niedziela, 31 stycznia 2016

Podsumowanie miesiąca. Styczeń./Summary of the month. January.

W styczniu na Danse Macabre zamieściłem 27 wpisów, czyli tyle samo co w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od podsumowania minionego roku oraz publikacji nowej edycji podręcznika do Warheim FS - Zweiksechs.

Zamieściłem także dwa wpisy - Regulamin i Nagrody - związane z turniejem Warheim FS - Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia.

Na blogu zamieściłem trzy inboxy, przybliżając wam zawartość pudełek z modelami Barbarian Veteran #2 i Barbarian Veteran #6 od Scibor MM oraz Gobbosa Blakk Eye with Gnawer od Kromlech.

Wziąłem także udział w prowadzonej przez Maniexa #17 edycji FKB, której tematem przewodnim byli Celebrities! i pomalowałem model Heinricha Kemmlera, nekromanty znanego z kampanii do WFRP - Liczmistrz.

styczniu kontynuowałem także publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS i zamieściłem trzy relacje z rozgrywek wg scenariuszy Podwójny agent oraz Skarbiec i Żelazna skrzynia.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w styczniu udostępniłem także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumSytuacja polityczno-militarnaKarl Zehmer Orgehniz oraz Sigmar jest z ciebie dumny, synu i Reorganizacja. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#251#252#253 oraz #254 i #255) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#150#151#152 oraz #153 i #154) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In January on my blog Danse Macabre posted 27 entries, the same as in 2015.

Month began by summarizing the past year and the publication of the new edition of the rulebook Warheim FS - Zweiksechs.

Also I posted two entries - Rules and Prizes - related to the tournament Warheim FS - Going Postal ..., which took place on 30 January.

On the blog I posted three inbox, showing you the contents of the boxes with miniatures Barbarian Veteran #2 and Barbarian Veteran #6 from Scibor MM and Gobbosa Blakk Eye with Gnawer from Kromlech.

He also took part in the #17 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Maniex, and the theme was the Celebrities! On the occasion of I painted the model of Heinrich Kemmler, the necromancer known for his campaign to WFRP - Lichemaster.

In January, also I continued publishing reports battle with Warheim FS and posted three after battle reports from the game by scenarios  Double agent and Treasury and Iron chest.

Apart from the abovementioned entries in January at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the politico-military situation, Karl Zehmer Orgehniz and Sigmar proud of you, son and Reorganization. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#251, #252, #253 and #254 and #255), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#150, #151, #152 and #153 and #154), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre 16677 razy, a wśród najczęściej czytanych postów w styczniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox modelu Barbarian Veteran #2 od Scibor MM, a dalej raport bitewny Żelazna skrzynia i wpis poświęcony Heinrichowi Kemmlerowi.

Na dzień 31012016 blog posiada 213 obserwatorów i 864 polubienia na FB oraz 1656 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre 16677 times, and among the most read posts in January, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox miniatures Barbarian Veteran #2  from Scibor MM, and further after battle reports Iron chest and the entry dedicated to Heinrichowi Kemmlerowi.

As at the date 31012016 blog has 213 followers and 864 like it! on Facebook and in 1656 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Zebrane z tygodnia #255/Chosen of the week #255

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #255 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #255 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Inkub na łamach Wojny w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu, który Orlygg z bloga Realms of Chaos 80s przeprowadził z Paulem Cockburnem, kierownik redakcji Games Workshop i redaktor naczelny White Dwarfa.
 • A Borejko na Git Games wyjaśnia etymologię nazwy Warhammer.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz rulers of the lands of the Empire. (PL)
 • Inkub on the Wojna w miniaturze published a translation of the interview, which Orlygg from Realms of Chaos 80s had with Paul Cockburn, director of editorial od Games Workshop and editor-in-chief of the White Dwarf(PL)
 • Borejko on Git Games explains the etymology of the name Warhammer(PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Miłośnicy Papy Nurgla mogą zasilić szeregi swoich wojowników modelami Putrid Snail Beast oraz Morbid Beast Araneaeman od Kromlech.
 • Z kolei Ristuls EM udostępnił do sprzedaży zestaw Crystals Basing Kit, który z powodzeniem mogą wykorzystać dowodzący Szczuroludźmi.
 • A jeśli chcecie urozmaić pole bitwy na którym gracie, to możecie sięgnąć po zestawy Bridge oraz River set od puppetswar.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Lovers of Papa Nurgle may swell the ranks of his warriors models Putrid Snail Beast and Morbid Beast Araneaeman from Kromlech.
 • Ristuls EM has released for sale a set of Crystals Basing Kit, which can successfully take advantage of commanding the Skaven.
 • And if you want to spice up the battlefield where you play, you can reach the sets of Bridge and River set of puppetswar.

Poradniki   |   Tutorials

 • River na łamach HopeRiver's Valley opublikowała tutorial w którym krok po kroku pokazała kolejne etapy malowania modelu Ultramarine Tactical od Games Workshop.
 • Z kolei Spell na blogu Bloody Brushes rozpoczął budowę nowego stołu do gry w klimatach WH 40k.
 • Zaś na łamach Massive Voodoo dostępny jest tutorial Visualising Winter.
 • River in the pages of HopeRiver's Valley has published a tutorial in which step-by-step showed the successive stages painting  of Ultramarine Tactical model from Games Workshop(ENG)
 • Spell on Bloody Brushes began construction of a new table to play in climates WH 40k. (PL)
 • In the pages of Massive Voodoo is a tutorial available Visualisation Winter(ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre zamieściłem inbox modelu Barbarian Veteran #6 od Scibor MM.
 • Koyoth rozpakował  na łamach bloga shadow grey Gyrocopter od Games Workshop.
 • A na blogu Twierdza nieumarłych możecie obejrzeć zawartość pudełka z figurkami Dwarf Berserkers od Avatars of War.
 • On Danse Macabre I posted inbox model Barbarian Veteran #6 from Scibor MM. (ENG)
 • Koyoth unpacked on his blog shadow grey Gyrocopter from Games Workshop. (PL)
 • On Twierdza nieumarłych you can view the contents of the box with miniatures Dwarf Berserkers from Avatars of War. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Super Dungeon Explore Machine painted by Bijou.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 30 stycznia 2016

Podsumowanie tygodnia #154

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #154 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 29 stycznia 2016

Recenzja: Barbarian Veteran #6 od Scibor MM.
Reviews: Barbarian Veteran #6 from Scibor MM

W kolejnej recenzji pokażę wam model 28mm/30mm Barbarian Veteran #6 28FM0157 od Scibor MM.

Figurka wojownika została zapakowana firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się złożony z sześciu części żywiczny model oraz sceniczna podstawka, a także ulotka z adresem internetowym sklepu. Z kolei na odwrocie blistra znajduje się naklejka z kodem kreskowym oraz nazwą zestawu.

Model podzielony został na sześć części: odlany w jednym kawałku tułów wraz z głową i ramionami oraz odlane osobno dłoń ze styliskiem topora, żeleziec topora, rogi i tarczą. Figurka została odlana z szarej żywicy, a nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia.

Barbarian Veteran #6 to model prezentujący odzianego w zbroję płytową wojownika, którego stylistyka nawiązuje do Wojowników Chaosu znanych z uniwersum Warhammer Fantasy.

Barbarian Veteran #6, w odróżnieniu od oznaczonego numerem #2 recenzowanego wcześniej kamrata, odziany jest w zdobioną zbroję, a głowę chroni pełnym hełmem, który możemy dodatkowo ozdobić rogami. Na uwagę zasługują także topór i tarcza, których zdobienia sugerują, że wojownik posługuje się demonicznym orężem.

Barbarian Veteran #6 w towarzystwie kilku modeli z oferty Scibor MM z pewnością sprawdziłby się w roli jednego z bohaterów służących w szeregach kompanii Grasantów Chaosu.

Model jest jedną z nagród, które można wygrać w turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe.
The next review will show you the miniatures 28mm/30mm Barbarian Veteran #6 28FM0157. Miniature was made by Scibor MM.

Warrior miniatures was packed in a transparent blister pack inside which was composed of six parts resin model and the scenic base and leaflet with the web address store. On the other hand on the back of the blister is a sticker with a bar code and the name of the set.

The model is divided into six parts: cast in one piece torso with head and shoulders, and cast individually hand from the handle of the ax, ax blade, horns and shield. The miniatures was cast from gray resin, and trapping membranes remaining after casting are easy to remove.

Barbarian Veteran #2 is a model showing the plate armor-clad warrior whose design refers to the Warriors of Chaos familiar with the Warhammer Fantasy universe. 

Barbarian Veteran #6, in contrast to the designated number # 2 and the reviewed earlier comrade, wearing a decorated armor and a full helmet protects the head, which we can further decorate the horns. Also noteworthy ax and shield, whose ornamentation suggest that the warrior uses a demonic weapon.

Barbarian Veteran #6 accompanied by several other models offer Scibor MM definitely would work as one of the heroes serving in the ranks of the company Marauders of Chaos.

Model is one of the prizes to be won in the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 28 stycznia 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #17: Celebrities! - Heinrich Kemmler.

Witam szanowne państwo-draństwo w siedemnastej odsłonie Figurkowego Karnawału Blogowego

Gdyby ktoś z was czytających Danse Macabre jeszcze nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze.


Do tej pory, co łatwo wywnioskować po tytule posta, odbyło się szesnaście edycji, których podsumowania znajdziecie TUTAJ


Gospodarzem siedemnastej edycji jest Maniex, który na łamach bloga Maniexite opublikował wprowadzenie zawierające temat na styczeń, Celebrities!


To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.

***
W postaci, która potykając się brnęła po ustalonym kamieniami górskimi zboczu z trudem można było rozpoznać człowieka. Zaśliniony, o błędnym spojrzeniu, mamrotał do siebie, idąc jak we śnie na sztywnych nogach.
Jego umysł był pusty. Nie widział otaczającego krajobrazu, nie słyszał wiatru, nie czuł zimna ani deszczu. Nie wiedział nic o góralach, którzy widzieli go z daleka i zamykali swe drzwi na zasuwy, strasząc przed snem dzieci opowieściami o Duchu Skał.
Czasami coś sobie przypominał. Nie wszystko, tylko oderwane fragmenty przeszłości. Widział piękne kości tych, którzy byli jego sługami, oczodoły zwracające się ku niemu z miłością i uwielbieniem. Czasami pamiętał chwile, gdy go ścigano, a jego wodniste oczy rozszerzały się, wykręcone próbowały poruszać się szybciej. Prawie zawsze wiedział, że go oszukano, że ścigał go każdy człowiek. Wiedział, że skradziono mu moc i chwałę i płonął z chęci ich odzyskania. Gdyby tylko pamiętał jak i dlaczego…
Gdy szedł wśród górskich szczytów noc była zimna i czysta. Nie wiedział dokąd idzie - nigdy tego nie wiedział - ale prowadziły go nogi, a reszta ciała posłusznie podążała za nimi. Być może, myślał, ciągle jest ścigany - ale nie wiedział tego na pewno. Wiedział tylko tyle, że musi iść.
Bezwiednie pośliznął się i uderzył w głowę. Przez moment ból przywrócił mu ostrość widzenie - stwierdził, że leży u podnóża małego kurhanu. Coś kryjącego się głęboko w jego umyśle powiedziało mu, że podobne miejsca, niegdyś były dla niego przyjazne. Skulił się w ciemnościach, objął kolana rękoma i powoli zaczął się kołysać. Stwierdził, że w jakiś dziwny sposób ten ruch jest przyjemny.
- HEINRICHU KEMMLER…
Rozczochrana, krwawiąca głowa obróciła się gwałtownie, oczy bezskutecznie wypatrywały czegoś w ciemności. Czy tylko wyobraził sobie szepczący głos? 
- HEINRICHU KEMMLER… 
Słowa były znajome, ale nie pojmował ich znaczenia. Głos był miękki, niemal ciepły. Obiecywał przyjaźń. Zaczął czołgać się głębiej w ciemność, w stronę głosu. Gdy tak wlókł się po posadzce, jego umęczone ciało nawiedziło dziwne uczucie, podobne zbliżaniu się do ognia, który ogrzewał, nie wydzielając ciepła. Znów czuł, że powinien sobie coś przypomnieć, ale i tym razem nie wiedział co.
- HEINRICHU KEMMLER…
Gdy w głowie eksplodowało mu tysiąc gwiazd, plecy wygięły się gwałtownie. Odpryski pamięci zalśniły w umyśle, połączyły się w całość.
- Heinrich Kemmler… Ja… jestem Heinrichem Kemmlerem. Usta odzwyczaiły się od mówienia, a słowa przychodziły z trudnością.
Ale zaczął sobie przypominać.
- DOBRZE. BARDZO DOBRZE. OKRADLI CIĘ, HEINRICHU KEMMLER. TWOI WROGOWIE PRÓBOWALI CIĘ ZNISZCZYĆ. ZNAM TWE CIERPIENIE, HEINRICHU KEMMLER. PRZYWRÓCĘ CI MOC.
Jego ciało drgało na posadzce, z ust wyrwał się głuchy jęk. Nagle wszystko sobie przypomniał: zdemaskowanie w Nuln, ucieczkę przez Reikland w góry, mnicha, który go zdradził - wszystko. 
- MOGĘ NA POWRÓT UCZYNIĆ CIĘ SILNYM, HEINRICHU KEMMLER. MOGĘ UMOŻLIWIĆ CI ZEMSTĘ, CHCESZ TEGO?
Obszarpana postać padła na kolana. Oczy były bardziej rozumne, głos spokojniejszy.
- Kim… czym… jesteś?
- JESTEM NARZĘDZIEM ZEMSTY, O KTÓREJ MARZYSZ, HEINRICHU KEMMLER. JESTEM TWYM NAJWIĘKSZYM PRAGNIENIEM, CHCESZ BYĆ POTĘŻNY, CZYŻ NIE? CZY CHCESZ SIĘ ZEMŚCIĆ?
Kemmler skłonił głowę i mocno zacisnął powieki. Z jego gardła wyrwało się pojedyncze słowo.
- Tak!
- A WIĘC POWIEM CI, CO MUSISZ ZROBIĆ.
Gdy stał na szczycie grobowca, wiatr targał mu włosy i poszarpane resztki ubrania. Chociaż nie słyszał już głosu, czuł moc sączącą się z kurhanu w jego nagie, zakrwawione stopy. Zamknął oczy i spróbował przypomnieć sobie słowa, których musiał użyć.
- Neferkhet atruxiel! - powietrze nasyciło się mocą.
- Nekrozon Khyfodian! - podniósł rękę.
- Marbodan Astegan! - z głębi kurhanu dobiegło jakieś szuranie.
- Feniak Lyris - Taibis! - ręka opadła w dół, a z czystego nieba uderzył piorun.
Poczerniała ziemia wydęła się i pękła; podniósł się z niej szkielet, trzymający stary oręż i okryty zardzewiałą zbroją sprzed stuleci. Kiedy stał nieruchomo, oczekując na słowo swego nowego pana, pył osypywał się z jego kości.
- Taibis! - kolejny piorun, kolejny szkielet.
- Taibis!
Po kilku minutach wokół kurhanu stał oddział martwych od wieków wojowników. Szuranie stało się teraz głośniejsze, wznosiło się ponad wycie wichru i grzmoty błyskawic, a grobowiec drżał lekko. Popękany i zniszczony kamień zagradzający wejście rozpadł się na kawałki. Z wnętrza grobu wyszła postać, odziana w dziwną, płytową zbroję, koloru brązu i zieleni. Rycerz wspiął się na szczyt kurhanu i przyklęknął przed tym, który go wezwał. Zdjął hełm, odsłaniając nagą czaszkę. Z wiszącej u pasa pochwy wyciągnął długi, zębaty miecz z nienaturalnie jasnego metalu, po czym rękojeścią naprzód podał swemu odzianemu w łachmany mistrzowi.
Kiedy ten wziął miecz, z dziesiątków martwych ust wydobył się wysoki, przeszywający do szpiku kości jęk. Liczmistrz powrócił.
W ramach #17 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pomalowałem staroedycyjny model Heinricha Kemmlera, znanego również jako Liczmistrz.

Z uwagi na niedawną przeprowadzkę i fakt, że nie przeniosłem jeszcze swojego warsztatu model malowałem w polowych warunkach. Zresztą z uwagi na służbę, przygotowania do turnieju i ogólnie pojęte życie na malowanie mogłem poświęcić tylko jeden wieczór.

Również zdjęcia pozostawiają wiele do życzenie ale na razie nie mam możliwości zrobienia lepszych. Jak ogarnę już warsztat, to uraczę szanowne państwo-draństwo nowymi, lepszymi i ciekawszymi fotografiami. 
***
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że szanowne państwo-draństwo nie znudziło się za bardzo lekturą powyższego wpisu. Zostało jeszcze kilka dni, więc zachęcam was do udziału w #17 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego oraz propagowania inicjatywy wśród znajomych. Publikujcie wpisu na swoich blogach lub blogach swoich znajomych, a o wpisach informujcie w komentarzach na łamach bloga Maniexite.


***
Przy okazji niniejszej publikacji pozwoliłem sobie dość bezczelnie umieścić w tekście kilka odnośników do wpisów zamieszczonych między innymi na Danse Macabre w latach przeszłych z nadzieją, że szanowne państwo-draństwo znajdzie trochę czasu by przeczytać to, co wówczas z różnych powodów udostępniłem. Jeśli więc jeszcze tego nie uczyniliście, możecie zrobić mi dobrze i kliknąć na wyróżnione pogrubieniem odnośniki, a jeśli uznacie to za warte waszego zachodu, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza.

I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.