środa, 29 lutego 2012

Khazadzi z Gór Krańca Świata. Nowe zdjęcia - Bohaterowie.

Zrobiłem nowe zdjęcia modeli Khazadów z Gór Krańca Świata. Figurki pomalowałem w wakacje 2011 roku.

Dziś zapraszam do obejrzeń fotografii krasnoludzkich bohaterów: Tanowie, Kowal Run, Krasnoludzki Inżynier, Długobrody i Łamacz Żelaza.wtorek, 28 lutego 2012

Recenzja: Grave Guard od Games Workshop.

Rekrutacja modeli do kompanii Nieumarłych powoli zbliża się do końca. Figurki Grave Guard firmy GW to kolejne modele, których będę używał w trakcie rozgrywek w Warheim FS, gdzie reprezentować będą modele Upiorów. Do złożenia Upiorów wykorzystałem trzy z dziesięciu modeli. Kolejne trzy modele posłużą do złożenia Strażników Grobowców Nieumarłego zastępu z Nehekhary. Pozostałe bitsy wykorzystam w innych projektach.

Choć Upiory w Warheim FS rozpoczynają rozgrywkę wyposażone w miecz i tarczę, to sklejając figurki dwa modele wyposażyłem w broń wielką, natomiast trzeci z Upiorów dzierży topór bojowy i miecz. Wspomniane wyżej tarcze umocowałem na plecach Upiorów, a modele wyposażone w broń wielką posiadają dodatkowo miecze w pochwach.

Image Hosted by ImageShack.us


Wewnątrz regimentowego pudełka firma GW zapakowała trzy zdublowane wypraski, na których znajdują się bitsy z których złożyć można dziesięć modeli Grave Guard. Figurki nieumarłych wyposażyć można w broń wielką lub broń ręczną i tarcze. Prócz wyprasek w pudełku znajdują się także zapakowane w foliowy woreczek podstawki oraz instrukcja obsługi.

Przód i tył pudełka zdobią zdjęcia pomalowanych modeli. I co zauważyłem dopiero robiąc zdjęcia opakowania, z tyłu nie już przykładowego zestawu farb/kolorów do pomalowania modeli.

Modele Grave Guard są świetnie wyrzeźbione, mają klimat i urok. Niestety odlewy nie są już tak dobre, jak w przypadku wcześniej recenzowanych modeli i miejscami musiałem sporo napracować się nożem modelarskim, by usunąć linie podziału formy i nadlewki.

Po oczyszczeniu z nadlewek i usunięciu linii podziału formy modele Grave Guard sklejało się całkiem przyjemnie, a spora ilość części z których składa się pojedynczy model pozwala na nadanie mu indywidualnego charakteru co obejrzeć można na zamieszczonych poniżej zdjęciach.

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 26 lutego 2012

Warheim Fantasy Skirmish

Dzięki czujności i uwadze państwa-draństwa udało się poprawić sporo błędów obecnych w podręczniku do Warheim Fantasy Skirmish
Zbiór wszystkich poprawek znajduje się w erracie, którą można pobrać 
STĄD.

Ponadto, rzutem na taśmę do konkursu dołączył Zer00. Raport z potyczki drużyn Ostlandu i Reiklandu możecie przeczytać  
TUTAJ.

I na koniec, prośba. Szanowne państwo-draństwo pomogą w wyborze reprezentanta do styczniowo-marcowej edycji Konkursu. Na wybranego Magistra Magii można głosować 

Zebrane z tygodnia #51

Zapraszam do lektury i komentowania 51 zestawienia z cyklu Zebrane z tygodnia.
Galerie:Nowości:
Tutoriale:
Recenzje:
Ciekawostki:
Obraz tygodnia (wg QC).

piątek, 24 lutego 2012

Poradnik: Diorama 'Rytuał'.
Tutorial: Diorama 'Ritual'.

Po pomalowaniu Magistrów Magii do Warheim FS poraz na zrobienie dioramy Rytuał.

Pomalowane przeze mnie modele Magistrów Magii reprezentują Czarodziejów Bitewnych, żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu z plugawymi sługami Mrocznych Bogów. Stąd szaty Magów są proste, pozbawione zbędnych ozdób, za to noszą ślady zużycia i pokryte są błotem.

Diorama nawiązuje swym kształtem do ośmioramiennej Gwiazdy Chaosu, która w świecie Warhammera jest swoistym odpowiednikiem pentagramu. Gwiazda złożona z ośmiu strzał reprezentuje Chaos, natomiast gwiazda powstała na skutek nałożenia dwóch kwadratów jest symbolem ochronnym, symbolem Sigmara Młotodzierżcy.

A jako, że magia ma swoje źródło w Immaterium, w Domenie Chaosu, Magistrowie Magii uchwyceni w czasie odprawiania rytuału stoją wewnątrz Gwiazdy Chaosu, zaś cała konstrukcja wyrwana z posad mocą Wiatrów Magii unosi się w powietrzu.

Zwróceni do wnętrza Magowie zaklinają Wiatry Magii w potężnym Kamieniu Mocy... a może walczą z Bytem, który uwięziony jest wewnątrz. Przecież metaliczny głaz spętany jest łańcuchami...
After painting the Imperial Masters of Magic to Warheim FS has come time to make a diorama Ritual  for the wizards.

I painted models Masters of Magic represent Battle Wizards soldiers fighting on the front lines of filthy servants of the Dark Gods. Thus, robes Mages are simple and free of unnecessary ornamentation, for it shows signs of wear, and are covered with mud.


Similarly diorama refers to its shape Star of Chaos, which in the world of Warhammer is a kind of counterpart of the pentagram. Star composed of eight arrows represents Chaos, while the star was formed as a result of the imposition of two squares is a symbol of protection, symbol of Sigmar Heldenhammer God-Emperor, the Savior of the Empire.


And as that all magic has its source in Immaterium in Domain of Chaos, Magisters of Magic, were captured here during the celebration of the ritual stand inside the Star of Chaos, the whole structure torn from the foundations of the power of the Winds of Magic is in the air.


Magicians standing face to the interior they weave Winds of Magic in the mighty Stone Power ... maybe struggling with Existence, who is trapped inside. Indeed metallic stone is shackled in chains ...


Niestety, nie dysponowałem aparatem przez cały okres, w którym pracowałem nad dioramą, stąd nie wszystkie etapy udało mi się uwiecznić na fotografii.

Prace zacząłem od sklejenia klejem polimerowym dwóch arkuszy pianki pod panele podłogowe, które następnie docisnąłem do siebie książką.

Czekając aż spoina sklei ze sobą piankę, zastanawiałem się jak, rozwiązać problem gniazd pod modele. Na początku planowałem przeciąć podstawki kawaleryjskie od Mantica. Ostatecznie jednak postanowiłem sprawdzić podstawki GW. I tak osadziłem podstawki 20 x 20 mm w odwróconych podstawkach 25 x 25 mm.

Gdy klej wysechł, korzystając z cyrkla i długopisu narysowałem na arkuszach Gwiazdę Chaosu, a zbędne fragmenty usunąłem wycinając je nożem modelarskim.

Z drugiej strony Gwiazdy Chaosu narysowałem, a następnie wyciąłem nożem modelarskim i poprawiłem ołówkiem fakturę kamiennych płyt.

Następnie wkleiłem podstawki 25 x 25 mm w Gwiazdę Chaosu. Do każdej podstawki przykleiłem dodatkowo stalowe podkładki, dzięki czemu zaopatrzone w magnesy neodymowe figurki Magistrów Magii pewnie trzymają się w gniazdach.
Sorry, I did not have the camera all the time, where I worked on the diorama, so not all the steps I was able to capture in a photograph.

Work on the diorama I started to glue the polymer adhesive two sheets of foam under the floor panels, at the time the glue dries pressed foam a heavy book.

Waiting until glues merge the two foam sheets, I thought how to solve the problem of the bases for models. At the beginning of the planned cut in half cavalry bases, which Mantic adds to their models. In the end, I decided to check the bases from GW. And so I put the bases 20 x 20 mm on reverse bases 25 x 25 mm.

When the adhesive has dried, using a pair of compasses and a pen I drew on sheets a Star of Chaos and unnecessary portions removed by cutting them with a modeller knife.

On the other side the Star of Chaos I drew and I cut texture of stone slabs, which were later corrected a pencil.

Then pasted stand 25 x 25 mm on the Star of Chaos. For each bases I glued additional steel washers, so stocked with neodymium magnets miniatures Masters of Magic securely stick to the slots.


Nie czekając aż klej mocujący stalowe podkładki wyschnie, wyciąłem ze styroduru ostrosłupy, które przykleiłem do podstawek i odstawiłem dioramę do czasu wyschnięcia kleju.
Do not wait until the glue mounting steel washers dry, I cut from styrodur pyramids, which I glued to the bases and put down a diorama until the glue dries.Gdy klej wysechł przystąpiłem do nadania bryłom odpowiedniej faktury. Do tego celu żyłem gazy opatrunkowej, którą pociąłem w paski, nasączyłem rozwodnionym klejem Wikol i przykleiłem do wyciętych ze styroduru ostrosłupów.
When the glue is dry I started to give furniture a feeling of proper texture. For this purpose, I have lived gauze, which I cut up into strips, soaked diluted glue Wikol and glued to cut from styrodur pyramids.
Gdy z jednej strony miałem już fakturę płyt, a z drugiej oklejone gazą opatrunkową ostrosłupy, pokryłem Gwiazdę Chaosu trzema warstwami Citadel Liquid Green Stuff. Masa wypełniła szczeliny i zamaskowała miejsca łączenia arkuszy pianki pod panele oraz wzmocniła miejsca, w którym w piankę wkleiłem haki mocujące podstawki 25 x 25 mm. Po wyschnięciu masy usunąłem pilnikiem nadmiar Green Stuffu.
When on the one side the structure I had the texture of stone slabs and the other pyramids covered with gauze, I painted the Star of Chaos three layers Citadel Liquid Green Stuff. LGS filled the gap and masked the joining sheets of foam the panels and strengthened where foam pasted hooks base 25 x 25 mm. After drying I removed a file excess Green Stuff.


Następnie wyciąłem ze sturoduru kliny, które przykleiłem do ramion gwiazdy. Groty ostrosłupów połączyłem pasmami gazy opatrunkowej ze środkiem Gwiazdy Chaosu...
In the next step, I cut a from styrodur wedges, which I glued to the tips of a star. Arrowhead of pyramids joined bands of gauze with the center of the Star of Chaos...


...gazę opatrunkową posmarowałem klejem Wikol i posypałem piaskiem.
...then I covered the gauze glue Wikol and sprinkled the sand.Gdy klej wysechł pomalowałem całość czarną farbą akrylową zmieszaną z klejem Wikol i znów zostawiłem do wyschnięcia.
When the glue is dry I painted the construction a black acrylic paint mixed with glue Wikol and again left to dry.Kolejną rzeczą, której potrzebowałem do kontynuowania pracy były korzenie. Niestety na zewnątrz panowały mrozy sięgające -20 stopni Celsjusza, co skutecznie zniechęcało do kopania w ziemi. Na szczęście okazało się, że na balkonie pozostał jakiś kwiat w doniczce, który nie przetrwał lata. Po wyciągnięciu rośliny z doniczki i rozkruszeniu ziemi okazało się, że mam wszystko to, co było mi potrzebne.

Znów pokryłem dioramę klejem Wikol i posypałem rozdrobnioną ziemią...
Another thing that I needed to continue the work they were roots. Unfortunately, outside prevailed frosts reaching -20 degrees Celsius, which effectively discourage digging in the ground. Fortunately, it turned out that on the balcony remained a flower in a pot that has not survived the years. After removing the plant from the pot and crushing ground, it turned out that I had everything I needed.

Again, I covered diorama glue Wikol and sprinkle fragmented the earth for flowers...
...gdy klej wysechł pomalowałem całość czarną farbą akrylową zmieszaną z klejem Wikol i znów zostawiłem do wyschnięcia.
...when the glue is dry I painted the construction a black acrylic paint mixed with glue Wikol and again left to dry.Po wyschnięciu pokryłem dioramę suchymi pigmentami...
After drying I covered diorama dry pigments...
...i przystąpiłem do budowy podstawki pod dioramę.

Do tego celu wykorzystałem kwadratową podstawkę 50 x 50 mm, do której klejem polimerowym przykleiłem kawałek korka, a po wyschnięciu wywierciłem otwory i przykleiłem klejem cyjanoakrylowym cienkie, stalowe pręty.
...and I started to build the diorama base.

For this purpose I used a square base 50 x 50 mm, which the polymer adhesive glued a piece of cork, and after drying drilled holes and glued cyanoacrylate adhesive sheets, steel rodsPodstawkę, podobnie jak wcześniej dioramę pokryłem suchymi pigmentami.
Base, like the earlier diorama I covered with dry pigments.W czterech ostrosłupach nawierciłem otwory i osadziłem dioramę na prętach. Następnie pokryłem pręty klejem Wikol i posypałem piaskiem. Czynność powtórzyłem dwa albo trzy razy. A gdy klej zasechł pomalowałem piasek czarną farbą i pigmentami.

Na koniec przykleiłem korzenie.
In four pyramids I drilled holes and put a diorama on rods. Then I covered rods glue Wikol and sprinkled the sand. Action repeated two or three times. And when the glue is dry I painted the sand a black paint, and dry pigments.

At the end I glued roots.


Kolejny krok to wykończenie widocznej strony Gwiazdy Chaosu.

W szczeliny pomiędzy gniazdami a ramionami wkleiłem głazy, zrobione z kory sosny. Miejscami przykleiłem także piasek, a całość znów pomalowałem czarną farbą.
The next step is to finish the visible side the Star of Chaos.

In the gap between the slots and arms of construction I pasted rocks made from the bark of pine trees. Places I glued the sand, and the whole thing again, I painted all a black paint.
Ostatnimi elementami jakie pozostały do wykonania, był spętany łańcuchami Kamień Mocy oraz miedziane tablice.

Kamień Mocy wyciąłem ze styroduru, zaś miedziane tablice z blaszki aluminiowej, z której zrobiona była tubka kremu do golenia.

W Kamieniu Mocy wyciąłem symbole poszczególnych Tradycji Magii, następnie oplotłem głaz łańcuchem. Aby uzyskać efekt lewitującego głazu, pokryłem łańcuszek klejem cyjanoakrylowym, który po zaschnięciu stwardniał i zespolił ze sobą ogniwa.
The last elements of what remained to be done, was shackled with chains Power Stone and copper plates.

Power Stone I cut from styrodur, and copper plates with an aluminum plaque, which was made tube of shaving cream.


In Stone Power I cut individual symbols Colleges of Magic, then wrapped her boulder chain. To get the effect levitating rock I covered chain cyanoacrylate glue, which when dry hardened and he fused with each chain links.Dla ułatwienia malowania umieściłem tablice zrobione z blaszki aluminiowej pomiędzy segmentami magnesu neodymowego.
For ease of painting I have placed tables made from aluminum plates between segments od neodymium magnet.Po pomalowaniu widocznej części Gwiazdy Chaosu, tablic i Kamienia Mocy, skleiłem poszczególne elementy dioramy i pokryłem całość pigmentami, gdzieniegdzie przykleiłem także trawkę elektrostatyczną.

Na koniec z kleju polimerowego zrobiłem pasma pajęczyny.

Pomalowaną dioramę możecie zobaczyć poniżej.
After painting the visible part of the Star of Chaos, tables and Stone Power, I glued elements of dioramas and I covered the whole pigments, and here and there I glued the electrostatic grass.

At the end from polymer glue I did a spiderweb.


Painted diorama you can see below.


Więcej zdjęć Magistrów Magii oraz dioramy znajdziecie TUTAJ i TUTAJ.

Zachęcam Was także do głosowania na dioramę na CMoN. Swoje głosy możecie oddać TUTAJ i TUTAJ!
More photos of Masters of of Magic and diorama you can find HERE and HERE.

I invite you also to vote on the diorama on the site CMoN. You can vote HERE and HERE!

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 22 lutego 2012

Magistrowie Magii - Diorama na CMoN

Diorama z Magistrami Magii pojawiła się na CMoN.

Zapraszam do głosowania (tutaj i tutaj) oraz komentowania!Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 20 lutego 2012

Galeria: Diorama 'Rytuał'.
Gallery: Diorama 'Ritual'.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.