poniedziałek, 31 października 2016

Podsumowanie miesiąca. Październik./Summary of the month. October.

październiku na łamach DansE MacabrE zamieściłem 35 postów, a więc więcej niż w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od ogłoszenia przygotowań do turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych oraz korekty regulaminu. Opublikowałem także zdjęcia nagród ufundowanych przez Kromlech oraz SpellCrow.

Wraz z Maniexem zaprosiliśmy was także do udziału w I Świątecznej Wymianie Figurkowej, która odbędzie się w ramach grudniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.

We październiku na blogu opublikowałem cztery recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Forest Troll od Werewoolf Miniatures, Astronomer’s Workshop Basing Kit od HQResin oraz Dwarf Blacksmith od Scibor MM i torba do transportu figurek Victory od A-Case.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Maniexem z Maniexite.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #26 edycji FKB, której gospodarzem jest Dominig Kostka Domina, a tematem przewodnim był Mój sposób na....

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium: język i ludność, typowe ubrania spotykane w Imperium oraz reigia i mroczna potęga Chaosu

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Ponadto rozpocząłem budowę domu kupca, zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ i TUTAJ...


...oraz pomalowałem zestawy Astronomer’s Workshop Basing Kit i Signposts/Road Signs Basing Kit od HQResin.


We październiku opracowałem także zasady Postaci Dramatu - Brokk Tryggson, Wędrowny Mistrz Piwowar i Podarge Czerwona, Królowa Harpii  - do Warheim FS...


...oraz opublikowałem zaktualizowaną wersję podręcznika do Warheim FS.

Na blogu zamieściłem także dwa raporty bitewne Strażnicy dróg z Averlandu vs Piechota morska z Marienburga oraz Strażnicy dróg z Averlandu vs Zbrojna kompania z Ostlandu.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#290#291#292 oraz #293 i #294) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#188#189, #190 oraz #191 i #192) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In October, on the pages of DansE MacabrE I posted 35 posts, which is more than in 2015 year.

Month started from the announcement of preparations for the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains and adjustments the rules. I published the photos of prizes sponsored by the Kromlech and SpellCrow.

Together with Maniex invited you also to participate in the Christmas Miniature Exchange, which will take place in the December edition of the Miniature Blog Carnival.

In October, on a blog published four reviews where you can see the contents of sets Forest Troll from Werewoolf MiniaturesAstronomer’s Workshop Basing Kit from HQResin and Dwarf Blacksmith from Scibor MM i bag to transport miniatures Victory from A-Case.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Maniex from Maniexite.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

I took part in edition #26 of MBC, hosted by Dominig from blog Kostka Domina, and the theme was the My way to....

Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: język i ludnośćtypowe ubrania spotykane w Imperium and reigia and mroczna potęga Chaosu


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


Moreover, started building a 
merchant house, photos you can see HERE and HERE...

...and painted the sets Astronomer’s Workshop Basing Kit and Signposts/Road Signs Basing Kit from HQResin.


In October, I developed the rules of Dramatis Personae - Brokk Tryggson, Wędrowny Mistrz Piwowar and Podarge Czerwona, Królowa Harpii - for Warheim FS...

...and published an updated version of the rulebook for Warheim FS.

On a blog I posted two reports battle Averlanders vs Marienburgers and Averlanders vs Ostlanders.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#
290#291#292 and #293 and #294), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#188#189, #190 and #191 and #192), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs
.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 27k razy, a wśród najczęściej czytanych postów we październiku, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także trzy recenzje Dwarf Blacksmith od Scibor MM oraz Forest Troll od Werewoolf Miniatures i torba do transportu figurek Victory od A-Case.


Na dzień 31102016 blog posiada 220 obserwatorów i 131 polubień na nowym fanpage on FB oraz 1963 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 27k times, and among the most read posts in October, except during the last sections Chosen of the weekwas the three reviews Dwarf Blacksmith od Scibor MM oraz Forest Troll od Werewoolf Miniatures i case to transport miniatures Victory from A-Case.


As at the date 31102016 blog has 220 followers and 131 like it! on new fanpage on Facebook and in 1963 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Postać Dramatu - Podarge Czerwona, Królowa Harpii

Dziś mam dla Was propozycję zasad kolejnej Postaci Dramatu do Warheim FS - szanowne państwo-draństwo oto Podarge Czerwona, Królowa Harpii!

Wszelkie uwagi, komentarze i sugestie mile widziane. Jeżeli dostrzegliście jakieś błędu lub macie pomysł na jakąś modyfikację to piszcie.

Jeśli szanowne państwo-draństwo ma pomysły na kolejnych bohaterów specjalnych do Warheim FS, a wystarczy mi nawet krótki opis zawarty w kilku zdaniach, to piszcie śmiało w komentarzach poniżej.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 30 października 2016

Zebrane z tygodnia #294/Chosen from the week #294

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #294 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #294 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Pumpkin Face painting by The Mad Hamster's Modelling Page.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Wpisy opublikowane z okazji #30-lecia gry Warhammer Fantasy RolePlay szanowne państwo-draństwo może przeczytać między innymi na blogach It always rains in Nuln oraz PafHammer i Realm of Chaos80s.
 • Ponadto na DansE MacabrE zamieściłem zaktualizowany podręcznik i regulamin na turniej Warheim FS.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Jacek na blogu Fantasy Scenery Miniatures opublikował poradnik w którym pokazał kolejne etapy budowy makiety Wieży Maga.
 • Z kolei Romych na swoim blogu Romych Brush udostępił tutorial w którym pokazał jak zrobić bagienne podstawki.
 • A z poradnika zamieszczonego na davidneat szanowne państwo-draństwo może dowiedzieć się jak wykonać faktury różnych powierzchni. 
 • Jacek on the blog Fantasy Scenery Miniatures published a tutorial which showed the stages building a models of the Wizard's Tower. (PL)
 • Romych on his blog Romych Brush has released a tutorial which shows how to make a swamp bases. (ENG)
 • And from a tutorial published on pages of the blog davidneat you can learn how to perform a variety of surface texture. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Sigur na blogu Battle Brush Studios rozpakował pudełko z modelami Medieval Archers 28 mm od Conquest Games.
 • Natomiast Morpheus na The Fantasy Hammer podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Wood Elf Highborn with Great Weapon od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE zaprezentowałem wam torbę do transportu modeli Victory od A-Case (na blogu znajdziecie także kod rabatowy pozwalający na zniżkę 40%).
 • Sigur on the blog Battle Brush Studios unpacked box with models Medieval Archers 28 mm from Conquest Games. (ENG)
 • Morpheus on The Fantasy Hammer shared his impressions about the model Wood Elf Highborn with Great Weapon from Games Workshop. (PL/ENG)
 • And on the my blog DansE MacabrE I present to you a bag to transport miniatures Victory from A-Case. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries


Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
ołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 29 października 2016

Podsumowanie tygodnia #192

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #192 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
ołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 28 października 2016

Recenzja: Torba do transportu figurek VICTORY od A-Case.
Reviews: Case to transport miniatures VICTORY from A-Case.

Witam serdecznie i zapraszam do lektury kolejnego wpisu opublikowanego w ramach piątkowych recenzji

Dziś tematem wpisu nie będą figurki, bitsy czy zestawy do waloryzacji, a torba do transportu figurek Victory od A-Case.

Czytelnicy cyklu Zebrane z tygodnia publikowanego w niedziele na DansE MacabrE być może pamiętają wpisy informujące o kampanii crowdfundingowej A-Case: Revolutionary miniatures storage case, która w marcu 2016 roku zakończyła się dużym sukcesem na Indiegogo.

Zebrane w kampanii crowdfundingowej fundusze pozwoliły na uruchomienie produkcji i udostępnienie torby do sprzedaży.

Victory od A-Case to wykonana z czerwonego poliestru, stali i aluminium torba o wymiarach 28 x 29 x 16 cm z czarnym uchwytem i czarnym, regulowanym paskiem na ramię.

Z tyłu torby znajduje się zapinana na rzep kieszeń o wymiarach 23 x 25 x cm z logo A-Case. Co prawda w bocznej kieszeni torby nie zmieścimy nic większego niż książka w formacie B5 ale znaczniki lub wzorniki, karta postaci i środki piśmiennicze zmieszczą się bez problemu.

Torbę otrzymałem solidnie zapakowaną w kartonowe pudło. Z kolei wewnątrz torby ekipa z A-Case umieściła zabezpieczone czarną folią aluminiowe elementy wewnętrznej konstrukcji i stalowe półki oraz 60 bardzo silnych magnesów neodymowych o wymiarach 6x2 mm.

Wewnętrzny szkielet należy złożyć samemu ale nie sprawia to żadnego problemu. Producent przygotowuje film instruktażowy, który będzie dostępny w sieci, a ja złożyłem gif instruktażowy (za co serdecznie Was przepraszam) na którym pokazałem kolejne etapy składania szkieletu. Po złożeniu konstrukcja wpasowuje się bardzo dobrze w wewnętrzny wymiar torby.

Według informacji podanych przez producenta na każdej półce zmieści się 120 modeli na podstawkach 20x20 mm, co w sumie daje 360 modeli w torbie.

W torbie bez problemu zmieściłem kompanię Strażników dróg z Averlandu wraz z Najemnymi Ostrzami oraz Machinami Wojennymi - choć te ostatnie dopiero po wyjęciu jednej z półek ale zawsze.

Dołączone do torby magnesy neodymowe są bardzo silne i bez problemu pozwalają umieścić modele, także Machin Wojennych, do góry nogami bez obawy o uszkodzenie figurek.

Podsumowując, model Victory od A-Case to solidnie wykonana, ergonomiczna, ładna torba, która w zupełności wystarczy do przenoszenia kompletu modeli do większości systemów skirmiszowych i mniejszych armii do typowych gier bitewnych.

Gdyby ktoś chciał zobaczyć torbę Victory od A-Case na żywo, to zapraszam w czwartki do Innego Wymiaru w Katowicach gdzie będę grał figurkami transportowanymi w torbie w Warheim FS.
Welcome readers of DansE MacabrE and invite you to read the new entry, published in the series Friday reviews.

Today, the subject of entry will not be miniatures or bits or kits for valorisation but the bag for transport miniatures Victory from A-Case.

Readers series of Chosen from the week, which is published on the DansE MacabrE on Sundays, may remember entries informing about the crowdfunding campaign A-Case: Revolutionary miniatures storage case, which in March 2016 years ended in great success on Indiegogo.

The collected in the crowdfunding campaign funds enabled the launch of the production and making bags for sale.

Victory from A-Case is made of red polyester, steel and aluminum bag with dimensions 28 x 29 x 16cm with a black handle and black, adjustable shoulder strap.

On the back of the bag is fastened with velcro closure pocket size 23 x 25 x cm with logo A-Case. In the side pocket of the bag will not fit anything more than the book format B5 but markers or templates, warband roster sheet and writing instruments fit with no problem.

I received the bag securely packed in a cardboard box. And inside the bag, the team from A-Case, put aluminum elements of the internal structure and steel shelves secured with black foil and 60 very powerful neodymium magnets with dimensions of 6x2 mm.

The internal design should be submitted by yourself but it is very easy to do. The manufacturer is preparing a film which will be available on the network, and I made an instructional gif (for which you sincerely sorry ;) ) which showed the next stages in the assembly of the skeleton. After submitting design fits very well in the internal dimension of the bag.

According to information provided by the manufacturer on each shelf can will hold 120 models on bases 20 x 20 mm, giving a total of 360 miniatures in the bag.

I was in the bag Victory with no problem put a company Road wardens from Averland with Hired Sword and War Machines - although the latter only after removing one of the shelves.

Attached to the bag Victory from A-Case neodymium magnets are very strong and with no problem allow you to put models, also War Machines, upside down without damaging miniatures.

In summary, the Victory from A-Case is a solidly constructed, ergonomic, nice bag, which is enough to carry a set of models for most systems skirmish and smaller army to typical battle games.

And if any of you dear readers DansE MacabrE wanted to see the bag Victory from A-Case a live, you are welcome on Thursdays to Inny Wymiar in Katowice where I'm going to play Warheim FS and the figures will be transported in the bag.
Jedynym minusem jest wysoka jak na polskie warunki cena ale tutaj Aleksander, czyli szef wszystkich szefów w A-Case przygotował dla wszystkich czytelników DansE MacabrE kod rabatowy 40%. Warunkiem jest złożenie zamówienia w pln na adres w Polsce oraz wpisanie kodu rabatowego, który znajdziecie TUTAJ.

Poniżej umieściłem gif na którym szanowne państwo-draństwo może zobaczyć kolejne etapy składania wewnętrznej konstrukcji torby do transportu figurek Victory od A-Case.
Below I put a gif where you can see the successive stages of construction the internal structure of the bag to transport miniatures Victory from A-Case.


A jeśli ciekawią Was opinie innych na temat torby do transportu figurek Victory od A-Case, to poniżej umieściłem kilka recenzji znalezionych w YT.
And if you are curious about the opinions of others on the bag to transport miniatures Victory from A-Case, below I put some of the reviews found in YT.


I to wszystko na dzisiaj.


Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

And that's all for today. 


If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.