poniedziałek, 31 grudnia 2018

Podsumowanie miesiąca. Grudzień.
Summary of the month. December.

grudniu na blogu opublikowałem 27 postów, znacznie mniej niż w 2017 roku.

Na blogu zamieściłem relację z sesji Warhammer FRP z kampanii Liczmistrz.

Opublikowałem zdjęcia figurek: Sigurd Peterson, Inżynier oraz Gorimm Guttrisson, Wojownik.

Wziąłem także udział w #52 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, która jednocześnie była #3 edycją Świątecznej Wymiany Figurkowej.

Pomalowałem model Wojownika Chaosu Khorna dla Torina z bloga Paint Crime Site oraz otrzymałem model odzianego w pancerz Kosmicznego Marines 
Grombrindala od Maniexa z bloga Maniexite.
 

Na blogu pojawiły się także talie kart zadań specjalnych oraz karty pogody do Warheim FS.

Udostępniłem także cztery recenzjeBarbarians Command Group od Rotten Factory, Hammerhead od Aradia Miniatures oraz Cultist Captains od North Star Military Figures i Degenerate Dwarf Champion od Scibor MM.


W ramach wpisów warsztatowych opublikowałem dwa wpisy (TUTAJ oraz TUTAJ) w których relacjonuję postępy prac nad dioramą z fałszywą perspektywą, a także pokazałem Wam jak zbudowałem dwukółkę.


Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazały się wywiady z Liefather oraz Wołek Zbożowy z bloga Nerdworkshop.


A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Hrabstwo Sylvanii - Znaczące miejsca; Talabheim - Kraina, Ludność, Historia i polityka.


Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#403#404#405 oraz #406 i #407).
In December, I published 27 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, much less than in 2017.

On the blog I posted a report from the Warhammer FRP session from the Lichemaster campaign.

I have published photos of the miniatures: Sigurd Peterson, Engineer and Gorimm Guttrisson, Warrior.

I also took part in the #52 edition of the Miniature Blog Carnival, which at the same time was the #3 edition of the Christmas Miniatures Exchange.

I painted the Chaos Warrior of Khorne miniatures for Torin from the Paint Crime Site blog and I received a model, dressed in the armor of the Space Marines Grombrindal, from Maniex from the blog Maniexite.

The blog also has decks of special task cards and weather cards for Warheim FS. (cards in Polish)

In December, I published four reviews on the blog: Barbarians Command Group from Rotten Factory, Hammerhead from Aradia Miniatures and Cultist Captains from North Star Military Figures and Degenerate Dwarf Champion from Scibor MM.


As part of the workshop entries, I published two entries (HERE and HERE ) in which I report the progress of work on the diorama with a false perspective 
and also showed you how I built a wagon.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Liefather and Wołek Zbożowy from blog Nerdworkshop (articles in Polish).


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I have also made entries about the history and geography of the Empire Hrabstwo Sylvanii - Znaczące miejsca; Talabheim - Kraina, Ludność, Historia i polityka (articles in Polish).


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#403, #404, #405 and #406 and #407).

I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 13k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Imperium, część 40 - Prowincje. Wielkie Hrabstwo Averlandu, część 11 - Święto wina w Averheim, część 3 oraz Warsztat: Diorama do fotografowania z fałszywą perspektywą, część 4 i Galeria: Dwukółka Hugo Overhilla.


Na dzień 31122018 blog posiada 245 obserwatorów i 465 polubień na on FB 
oraz 2698 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 13k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Imperium, część 40 - Prowincje. Wielkie Hrabstwo Averlandu, część 11 - Święto wina w Averheim, część 3 and Workshop: Diorama for photos with a false perspective, part 4 and Gallery: Hugo Overhill's Wagon
.

As at the date 31122018 blog has 245 followers and 465 like it! on Facebook
 and in 2698 published posts.

***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Dziękuję bardzo moim Patronom: Jacek D., Michal R.Tomek W.Sebastian K., za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Jacek D., Michal R.Tomek W.Sebastian K., for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 30 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #407.
Chosen from the week #407.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #407 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #407 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Gelida: the Frozen Expanse by Ana Polanscak

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warheim FS opublikowałem karty zadań specjalnych przygotowanych przez Sister of Mercy.
 • Wielebny Rafael na swoim blogu Kaliber 28 mm opublikował zdjęcia makiety mostu oraz scenariusz do Mordheim.
 • A na DansE MacabrE udostępniłem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • In the pages of the Warheim FS blog, I published special task cards prepared by Sister of Mercy. (PL)
 • Wielebny Rafael, on his blog Kaliber 28 mm, published the pictures of the bridge model and the scenario for Mordheim. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I made another portion of information about the province of the Empire. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • A Arbal na stronach bloga Coloured Dust udokumentował proces malowania modelu Drakkar Rider AD750 od Andrea Miniatures.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
 • Arbal on the blog Colored Dust documented the painting process of the model Drakkar Rider AD750 from Andrea Miniatures. (PL/ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • W. na łamach bloga Well of Eternity podzielił się wrażeniami na temat zawartości pudła Realm of Chaos, Wrath and Rapture od Games Workshop.
 • Natomiast na KFS miniatures znajdziecie recenzję modelu Devil Satan od Kingdom Death.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Degenerate Dwarf Champion od Scibor MM.
 • W. in the pages of the Well of Eternity blog shared impressions on the content of the Realm of Chaos, Wrath and Rapture boxes from Games Workshop. (PL/ENG)
 • On the blog KFS miniatures you will find a Devil Satan model review from Kingdom Death. (PL)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the model Degenerate Dwarf Champion from Scibor MM. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Asterix na łamach bloga Valador zapowiedział koniec szaleństwa... choć wygląda to dopiero na początek obłędu.
 • Booxi na stronie Well of Eternity przyjrzał się dokładnie Gloomspite Gitz od Games Workshop.
 • Skavenblight na blogu Hakostwo opublikowała zdjęcia świątecznego Gotreka z piernika.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Asterix at his blog Valador announced the end of madness... but it looks only at the beginning of insanity. (PL)
 • Booxi on the Well of Eternity website looked closely at Gloomspite Gitz from Games Workshop.
 • Skavenblight on the blog Hakostwo published the photos of Christmas gingerbread Gotrek.
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Bahior podsumował na łamach bloga The Dark Oak #52 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była III Świąteczna Wymiana Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji FKB, to po Nowym Roku zajrzyjcie na blog Dust Brothers.
 • Z kolei Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zastanawia się czy czytnik ebooków jest bardziej ekologiczny niż książka.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Wołek Zbożowy z bloga Nerdworkshop.
 • Bahior summarized on his blog The Dark Oak #52 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was #3rd Christmas Miniature ExchangeIf you are interested in the subject of the next edition MBC, then after the New Year, check out the Dust Brothers blog. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie wonders if the ebook reader is more ecological than the book. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Wołek Zbożowy from blog Nerdworkshop. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 29 grudnia 2018

Gadżety: Karty Zadań specjalnych do gry Warheim FS.

Dwa tygodnie temu w TYM wpisie opublikowałem zaktualizowane karty Pogody do Warheim FS.

Dziś mam dla Was karty Zadań specjalnych, które kiedyś wraz z Sister of Mercy przygotowaliśmy dla szanownego państwa-draństwa jako dodatek do Warheim FS.

Plik dostępny jest zarówno na Dropboxie jak i na Scribd.com.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 28 grudnia 2018

Recenzja: Degenerate Dwarf Champion od Scibor MM.
Reviews: Degenerate Dwarf Champion from Scibor MM.

Dziś zapraszam szanowne państwo-draństwo do lektury recenzji modelu Degenerate Dwarf Champion od Scibor MM.

Model zdegenerowanego czempiona Krasnoluda został zapakowany w blister, wewnątrz którego znalazły się cztery odlane w szarej żywicy elementy, a także sceniczna podstawka o wymiarach 20x20 mm oraz ulotka z informacjami od producenta

Jakość odlewu jest dobra, nie zauważyłem większych nadlewek, a błony pozostałe po procesie odlewania są łatwe do usunięcia. Detale modelu są ostre i wyraźne.


Facjata, postura i całokształt recenzowanego modelu, aż emanuje degeneracją charakterystyczną dla znanej z uniwersum Warhammer Fantasy rasy Krasnoludów Chaosu.

W czasie rozgrywek w Warheim FS model z powodzeniem można wykorzystać jako łowcę niewolników służącego w szeregach Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul.

Więcej informacji o zestawie znajdziecie na stronie Scibor Monstrous Miniatures, do wizyty zachęcam tym bardziej, że modele często sprzedawane są w promocyjnych cenach.
Today, I am inviting you, dear reader, to read the review of miniatures the Degenerate Dwarf Champion from Scibor MM.

Degenerate Dwarf Champion miniatures was packed in a blister, inside which were four cast in gray resin elements, as well as a scenic bases with dimensions of 20x20 mm and a leaflet with information from the producer.

The quality of the casting is good, I have not noticed large trapping, and the films remaining after the casting process are easy to remove. The details of the model are sharp and clear.

The face, posture and whole of the reviewed model, until it emanates the degeneration characteristic of the Chaos Dwarfs known from the Warhammer Fantasy universe.

During the Warheim FS games, the miniatures of Centaur will play the role of a slave hunter for the Chaos Dwarves from Zorn Uzkul.


More information about the model can be found on the Scibor Monstrous Miniatures website, I encourage you to visit the more often, as models are often sold at promotional prices.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.