Romych Brush published a report from the event Штука 2017. (RUS)
 • Tony on the blog Dampf's Modeling Page shared another portion of photos from the event Scale Model World 2017. (ENG)
 • Lorenzo posted a photoreport with Monte San Savino 2017 on his blog Modellismo per Passione. (ITA/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries


Inne   ]|[   Others

 • Dariusz na łamach swoje autorskiej strony dariusz domagalski opublikował wpis w którym podzielił się swoimi przeżyciami związanymi z LARPami.
 • Z kolei gervaz na blogu bitewniakowe pogranicza zadaje pytanie czy bitewniaki są tylko dla chłopców? 
 • A Sławomir na stronie ciekawostkihistoryczne.pl przedstawił historię choroby zwanej ogniami świętego Antoniego.
 • Dariusz published in his author's pages dariusz domagalski an entry in which he shared his experiences related to LARP. (PL)
 • Gervaz on the bitewniakowe pogranicza blog asks whether the wargames are only for boys? (PL)
 • And Sławomir on the ciekawostkihistoryczne.pl site presented the history of the disease called Saint Anthony's fire. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 8 grudnia 2017

Recenzja: The Skavenblight Scramblers od Games Workshop.
Reviews: The Skavenblight Scramblers from Games Workshop.

Postanowiłem uzupełnić moją skromną kolekcję Skavenów i kupiłem pudełko The Skavenblight Scramblers do Blood Bowl od Games Workshop.

Dwie plastikowe wypraski z częściami figurek, podstawki, instrukcję obsługi i kalkomanię zapakowano w kolorowe kartonowe pudełko na froncie którego GW umieściło grupowe zdjęcie pomalowanych modeli, natomiast z tyłu oprócz zdjęcia pomalowanych sześciu modeli i wykorzystywanych w grze znaczników znalazły się także użyte do malowania kolory farb oraz logo firmy i inne niezbędne informacje.

Pudełko zawiera dwie bliźniacze wypraski, z których można złożyć 12 modeli (każdy z 6 wzorów jest zdublowany). Jakość odlewu jest na najwyższym poziomie, a części pasują do siebie bardzo dobrze. Mankamentem może być fakt, że modele można złożyć tylko w jedyny słuszny zaproponowany przez GW sposób, a po złożeniu modeli nie zostają żadne nadprogramowe części.


Nie będę grać w Blood Bowl więc modele The Skavenblight Scramblers skonwertowałem na Rynsztokowców klanu Eshin, czyli drużynę którą w najbliższym czasie bardziej szczegółowo zaprezentuję na łamach DansE MacabrE.
I decided to supplement my modest collection of Skaven and bought a box of The Skavenblight Scramblers for the Blood Bowl from Games Workshop.

Two plastic molds with parts of miniatures, bases, instruction manual and sheets of decals received a packed colored cardboard box on the front of which Games Workshop placed a group photo of the painted models, while the back in addition to photos of the painted six models and used in the tags are also used for painting paint colors and company logo and other necessary information.

The box contains two twin moldings, from which you can fold 12 models (each of the 6 patterns is doubled). The quality of the cast is at the highest level, and the parts match each other very well. For some the shortcoming may be that models can be folded only in the only correct way proposed by the Games Workshop, and after assembling the models there are no over-programming parts.

Since I'm not going to play Blood Bowl game, so The Skavenblight Scramblers I have converted to Gutters Runner from Eshin's Clan, warband to Warheim FS which I will present in more detail in DansE MacabrE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...