niedziela, 31 lipca 2016

Podsumowanie miesiąca. Lipiec./Summary of the month. July.

lipcu na łamach bloga Danse Macabre opublikowałem 31 wpisów, a więc znacznie więcej w 2015 roku.

Wraz z Maniexem z Maniexite przygotowaliśmy dla was w ramach cyklu Między Młotem a Kowadłem... wywiady z Michałem z DwarfCrypt oraz FireAntem z fireant.pl

Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

lipcu na blogu opublikowałem pięć inboxów w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Altreich Engineer od BlackChapel Miniatures oraz Gore Master od Dark Art Studios, Scarecrows od Ristuls Extraordinary Market, Ogre Gunner od Scibor MM i The Great hall od Black Grom Studio.

Wziąłem także udział w #23 edycji FKB, której gospodarzem jest Luca Lagao z bloga Gorzej się nie da..., a tematem przewodnim był Symbol.

A także zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS, czyli CP Models Miniatures oraz Tereny Do Gier.

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium: Gildie, Podatki i opłaty oraz Prawo, sprawiedliwość i przestępczość i Przestępczość i przestępcy

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto złożyłem modele Rycerzy Zakonnych (TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ), które służyć będą w szeregach Łowców czarownic oraz Sióstr Sigmara.

I zrobiłem porządki w warsztacie oraz opublikowałem nowe zasady dla Strachulców Tzeentcha.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#277#278#279 oraz #280 i #281) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#176#177#178 oraz #179 i #180) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Na blogu pojawiły się także kolejne wpisy z cyklu Muzycznie.
In July on my blog Danse Macabre I posted 31 entries, much more as in 2015.

Together with Maniex from Maniexite prepared for you in the series Between a rock and a hard place... interview with an Michał from DwarfCrypt and FireAnt from fireant.pl.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

In July I published on the blog five inbox where I showed you the contents of sets Altreich Engineer from BlackChapel Miniatures and Gore Master from Dark Art StudiosScarecrows from Ristuls Extraordinary MarketOgre Gunner from Scibor MM and The Great hall from Black Grom Studio.


I took part in edition #23 of MBC, hosted by Luca Lagao from blog Gorzej się nie da..., and the theme was the Symbol.


And I presented prizes funded by the sponsors of the June tournament Warheim FS, that is CP Models Miniatures and  Tereny Do Gier.


Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: Gildie and Podatki i opłatyPrawo, sprawiedliwość i przestępczość and Przestępczość i przestępcy


I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

In addition, I made models of the Knights of the Order (HERE and HERE and HERE), which will serve in the ranks of hunters witch and Sisters of Sigmar.


I did cleanup in the workshop and published new rules for Horrors of Tzeentch.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#277#278#279 and #280 and #281), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#176#177#178 and #179 and #180), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


On the blog  I posted additional entries in the series Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 31k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w lipcu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazł się wpis o porządkach w warsztacie, a także dwie recenzje Scarecrows from Ristuls Extraordinary Market and The Great hall oraz Black Grom Studio.

Na dzień 31072016 blog posiada 217 obserwatorów i 986 polubień na FB oraz 1841 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 31k times, and among the most read posts in June, except during the last sections Chosen of the weekwas the entry of cleanup in the workshop and two reviews Scarecrows from Ristuls Extraordinary Market and The Great hall and from Black Thunder Studio.

As at the date 31072016 blog has 217 followers and 986 like it! on Facebook and in 1841 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Zebrane z tygodnia #281/Chosen from the week #281

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #281 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #281 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Inkub na blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu z otchłani czasu przypomniał historię Fortu Macragge.
 • Dominig na swoim blogu Kostka Domina opublikował raport z rozgrywki według zasad Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • And Inkub on the blog Wojna w miniaturze within the cycle time of the abyss reminded history of the fort Fort Macragge. (PL)
 • Dominig on his blog Kostka Domina published a after battle report according to the rules of the game Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Cagn na łamach bloga Blog de Kouzes zamieścił poradnik o malowaniu efektu OSL na przykładzie modeli Relictor i Vexillor do Age of Sigmar.
 • A Arbal na swojej stronie Coloured Dust zamieścił poradnik w którym pokazał jak zakończył pracę nad podstawką sceniczną do swojej ostatniej pracy Revolution.
 • Z kolei Henry na swoim blogu Plastic Pirates pokazał jak zbudować makietę długiego domu wikingów.
 • Cagn on his blog Blog de Kouzes posted a tutorial about painting effect OSL on the example models Relictor and Vexillor to Age of Sigmar. (FRA)
 • Arbal on his website Coloured Dust posted a tutorial which showed the finished work on the base stage for his last work Revolution. (PL/ENG)
 • Henry on his blog Plastic Pirates showed how to build a model of a viking longhouse. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Altreich Engineer od BlackChapel Miniatures.
 • Z kolei Arbal na łamach Coloured Dust rozpakował pudełko w modelem Don Quixote od Nuts Planet.
 • A Sigur na Battle Brush Studios zaprezentował Townhouse II od Tabletop World.
 • On the blog DansE MacabrE I publish a review model Altreich Engineer from BlackChapel Miniatures. (ENG)
 • Arbal on the pages Coloured Dust unpacked box with model Don Quixote from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Sigur on the Battle Brush Studios presented the Townhouse II from Tabletop World. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • Z kolei na stronie Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo znajdzie zestawienie #40 najpopularniejszych zdjęć opublikowanych w lipcu na portalach społecznościowych.

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Luna’s soldier painted by Oliver Späth.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 30 lipca 2016

Podsumowanie tygodnia #180

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #180 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 29 lipca 2016

Recenzje: Altreich Engineer od BlackChapel Miniatures.
Reviews: Altreich Engineer from BlackChapel Miniatures.

Witam szanowne państwo-draństwo i serdecznie zapraszam do lektury recenzji modelu Altreich Engineer od BlackChapel Miniatures, hiszpańska firma dołączyła do grona sponsorów turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów... który odbył się 11 czerwca 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.

Model Altreich Engineer otrzymałem solidnie zapakowany w kartonowe pudło wraz z innymi nagrodami na turniej. Model został zapakowany w blister, wewnątrz którego znalazły się trzy metalowe elementów, gąbka zabezpieczająca figurkę przed uszkodzeniem oraz firmowe ulotki BCM.

Ślady podziału formy i nadlewki są nieliczne i łatwe do usunięcia. Wewnątrz blistra znajduje się korpus oraz dwa, alternatywne prawe ramiona z różnymi pistoletami, pozwalającymi na złożenie modelu w dwóch wariantach.

Altreich Engineer przedstawia bogato odzianego wąsatego inżyniera, który uzbrojony jest w różnego rodzaju broń palną. Model utrzymany jest w stylistyce nawiązującej do modeli GW i z powodzeniem może zostać wykorzystany jako urozmaicenie kompanii Imperialnych żołnierzy.


BCM zrobiło całkiem niezłego imperialnego inżyniera, który jest świetnym kandydatem na bohatera Muszkieterów z Nuln do Warheim FS.
Hello and cordially invited to read the review model Altreich Engineer from BlackChapel Miniatures, a Spanish company joined the noble circle sponsors of the Tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods... which took place on June 11, 2016 in Katowice in the club Inny Wymiar.

Miniatures Altreich Engineer gained solidly packed in a cardboard box along with other prizes for the tournament. The model is packed in a blister pack, inside which there were three metal parts, sponge protection against damage to the miniatures and corporate leaflets BlackChapel Miniatures.


Traces of parting and trapping are few and easy to remove. Inside the blister is the body, and two alternative right shoulder with a variety of guns that allow you to build a model in two variants.

Altreich Engineer presents a richly clad mustachioed engineer who is armed with various types of firearms. Model is decorated in the style referring to the models GW and can successfully be used as a variety of company Imperial soldiers.

BlackChapel Miniatures made quite a pretty good imperial engineer, who is a great candidate for the hero of the Musketeers from Nuln to Warheim FS.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

czwartek, 28 lipca 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #23: Symbol.

Witam szanowne państwo-draństwo w dwudziestej trzeciej odsłonie Figurkowego Karnawału Blogowego

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa czytających Danse Macabre jeszcze nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze rozpoczął Inkub który prowadzi bloga Wojna w miniaturze.


Do tej pory, co zapewne wywnioskowaliście po tytule posta, odbyły się dwadzieścia dwie edycje, których podsumowania znajdziecie TUTAJ


Gospodarzem dwudziestej trzeciej edycji jest Luca Lagao, którzy na łamach bloga Gorzej się nie da... opublikował wprowadzenie zawierające temat na lipiec, czyli Symbol!

 1. To może być zaczynając od najprostszego proporzec.
 2. To może być znak bóstwa.
 3. To może być Wasza najładniejsza wykonana (lub nie) figurka.
 4. To może być główna postać na której opiera się Wasza armia.
 5. To może być figurka która stała się symbolem Waszej wygranej/lub przegranej
 6. To nawet może być zdjęcie otwartego złamania palca wskazującego lub wybitej jedynki jako symbol nierównej walki z hobby.
 7. Wiadro spalonych pędzelków? Proszę bardzo to też jakiś symbol. 
 8. To może być też pusta kartka jako symbol irytacji na takie durne tematy jak ten podany przez moją osobę :D
To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.
***
Symbolem, który chciałem wam pokazać w ramach #23 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego Rycerze Zakonni służący Kościołowi Sigmara.  Niestety z uwagi na to iż lipiec 2016 jest dla mnie mało przyjaznym hobbystycznie miesiącem, nie udało mi się pomalować kawalerzystów, którzy w czasie rozgrywek w Warheim FS służyć będą w szeregach Sióstr Sigmara lub Łowców czarownic...


...mam nadzieję, że szanowne państwo-draństwo mi wybaczy. W zamian mam dla was trochę fluffu z uniwersum Warhammer Fantasy.

Jeśli interesuje was historia uniwersum Warhammer Fantasy to zapraszam do wpisów opublikowanych w czytelni.

Inskrypcje, ryty i symbole

Od wielu stuleci śmierć i wojna to stałe elementy życia w Imperium. Nie jest więc niczym dziwnym, że wielu wojowników ozdabia swoje zbroje różnego rodzaju znakami, symbolami religijnymi i wojennymi zawołaniami. Oprócz tego, noszą również barwne płaszcze, szarfy oraz osobiste sztandary, które ułatwiają ich rozpoznawanie w bitewnym gąszczu i zamieszaniu. Zwykli żołnierze, oprócz zakładania różnego rodzaju talizmanów i znaków ochronnych, często przywdziewają barwy ojczystej prowincji i Elektora, w służbie którego walczą.

Inskrypcje są to wyryte na pancerzu sentencje, które zdobią zbroje najbogatszych oraz najsłynniejszych wojowników i rycerzy. Płatnerze zwykle wykuwają inwokacje religijne (do Sigmara lub Ulryka), rodowe zawołania lub imiona poprzednich właścicieli pancerza - często walecznych przodków. Mimo iż na takie zdobienia, będące wyraźną oznaką bogactwa, mogą sobie pozwolić głównie znamienici rycerze i magnaci, także mniej zamożni wojownicy zaczynają pokrywać swoje pancerze inskrypcjami. Tę praktykę upodobali sobie szczególnie tileańscy najemnicy, którzy umieszczają na zbrojach przekleństwa na wrogów, imiona pokonanych przeciwników lub miejsca sławetnych bitew, w których brali udział. Ubożsi wojownicy, którzy nie mogą sobie pozwolić na tak dekorowany pancerz, umieszczają napisy na innych częściach ekwipunku. Niektórzy każą sobie wyryć inwokację do bogów na drzewcach włóczni lub toporów. Inni przytwierdzają takie napisy do sakw i plecaków. Często spotyka się wojowników, którzy przywiązują talizmany ochronne lub tabliczki z bitewnymi zawołaniami na drzewcach broni lub na tarczach. Niektórzy, zwłaszcza bardziej pobożni rycerze, noszą ryngrafy pokryte modlitewnymi wersami i runami, zawieszone na łańcuszkach pod szyją. 

Wielu wojowników, nie czując się szczególnie związanymi z żadnym bóstwem, nosi na ubraniu lub pancerzu znaki herbowe lub barwy prowincji, a także godło Imperium. Niektórzy umieszczają je na rodowych chorągwiach, inni przyozdabiają nimi broń, tarcze, strój lub elementy ekwipunku. Wymienione poniżej symbole są dość powszechnie spotykane w całym Imperium, choć istnieje wiele innych, rzadziej widywanych oznaczeń.

Gryfon
Gdy Magnus Pobożny zajął tron Imperatora i obrał za swą siedzibę Altdorf, zapoczątkował dynastię Imperatorów Reiklandzkich, zwanych też Imperatorami Gryfa. Jego potomkiem w prostej linii jest obecny Imperator - Karl Franz. Przez te wszystkie lata wizerunek pięknego zwierzęcia, jakim jest gryfon, stał się powszechnie rozpoznawany, urastając do rangi symbolu Imperatora i całości władanej przez niego krainy. Mianem Wybrańców Gryfa określani są dworzanie o wysokiej pozycji w Pałacu Imperatora, ale także żołnierze i rycerze z regimentów wypełniających zaszczytną misję w imieniu samego władcy. W takich przypadkach znak gryfa jest zwykle umieszczany na sztandarach obok godła regimentu walczącego z rozkazu Imperatora lub pod jego dowództwem.

Klepsydra
To symbol przemijania i upływu czasu. Klepsydra przypomina, że sędziami każdego człowieka będą jego uczynki dokonane za życia, które bywa czasem zbyt krótkie, by zapewnić uznanie i chwałę. Ten symbol ma również bezpośrednie odniesie do Bitwy o Twierdzę Elswater, z AS2015, gdy hrabia Ostrein z Nordlandu stanął na murach zamku z klepsydrą w dłoni i wezwał obrońców, by utrzymali pozycje, dopóki nie przesypie się piasek. Gdy armia Middenheim ruszyła do szturmu, hrabia obrócił klepsydrę, zaczynając mierzyć czas. Przez godzinę niewielki garnizon odpierał ataki znacznie liczniejszych wojsk grafa Middenheim. Gdy przesypywały się ostatnie ziarenka piasku, niebo pociemniało i rozpętała się straszna nawałnica. Wojska najeźdźców zostały zmuszone do odwrotu. Od tego czasu klepsydra stała się symbolem męstwa i nieustępliwości w obliczu wroga. Jest to wizerunek, często spotykany w północnych prowincjach.

Korona
Zwykle łączona z innymi znakami, korona symbolizuje władzę i szlachectwo. Niektóre rody magnackie w ten sposób podkreślają własne dziedzictwo i pochodzenie od jednego z ośmiu wodzów plemion - założycieli Imperium. W tym aspekcie korona jest symbolem boskiego prawa do władzy nad ludem. Obecnie coraz częściej koronę zastępuje wizerunek wieńca laurowego.

Krzyż
To symbole jedności, podobnie jak Młot Sigmara. Jego symbolika wywodzi się z dawnych czasów, gdy osiem plemion zjednoczyło się pod wodzą Sigmara i ruszyło w kierunku Przełęczy Czarnego Ognia. Armie Młotodzierżcy nadeszły z trzech głównych rejonów Imperium - północy, wschodu i zachodu, z których każde reprezentowane jest przez jedno z ramion krzyża. Czwarte upamiętnia sojusz z Krasnoludami i ich męstwo, a więc krzyż jako całość jest również symbolem wierności, honoru i dotrzymanej przysięgi. Czasem zdarza się, że dolne ramię krzyża jest nieco wydłużone, co kształtem przypomina miecz.

Lew
Lew jest zwierzęciem powszechnie kojarzonym z siłą, odwagą i zaciekłością. Wiele najbardziej zasłużonych regimentów Armii Imperium umieszcza symbol lwiej głowy lub całego zwierzęcia na swoich sztandarach. W ten sposób podkreślają swoje zasługi na polu walki i umiejętności bitewne. Obecnie ten nazbyt często używany symbole traci wymowę i szacunek, jakim niegdyś się cieszył.

Miecz
Wizerunek miecza jest powszechnie przyjętym symbolem Vereny, choć podkreśla też sprawność rycerza i wojownika w walce. Prosty, acz wyrazisty symbol bywa umieszczany na sztandarach regimentów dowodzonych przez arystokratów lub będących w służbie jednego z magnackich rodów. Miecz jest również symbolem Runicznego Kła - oznaki Księcia-Elektora, jak też jego uświęconej prawem władzy nad prowincją.

Wieniec laurowy
Wieniec jest symbolem przywództwa i zwycięstwa w bitwie. Ten symbol również pochodzi z czasów przed założeniem Imperium i wykuciem przez krasnoludów Korony Imperatora. W tamtych czasach wodzowie plemion nosili wieńce splecione z liści, aby podkreślić swoją pozycję zwycięskiego przywódcy. Podczas narad i wieców wysłannik wodza mógł okazać wieniec jako oznakę, że przemawia w imieniu wodza. Obecnie prawem do umieszczania Wieńca Zwycięzcy na sztandarze lub pancerzu obdarza się wojownika lub regiment, który szczególnie wsławił się męstwem w bitwie lub w inny sposób dowiódł swego wyjątkowego poświęcenia i wierności Imperium.

***
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że szanowne państwo-draństwo nie znudziło się za bardzo lekturą powyższego wpisu. Zostało jeszcze kilka dni, więc zachęcam was do udziału w #23 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego oraz propagowania inicjatywy wśród znajomych. Publikujcie wpisu na swoich blogach lub blogach swoich znajomych, a o wpisach informujcie w komentarzach na łamach bloga Gorzej się nie da....

***
Przy okazji niniejszej publikacji pozwoliłem sobie dość bezczelnie umieścić w tekście kilka odnośników do wpisów zamieszczonych między innymi na Danse Macabre w latach przeszłych z nadzieją, że szanowne państwo-draństwo znajdzie trochę czasu by przeczytać to, co wówczas z różnych powodów udostępniłem. Jeśli więc jeszcze tego nie uczyniliście, możecie zrobić mi dobrze i kliknąć na wyróżnione pogrubieniem odnośniki, a jeśli uznacie to za warte waszego zachodu, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza.

I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.