wtorek, 28 lutego 2017

Podsumowanie miesiąca. Luty./Summary of the month. February.

lutym na DansE MacabrE zamieściłem 23 wpisy, a więc nieco mniej niż w 2016 roku.

Miesiąc rozpocząłem od relacji z turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych, który jednocześnie był moim wpisem w ramach #30 edycji FKB której gospodarzem jest psborsuk z Borsuczego warsztatu... 

...powyższy wpis zatytułowałem jako część 1, bowiem w miniony poniedziałek miała ukazać się część 2, podobnie zresztą jak wiele innych wpisów które miały powstać w ciągu ostatnich dwóch tygodni ale życie napisało własny scenariusz i epickość która była tematem przewodnim bieżącej edycji FKB uderzyła mnie i małżonkę z zupełnie niespodziewanej strony... ale o tym na końcu.

lutym na blogu opublikowałem cztery recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Chariot, Cart Wheels SET2 od Mini Monsters, Birds od Kromlech oraz Boghin Eisenbrei, Dwarf Champion od Lead Adventures i Goblin z wielkim piórem od SpellCrow.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Virukiem z What the Faux.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy historii Imperium: Święto wina w Averheim: część 1 oraz część 2 i część 3, Znaczące miejsca

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Pokazałem wam także nagrody ufundowane przez HobbyZone na turniej Warheim FS.

Na blogu opublikowałem także nowe zasady do Warheim FS dotyczące obozowiska, dostępności bohaterów i stronników oraz drużyny Cyrkowców z Ligii Ostermarku.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#308#309#310 oraz #311) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#206#207, #208 oraz #209) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In February, on the pages of DansE MacabrE I posted 23 entries, which is slightly less than in 2016.

Month I started the relationship with the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains, who was also my entry within the #30 edition of MBC hosted by psborsuk from Borsuczy warsztat...


..... Above entry I titled as Part 1, since last Monday was to appear Part 2, just like many other entries that were created in the last two weeks but life wrote his own script and epic style which was the theme of the current edition MBC hit me and my wife with a completely unexpected direction... but more on that at the end of this entry.


In February, on a blog published four reviews where you can see the contents of sets Chariot, Cart Wheels SET2 from Mini MonstersBirds from Kromlech and Boghin Eisenbrei, Dwarf Champion from Lead Adventures and Goblin z wielkim piórem from SpellCrow.


As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Viruk from What the Faux.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


Also provided some entries approximating backstage of history the Empire: Święto wina w Averheim: część 1 and część 2 and część 3Znaczące miejsca


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I have shown you the awards funded by the HobbyZone  for the tournament Warheim FS.


On the blog I also published new rules to Warheim FS on encampment, the availability of heroes and henchman and the warband Circus from Ostermark.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (
#308#309#310 oraz #311), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#206#207, #208 oraz #209), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE blisko 25k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w lutym, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Poradnik: Diorama 'Rytuał' oraz Ucieczka z Gór Środkowych! - Turniej Warheim FS w klubie Szybki Szpil w Innym Wymiarze w Katowicach - Relacja z turnieju i Diorama 'Rytuał'.


Na dzień 2802
2017 blog posiada 225 obserwatorów i 204 polubienia na nowym fanpage on FB oraz 2078 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 25k times, and among the most read posts in January, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
Poradnik: Diorama 'Rytuał' and Ucieczka z Gór Środkowych! - Turniej Warheim FS w klubie Szybki Szpil w Innym Wymiarze w Katowicach - Relacja z turnieju and Diorama 'Rytuał'.

As at the date 2802
2017 blog has 225 followers and 204 like it! on new fanpage on Facebook and in 2078 published posts.


Epickość... Część 2.

Druga część miała być zupełnie o czymś innym ale życie napisało swój scenariusz...

...13 lutego 2017 w Jastrzębiu Zdroju trzy tygodnie przed czasem urodziła się Helena, przy czym jak na wcześniaka osiągnęła całkiem słuszną wagę 3,6 kg i długość 56 cm.

Niestety wraz z wyprawką Helena ze szpitala wyniosła także wirusowe zapalenie płuc i krótko po przyjeździe do domu w nienajlepszym stanie wróciła do szpitala gdzie w wieku dwóch tygodni prowadzi swoją epicką walkę z infekcją.

Rokowania są pozytywne ale strach jest...
Epic style ... Part 2.

The second part was to be about something else but life wrote his own script...

...February 13, 2017 in the Jastrzębie Zdrój three weeks before time was born Helena, where as premature reached quite right weight of 3.6 kg and a length of 56 cm.

Helena from the hospital besides layettes took the viral pneumonia and shortly after arriving home in not the best condition returned to the hospital where at the age of two weeks leading his epic battle with infection.

The prognosis are positive but the fear is...


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Imperium, część 41 - Prowincje. Wielkie Hrabstwo Averlandu, część 12 - Znaczące miejsca.

Averheim
Jeszcze przed narodzeniem Sigmara, Averheim - miejsce głównego obozowiska Brigundian - stało się najważniejszym miastem na terenach pomiędzy Averem a Reikiem. Położone na wysokim cyplu wbijającym się w Aver, pozostaje niezagrożone przez coroczne powodzie i wylewy rzeki. W najwyższym punkcie miasta, na końcu drogi prowadzącej z Pfunzig i Heideck, stoi otoczona potężnymi murami forteca Elektora. Z wież twierdzy rozciąga się wspaniały widok na otaczające miasto równiny.

Legenda głosi, że podobno budowę twierdzy rozpoczął sam Siggurd po tym, jak Sigmar mianował go Księciem prowincji. Chciał stworzyć symbol tak potężny i zastraszający, żeby żaden buntownik ani najeźdźca nigdy nie odważył się rzucić wyznawania jego władzy. Naturalnie, zamek Averburg był kilka razy przebudowywany, rozbudowywany i naprawiany, więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście został wzniesiony przez legendarnego wodza Brigundian. Uczeni szacują datę założenia zamku na początek Pierwszego Tysiąclecia, ale niepodważalnych dowodów mogłoby dostarczyć tylko zbadanie fundamentów, czyli wejście do krypt Książąt-Elektorów. Dotychczas prośby o zezwolenie na takie badania były regularnie odrzucane bez żadnego uzasadnienia. Niektórzy zastanawiają się, czy władcy Averlandu zwyczajnie dbają o spokojny spoczynek zmarłych przodków, czy może prawdziwe są pogłoski o tym, że w krypcie Siggurda wciąż znajdują się jego tarcza, włócznia i rydwan. Jeśli rzeczywiście tak jest, Książęta-Elektorzy raczej nie byliby tak chętni do wyjawiania innym, że posiadają tak potężne artefakty.

Averheim słynie ze swoich obór, gdzie latem kończą się spędy bydła. Przez kilka dni ulice wypełnia bydło sprowadzane na rynek, a pracownicy właścicieli trzód mają zaledwie kilka dni na wydanie swego zarobku i zażywanie przyjemności miasta. W tym czasie straż Averheim zwyczajowo zatrudnia dodatkową pomoc, aby zachować przynajmniej odrobinę kontroli nad świętowaniem. Obory mieszczą się w pobliży doków, gdzie znajdują się także rzeźnie, więc sprawione mięso może od razu być solone lub marynowane i ładowane na barki do dalszego transportu. Ostatnio grupa kupców zaczęła eksperymenty z lodem sprowadzanym z gór. Gildia solarzy z Averheim zagroziła wszczęciem rozruchów, jeśli te działania nie zostaną przerwane.

W mieście stoi słynny pomnik zwany Kolumną Czaszek. Znaczy on miejsce stoczonej w XVIII wieku bitwy z armią Gorbada Żelaznego Pazura. Pomnik upamiętnia ofiary poległe w walce z Zielonoskórymi. Do dzisiejszego dnia powiada się, że w Noc Tajemnicy (Geheimnisnacht) z niektórych czaszek spływa krew.

Agbeiten
Na granicy Averlandu i Sudenlandu leży niewielka osada, zamieszkana przez mniej więcej 700 osób. Cały interes kręci się wokół rolniczego targowiska i spławu produktów w dół Reiku. Niewielu ludzi modli się w Abgeiten do Sigmara czy Ulryka. Większość czci Taala albo wyznaje Dawną Wiarę.

Grenzstadt
Zbudowany w AS1815 przez Marlena von Alptraum fort strzeże wejścia na Przełęcz Czarnego Ognia oraz prowadzącej przez nią Starej Krasnoludzkiej Drogi. Stacjonujący w forcie oddział straży górskiej wspólnie z krasnoludzkimi wojownikami podziemnymi patroluje zarówno przełęcz jak i pobliskie góry. W ciągu wieków, w pobliżu fortu powstało górnicze miasteczko nazwane Grenzstadt. To ośrodek handlu futrami, klejnotami i metalem. Wiele gildii utrzymuje tu siedziby oraz liczne magazyny w obrębie murów. Nic dziwnego też, że w mieście żyje stosunkowo liczna populacja Krasnoludów, sięgająca nawet 10% ogółu mieszkańców. Większość działa jako pośrednicy handlowi swoich klanów i oferują swoje usługi tym, których na to stać. W gospodach mówi się także, że mają oko na wszystko, co się dzieje w okolicy, wypatrując tych, którzy rabują majątek krasnoludzki i próbują przemycać go do Imperium. Według niesprawdzonych pogłosek wyjaśnia to niedawne zniknięcie kilku górników, którzy chwalili się odnalezieniem bogatych złóż na wzgórzach.

Heideck
Wybudowany u szczytu potęgi Imperium Krasnoludzkiego jako fort przydrożny przy Starej Drodze, Heideck był w ruinach, gdy ludzie po raz pierwszy zajęli te tereny w Pierwszym Tysiącleciu. Pod rządami ludzi miasto stało się ważnym węzłem transportu z górnego Reiku przez Agbeiten oraz na szlaku między Przełęczą Czarnego Ognia i Averheim. To bezpieczne, dość nudne miejsce, w którym odbywają się targi bydła dla kupców, którzy nie chcą pokonywać całej drogi do Averheim.

Do Heideck chętnie przybywają uczeniu, aby badać ruiny krasnoludzkiego fortu, a także poszukiwacze skarbów, szukający podziemnych katakumb, które podobno dawno temu zostały wypełnione skarbami i zapieczętowane. Bez względu na to, czy te katakumby istnieją, mieszkańcy Heideck całkiem nieźle zarabiają na sprzedaży łatwowiernym przybyszom autentycznych map podziemi.

Hochsleben
Na Hochlsleben kończy się szlak żeglowny. Mieszkańcy miasteczka utrzymują się w handlu metalami, kamieniami szlachetnymi, cennymi kruszcami i futrami. Wymienia się je za brandy, wino, broń, wyroby rzemieślnicze, alkohol, oliwę, wódkę i inne mocne trunki, bowiem zaglądający do miasta poszukiwacze i traperzy oczekują uciech życia.

Loningbruck
Loningbruck leży wśród winnic i pól Averlandu. Nie jest może zbyt duży, ale za to dostatni. Wśród mieszkańców znajdują się zarówno wyznawcy Sigmara jak i Ulryka, jednak największa świątynia w mieście poświęcona jest Verenie. Przy niej znajduje się duża biblioteka, zawierająca wiele ksiąg traktujących o historii rodzaju ludzkiego i prawa.

Merfeld
Merfeld to górnicze zagłębie Averlandu, dorównujące zamożnością stolicy prowincji Averheim. W Heizenfeld żyje także około 700 krasnoludzkich górników i inżynierów oraz stacjonuje oddział wojowników podziemnych.

Pfunzig
Pfunzig to zamożne handlowe miasteczko oraz największe skupisko Niziołków poza granicami Krainy Zgromadzenia. Według ostatniego spisu ludności, w granicach miasta stale zamieszkuje niespełna tysiąc Niziołków.

Streissen
Nigdy nie zapomnimy, nigdy nie przebaczymy!- napis na murze budynku na rynku w Streissen, gdzie w AS2502 doszło do masakry zbuntowanych mieszczan
Potrzeba zmian i rozwoju to dość rzadka cecha pośród zazwyczaj przywiązanych do tradycji Averlandczyków, jednak to właśnie w Streissen można zauważyć jej oznaki. Posiadające niewielką uczelnię i akademię medyczną Streissen zawsze było gotowe przyjmować nowe idee z całego świata. Averlandczycy często określają osoby pochodzące ze Streissen jako te, które mają nierówno pod czaszką albo są pod zbytnim wpływem wolnomyślicieli z Nuln i Stirlandczyków. Średnie i wyższe klasy Streissen szczycą się swoją otwartością na nowe pomysły i uważają się za intelektualną elitę Averlandu.

W ostatnim stuleciu, pod wpływem nowych koncepcji politycznych z Nuln, władcy Streissen podjęli kroki, które zmusiły Wielką Hrabinę Ludmilę von Alptraum, aby nadała im status wolnego miasta, udzieliła licznych przywilejów - włącznie z prawem wybierania własnych władz - oraz zwolniła z wielu obowiązków i podatków wobec korony w Averheim. Przez dekady lud Streissen optymistycznie patrzył w przyszłość, ale w roku AS2502 wybuchły zamieszki biedoty miejskiej, wywołane plagą niszczące zboże i klęską głodu. Lokalne władze, mając do dyspozycji zaledwie niewielki garnizon straży miejskiej, okazały się bezsilne, gdy podżegacze przejęli kontrolę nad tłumem i ogłosili powstanie władzy ludowej.

Rada miejska zwróciła się do Wielkiej Hrabiny Ludmily o wsparcie wojskowe w celu stłumienia rebelii, ale Elektorka postawiła warunek. W zamian za jej pomoc rajcy miejscy mieliby zrezygnować ze statusu wolnego miasta i uzyskanych przywilejów. Zdesperowana rada miasta nie miała wyboru. Oddziały Ludmily przywróciły porządek, dokonując strasznej masakry zgromadzonych tłumów buntowników. Do dziś słowo Streissen pozostaje synonimem okrucieństwa.

Choć otoczone murami miasto otynkowanych na biało domów i parków publicznych wygląda dziś spokojnie i sennie, a uniwersytet został oczyszczony z radykałów i nikt już nie mówi o samowładztwie lub rządach ludu - przynajmniej nie otwarcie, Streissen to kocioł spisków i konspiracji przeciwko władzy w Averheim. Podżegacze i inni mąciciele urządzają potajemne spotkania, usiłując uzyskać poparcie wszystkich, którzy mają poczucie doznanej krzywdy. Ostatnio pojawiły się doniesienia o aktywności kultów Chaosu, które próbują werbować wyznawców zarówno spośród buntowników, jak i przedstawicieli władz. Być może jest to tylko plotka zrodzona w nerwowej atmosferze, ale jeśli się potwierdzi, mogłoby to oznaczać wielkie zagrożenie dla regionu.

Wuppertal
Słynące z doskonałych cieśli miasto, w którym mieszka 3300 Averlandczyków, znane jest także jako ostoja Kultu Sigmara. Tutejsza świątynia Sigmara poświęcona jest czcigodnemu Josephowi, którego często prosi się o wstawiennictwo u boga.
ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 26 lutego 2017

Zebrane z tygodnia #311/Chosen from the week #311

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #311 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #311 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Aelves of the Black Sloth Hell painted by Jake.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Volomir na swoim blogu volomir.com udostępnił obszerny poradnik w którym krok po kroku zaprezentował malowanie modeli High Elves Swordmasters of Hoeth od Games Workshop.
 • Z kolei Sigur na Tale of Painters pokazał jak zrobić drzewa do gier bitewnych.
 • A na blogu Domus project możecie zobaczyć jak zrobić narzędzia do waloryzacji makiet.
 • Volomir on his blog volomir.com released a comprehensive tutorial on which presented a step-by-step painting models High Elves Swordmasters of Hoeth from Games Workshop. (ENG)
 • Sigur on Tale of Painters showed how to make a tree to the wargaming. (ENG)
 • On a blog Domus project you can see how to make tools for the valorisation of models. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Morpheus na swoim blogu The Fantasy Hammer zrecenzował zestaw European Cart od MiniArt.
 • Natomiast Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zaprezentował model Polish Dwarf od Scibor MM.
 • A na DansE MacabrE przedstawiłem Goblina z wielkim piórem od SpellCrow.
 • Morpheus on his blog The Fantasy Hammer review by a set European Cart from MiniArt. (PL/ENG)
 • Pepe on a blog Fantasy w miniaturze presented the model Polish Dwarf from Scibor MM. (PL)
 • On DansE MacabrE I presented Goblin with big feather from SpellCrow. (PL/ENG)

Relacje   |   Relations

 • Sergio na łamach bloga eureka! opublikował relację z wydarzenia Clinic Almería 2017.
 • Z kolei na łamach bloga Dalauppror dostępna jest relacja z wydarzenia Tactica 2017.
 • A Orlygg na Realm of Chaos 80s zamieścił sprawozdanie z Lead of Winter 2017.
 • Sergio on his blog eureka! published report from the events Clinic Almería 2017. (ESP)
 • On pages of the blog Dalauppror is available report from the events Tactica 2017. (ENG)
 • Orlygg on the Realm of Chaos 80s posted a report on the events Lead of Winter 2017. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.