środa, 31 stycznia 2018

Podsumowanie miesiąca. Styczeń.
Summary of the month. January.

W styczniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem 36 postów, a więc nieco więcej niż w minionym 2017 roku.

Pierwszym postem opublikowanym w Nowym Roku było podsumowanie roku 2017.

W styczniu pracowałem głównie nad domem zamożnego mieszczanina (TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ) ale pomalowałem także studnię od BGS oraz figurkę Neurr od Rotten Factory...

...rekrutowałem także modele Posłańców Nocy oraz Niewolników od GW do Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

Wraz z Michałem z BGS zaproponowałem Wam kupno specjalnej kostki do Warheim FS.

Udostępniłem także nową wersję podręcznika do Warheim FS, która została przygotowana specjalnie na Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap. Podręcznik możecie pobrać STĄD.

W styczniu na blogu opublikowałem cztery recenzjeCage Rager od Privateer Press, Shield i Naurr od Rotten Factory oraz Painting Handle od Games Workshop.

Opublikowałem także dwa poradniki w których pokazałem Wam jak zbudować biblioteczkę oraz  jak przystosować Painting Handle do podstawek 50 mm.

Udostępniłem także dwie relacje z sesji Warhammer FRP (TUTAJ oraz TUTAJ), a także jeden raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE McabrE ukazały się wywiady z Torinem z Paint Crime Site oraz Dwalthrimem z Kuźni Dwalthrima.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #41 edycji FKB, której tematem przewodnim był Skarb. Z tej okazji zbudowałem i pomalowałem model Arca Chaotis, do którego, podobnie jak dla Ulthera Harginssona napisałem także zasady Postaci Dramatu do Warheim FS.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Ostlandu: Kraina, Ludność, Historia i polityka oraz Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Religia, Barwy prowincji i Znaczące miejsca.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#356#357#358 oraz #359) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#242 oraz #243) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Ponadto zamieściłem #81 wydanie serii Muzycznie.
In January, I published 36 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, which is a bit more than in the past 2017.

The first post published in the New Year was a summary of blog activity in 2017.

In January I worked mainly on the house of a wealthy burgher (HERE and HERE and HERE) but I also painted a well from Black Grom Studio and a Neurr miniatures from Rotten Factory...

...I also recruited the models of Night Runners and Slaves from Games Workshop 
to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

Together with Michał from Black Grom Studio, I offered you to buy a special dice for Warheim FS.

I also made a new version of the Warheim FS rulebook, which was specially prepared for the Tournament Warheim FS  - Cursed Ratcatcher. HERE you can download the rulebook.

In January, I published four reviews on the blog: Cage Rager from Privateer Press, Shield and Naurr from Rotten Factory and Painting Handle from Games Workshop.

In the past month, I also published two tutorials in which I showed you how to build a library and how to adapt Painting Handle to 50 mm stands.

I also shared two reports from the Warhammer FRP session (HERE and HERE), as well as one battle report from Warheim FS.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Torin from Paint Crime Site and Dwalthrim from Kuźnia Dwalthrima.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #41 edition of MCB, the leading subject of which was the Treasury. On this occasion, I built and painted the Arca Chaotis model, which, like for Ulther Harginsson, I also wrote the rules of the Dramatis Personae for Warheim FS.

I have also made entries about the history and geography of the EmpireThe Grand Principality of Reikland: KrainaLudność, Historia i polityka and Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Religia, Barwy prowincji and Znaczące miejsca.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#356, #357, #358 and #359), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#242 and #243), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

In addition, I placed #81 edition of the series Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 52k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w grudniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Recenzja: Cage Rager od Privateer Press oraz Poradnik: Budowa biblioteczki i Warhammer FRP, kampania 'Pokusa Arcylicza', relacja z trzeciej sesji - 'Ten Który Ścina Głowy!'. Sommerzeit AS2504, Góry Czarne, Księstwa Graniczne.


Na dzień 31012018 blog posiada 242 obserwatorów i 331 polubień na on FB 
oraz 2403 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 52k times, and among the most read posts in December, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Reviews: Cage Rager from Privateer Press and 
Tutorial: Bookcase construction and 
Warhammer FRP, kampania 'Pokusa Arcylicza', relacja z trzeciej sesji - 'Ten Który Ścina Głowy!'. Sommerzeit AS2504, Góry Czarne, Księstwa Graniczne.

As at the date 31012018 blog has 242 followers and 331 like it! on Facebook
 and in 2403 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: adrenalbooster, kozAa, Michal Rus, Tomek Wocka, Torin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: adrenalbooster, kozAa, Michal Rus, Tomek Wocka, Torin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Galeria: Naurr od Rotten Factory.
Gallery: Naurr from Rotten Factory.

Korzystając z kilku chwil wolnego pomalowałem figurkę Naurr od Rotten Factory.

Model będzie reprezentował Klausa Reinwalda, czyli kolejną Postać Dramatu do Warheim FS.

Więcej informacji na temat samego modelu oraz producenta znajdziecie TUTAJ.
Taking a few moments off, I painted the Naurr model from Rotten Factory.

The model will represent the Klaus Reinwald, another Dramatis Presonae to Warheim FS.

You can find more information about the miniatures itself and the manufacturer HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Poniżej możecie przeczytać historię i zasady Klausa Reinwalda do Warheim FS.
Below you can read the fluff and rules (in Polish) of Klaus Reinwald to Warheim FS.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 30 stycznia 2018

Imperium, część 87 - Prowincje. Wielkie Księstwo Ostlandu, część 5 - Znaczące miejsca.

Krwawy Głaz
Głęboko w sercu Lasu Cieni, pomiędzy osadą Smallhof i Ferlangen, znajduje się niewielka polana o mrocznej i przerażającej historii. Stoi tam pojedynczy, podniszczony przez wpływ pogody głaz, wysokością dwukrotnie przewyższający człowieka. Jest tak poplamiony i pokryty różnymi przebarwieniami, że niemal nie można domyślić się jego oryginalnej barwy. Teraz, splugawiony niezliczonymi krwawymi ofiarami, cały kamień pokryty jest intensywnym rdzawym nalotem. W głazie osadzono cztery pary kajdan z żelaza, pordzewiałych od upływu czasu i poplamionych zaschniętą posoką.

Na trawie wokół głazu walają się kości: Ludzi, Elfów, Krasnoludów, Niziołków - a nawet Zwierzoludzi i Zielonoskórych. Niegdyś lśniąca zbroja śmiałego rycerza rdzewieje obok obscenicznego odzienia Wojownika Chaosu. Na północ od kamienia wznosi się kolumna czaszek, których oczodoły kierują się ku Pustkowiom Chaosu. Czaszki są zarówno stare, jak i świeże, a każda z nich stanowi milczące potwierdzenie, że to miejsce zostało poświęcone Khornowi, Bogu Krwi i Panu Czaszek. Obecnym strażnikiem tej kaplicy jest Bogoslav Tammas, Wojownik Khorna, który maszerował z Kisleva na południe. Podczas marszu poczuł zew z Lasu Cieni - coś, co sprawiło, że jego krew zawrzała żywym ogniem. Bogoslav powędrował na południe, w głąb lasu, aż znalazł Krwawy Głaz. Tam czekał już na niego pilnujący przeklętego miejsca stary Zwierzoczłek, który wiedział, że słabnie i Khorne wyśle następcę na jego miejsce. Walczyli przez długie minuty, aż Tammas, wykrzykując imię Khorna, odrąbał łeb Zwierzoczłeka, po czym dodał czaszkę pokonanego rywala do stosu. A tych, których nie zabije na miejscu, sprowadza do głazu, by ich torturować i złożyć w ofierze.

Obelstein
Obelstein jest niewielkim miasteczkiem położonym u podnóża Gór Środkowych. W AS2302, na ulicach osady rozegrała się krwawa bitwa. Wojska Ostlandu dowodzone przez hrabiego Wilhelma von Obelstein rozbiły prowadzoną przez Minotaura hordę Zwierzoludzi. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy osady co roku obchodzą przypadające na ostatni dzień Sigmarzeita święto Wilhelmstag. W czasie festynu na rynek wynoszona jest ogromna, pokryta złotem czaszka pokonanego Minotaura, wokół której zbiera się świętujący tłum.

Salkalten
Niewielki rybacki, kupiecki i przemytniczy port, który powstał w pobliżu niemal zapomnianej drogi z Middenheim do Erengradu. Jeden z dwóch portów założonych w nieudanej próbie odciągnięcia ruchu handlowego od Marienburga.

Wolfenburg
Siedziba Wielkiego Księcia Ostlandu Halsa von Tassenincka. Mieszka tu także jedyny syn i spadkobierca Książę Hergard. Wolfenburg to największe i najbogatsze miasto w Ostlandzie. Słynie z ogromnego targowiska, które powstało u podnóża miejskich murów, wieść głosi, że kupić można tu naprawdę wszystko. Nad miastem góruje potężna twierdza Totburg - siedziba Wielkiego Księcia. Miasto znajduje się na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Middenheim i Talabheim prowadzących na wschód, do Kisleva; wśród miejskich murów znajduje się między innymi monumentalna świątynia Sigmara, Akademia Wolfenburska i wiele, wiele innych ciekawych budowli.


ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Warhammer FRP, kampania 'Pokusa Arcylicza', relacja z czwartej sesji - 'Obraz, brosza, uprząż i Jadeitowe Berło!'. Vorgeheim AS2504, Vitrolle, Księstwa Graniczne.

styczniu w Innym Wymiarze w Katowicach rozegraliśmy kolejną sesję WFRP opartą na kampanii Pokusa Arcylicza, wydanej nakładem wydawnictwa Copernicus Corporation.

Tym razem w sesji udział wzięli Domen Prevc, Ingwar Egonsson oraz Bernhard Bart i Rolf Errlich, który po długiej rozłące dołączył do kompanów. Walter Neun oraz Johann - w tym czasie wykonywali zlecone przez Kościół Sigmara zadania.
***
Domen, Ingwar, Bernhard i Rolf spotkali się z jednej z kilku gospód znajdujących się na rynku Fatanbadu. Po długiej rozłące przyjaciele mieli sobie wiele do powiedzenia, ponadto Rolf dostarczył Domenowi list, który otrzymał od Prismosa Strykssena gdy rozpytywał o swych kamratów w Zenres.
Witaj Domen!
Po naszym ostatnim spotkaniu, poruszony losem Twojej kompanii poczyniłem pewne ustalenia.
Osada, która Was interesuje to Vitrolle, to tam mieszkają banici, którzy oszukali Was owego dnia.
Na czele owych wyrzutków stoi Ernst Helmuth, zwyrodnialec i czarnoksiężnik, to on oszukał Kapłana Ranalda.
W Vitrolle przebywa obecnie z trzy tuziny banitów, choć oni nazywają siebie Dewiantami i Dekadentami.
Zdrowia!
Primos Strykssen
PS Mam nadzieję, że Karmin dotarła cała i zdrowa do Fatanbadu?
PS II Ranald kiedyś bardzo przysłużył się naszej sprawie, niech ta informacja będzie częścią spłaty długu.
Przesłane przez Strykssena informacje potwierdziły podejrzenia awanturników i upewniły ich w konieczności zniszczenia Vitrolle oraz wyjaśniły wątpliwości dotyczące Karmin, którą pozostawili na pastwę losu na równinach Księstw Granicznych.

Bohaterowie graczy przeprowadzili także własny zwiad, w trakcie którego ustalili, że w Vitrolle faktycznie przebywa około trzech tuzinów ludzi, z czego około 20 to zdolni do walki mężczyźni, a reszta to w większości kobiety i kilka dzieci. Co więcej, to właśnie do Vitrollle trafiły wozy z karawany, które banitom pomogli zdobyć oszukani bohaterowie graczy.

W między czasie Bernhard oraz Ingwar korzystając z umiejętności medytacji podróżowania poza ciałem odnaleźli ścieżkę przeszłości i ustalili, że Karmin przeżyła spotkanie z Wilczymi Jeźdźcami, co więcej dziewczyna posługując się gardłowym językiem goblinoidów i powołując się na autorytet Tego-Który-Ścina-Głowy przekonała Hobgobliny, że jeśli oszczędzą jej życie, to ona sprawi, że będą mogli walczyć u boku znanego wśród Zielonoskórych wojownika, jakim w ostatnich latach stał się Domen Prevc.

Posiadając potrzebne informacje i znając z własnego doświadczenia sposób działania banitów z Vitrolle awanturnicy ustalili plan działań. Wykorzystując zgromadzone fundusze postanowili zorganizować złożoną z kilku wozów karawanę, która oficjalnie w szczelnie zamkniętych skrzyniach i beczkach miała przewozić rudę metali szlachetnych do krasnoludzkich hut położonych za Przełęczą Wściekłego Psa, a faktycznie nic nie warty piasek i kamienie. Bohaterowie Graczy planowali także zadbać o to, by informacja o karawanie dotarła do ewentualnych szpiegów służących kultystom z Vitrolle, którzy z pewnością przebywali w Fatanbadzie. Awanturnicy planowali wyruszyć z miasta wraz z karawaną, a następnie pod pozorem zwiadu odłączyć się od kolumny wozów i zawrócić w stronę Vitrolle, z którego w tym czasie powinna wyjechać grupa banitów mająca na celu złupienie słabo strzeżonych, załadowanych ciężkim towarem wozów.

Bohaterom Graczy udało się uzyskać widzenie z Fatandirą i przedstawić Księżnej swój plan, a Domen Prevc który wpadł w oko samotnej władczyni otrzymał coś więcej niż widzenie. Fatandira, której Vitrolle i Kultyści Slaanesha byli cierniem w kształtnym tyłku, z entuzjazmem przyjęła plan awanturników, jednak odmówiła użyczenia swoich zbrojnych, których potrzebowała do obrony księstwa przed zakusami sąsiadów Levrelliana i Hafloca, zaoferowała natomiast kilku uzbrojonych w broń dystansową woźniców, którzy mogli wspomóc bohaterów graczy, a po zakończonej walce załadować odzyskane choć w części skradzione przez banitów dobra.

Pod osłoną mgły, a później deszczu, przy wsparciu Wilczych Jeźdźców, którzy z sobie wiadomych powodów stanęli do walki u boku Tego-Który-Ścina-Głowy awanturnicy zaatakowali bronione przez szczątkową załogę Vitrolle. Doświadczenie bojowe bohaterów graczy i zajadłość Wilczych Jeźdźców dość szybko przechyliło szalę zwycięstwa na stronę awanturników. Po ostrzem półtoraręcznego miecza, który dzierży Domen Prevc poległ także Ernst Helmuth, kultysta i czarnoksiężnik padł rozpłatany na dwoje pośród swych współbraci w bluźnierstwie.

Po pokonaniu kultystów awanturnicy przeszukali budynki i magazyny Vitrolle, udało im odzyskać część zapasów jedzenia i ekwipunek, zdobyli także trochę złotych koron ale najwięcej problemów sprawiły im ukryte w świątyni artefakty: Jadeitowe Berło, Brosza i Uprząż Slaanesha oraz Błogosławieni pędzla Hanzla. Przepełnione plugawą mocą Slaanesha magiczne przedmioty były zbyt potężne by zniszczyć je na miejscu lub by pozostawić je na pastwę losu i zbyt niebezpieczne by zabrać je ze sobą. Tym bardziej, że nawet krótkie wpatrywanie się w obraz Błogosławieni pędzla Hanzla przyprawiło znanego z zamiłowania do sztuki Ingwara o chorobę psychiczną.

Awanturnicy zaryzykowali jednak, ukryli artefakty na dnie najsolidniejszej skrzyni i walcząc z lubieżnym głosem szepczącym w głowie i tysiącem pokus, których źródłem była owinięta łańcuchami skrzynia, czym prędzej ruszyli do Fatanbadu mając nadzieję, że Walter oraz Johann powrócili już z wyprawy i będą wiedzieli co zrobić z przeklętymi artefaktami, a także że zdążą dotrzeć do miasta nim banici powrócą z wyprawy łupieżczej...Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 28 stycznia 2018

Zebrane z tygodnia #359.
Chosen from the week #359.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #359 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #359 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dragon Hunters converted and painted by Oliver Späth.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Ostlandu.
 • Z kolei na fanpage Warhammer Fantasy Roleplay 2 PL Ignacy Trzewiczek opowiada o Jesiennej gawędzie.
 • A Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie napisał dlaczego Warhammer Fantasy Battle musiał umrzeć.
 • Last week I published in my blog DansE MacabrE another portion of information about the The Grand Principality of Ostland. (PL)
 • On Warhammer Fantasy Roleplay 2 PL fanpage Ignacy Trzewiczek talks about a series of articles entitled Jesienna gawęda. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie wrote why Warhammer Fantasy Battle had to die. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Garfy na blogu Tale of Painters pokazał krok po kroku jak pomalował makietę zrujnowanego budynku. 
 • A Andrew na stronie Reaper Miniatures pokazał jak szybko i łatwo z masy modelarskiej zrobić monety.
 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE pokazałem Wam jak przystosować Painting Handle do podstawek 50 mm.
 • Garfy on the blog Tale of Painters showed step by step how he painted the model of the ruined building. (ENG)
 • Andrew on the Reaper Miniatures site showed how to make coins quickly and easily from the green stuff.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I showed you how to adapt Painting Handle to 50 mm stands. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Wojtek na swoim blogu Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Lord of Blights od Games Workshop.
 • G Mort na blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelami Witchling Thralls od Wyrd Miniatures.
 • A na łamach mojego bloga DansE MacabrE zrecenzowałem model Neurr od Rotten Factory.
 • Wojtek on his blog Well of Eternity shared his impressions about the Lord of Blights model from Games Workshop. (PL)
 • G Mort na blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelami Witchling Thralls od Wyrd Miniatures. (ENG)
 • In the pages of my blog DansE MacabrE, I reviewed the Neurr model from Rotten Factory. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Bahior świętuje na łamach The Dark Oak pierwszą rocznicę blogowania.
 • Z kolei Kamil zanotował 20k odwiedzin swojego bloga Zielony Skaven.
 • A Kapitan Hak w środku zimy zrobił wiosenne porządki na blogu Hakostwo. 
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Bahior celebrates the first anniversary of blogging in The Dark Oak. (PL)
 • Kamil recorded 20k visits on his blog Zielony Skaven. (PL)
 • Kapitan Hak in the middle of winter, spring cleaning done on a blog Hakostwo. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 1-26-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 1-26-18. (ENG)
Warmachine and Hordes chosen of the week #55.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #41 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Diariusz RPGGangs of Mordheim oraz shadow grey The Dark Oak.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #10 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Dwalthrim Kuźni Dwalthrima.
 • Entries published within the #41 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Diariusz RPGGangs of Mordheim and shadow grey and The Dark Oak. (PL)
 • And Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #10 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Dwalthrim from Kuźnia Dwalthrima. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.