środa, 31 sierpnia 2016

Podsumowanie miesiąca. Sierpień./Summary of the month. August.

Sierpnień na łamach bloga Danse Macabre opublikowałem 29 wpisów, a więc więcej w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od zaproszenia szanownego państwa-draństwa na 30-dniowe Wyzwanie Figurkowe.

Udało mi się także pomalować zestaw Crystalic Rocks Basing Kit od HQResin.

Wraz z Maniexem Maniexite przygotowaliśmy dla was w ramach cyklu Między Młotem a Kowadłem... wywiad z Arbalem z Coloured Dust

Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

sierpniu na blogu opublikowałem cztery recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Morbid Beast Araneaeman od Kromlech, Dwarf Warrior Statue od Mini Monsters oraz Crystalic Rocks Basing Kit od HQResin i Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium.

Wziąłem także udział w #24 edycji FKB, której gospodarzem jest Tomasz z bloga Sobie maluję, a tematem przewodnim był Złoczyńca.

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium: Podróżni sędziowie oraz Prawo, Prawo imperialne, Prawo prowincji i Dziwaczne prawa Imperium

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto złożyłem modele Rycerzy Zakonnych które służyć będą w szeregach Łowców czarownic oraz Sióstr Sigmara.

A także kontynuowałem malowanie Fontanny Drętwej Wody.

sierpniu pracowałem także nad zasadami do Warheim FS i opublikowałem zasady obłędu oraz zaktualizowałem podręczniki.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#282#283#284 oraz #285) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#181#182#183 oraz #184) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In August on my blog Danse Macabre I posted 29 entries, more as in 2015.

Month started by inviting ladies and gentlemen to the 30-day Challenge Miniatures.

I painted the set of Crystalline Rocks Basing Kit from HQ Resin.

Together with Maniex from Maniexite prepared for you in the series Between a rock and a hard place... interview with an Arbal from Coloured Dust.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

In August I published on the blog four review where I showed you the contents of sets 
Morbid Beast Araneaeman from KromlechDwarf Warrior Statue from Mini Monsters and Crystalic Rocks Basing Kit from HQResin i Generic Footknight from White Knight's Miniature Imperium.

I took part in edition #24 of MBC, hosted by Tomasz from blog Sobie maluję, and the theme was the Malefactor.


Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: Podróżni sędziowie and PrawoPrawo imperialnePrawo prowincji and Dziwaczne prawa Imperium

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.

In addition, I made models of the Knights of the Order which will serve in the ranks of Witch hunters and Sisters of Sigmar.


And I continued painting Fountain of the Dead Water.

In August , also I worked on the rules for Warheim FS and published rules of madness and updated the rulebooks.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#282#283#284 and #285), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#181#182#183 and #184), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 28k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w sierpniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazł się wpis ze skończoną dioramą dla Krasnoludów, a także dwie recenzje Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium i Crystalic Rocks Basing Kit od HQResin.

Na dzień 31082016 blog posiada 217 obserwatorów i 996 polubień na FB oraz 1870 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 28k times, and among the most read posts in August, except during the last sections Chosen of the weekwas the entry with finite diorama for the Dwarves, and two reviews Generic Footknight from White Knight's Miniature Imperium and Crystalic Rocks Basing Kit from HQResin.

As at the date 31082016 blog has 217 followers and 996 like it! on Facebook and in 1870 published posts.***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 30 sierpnia 2016

Imperium. Polityka, część 15 - Dziwaczne prawa Imperium.

W ciągu ponad 2500 lat istnienia Imperium jego władcy wydawali setki przepisów, które dziś są przestarzałe, sprzeczne, osobliwe lub wręcz niedorzeczne. Poniżej przedstawiono kilka z nich, które mogą przybliżyć codzienne życie w Imperium.


Żadnemu niziołkowi, pod groźbą chłosty, nie wolno poruszać się po mieście Averheim bez towarzystwa swego pana lub bez przywdziewania liberii rodu, któremu służy.
- Wprowadzone w AS2111 roku w Averheim, 
po fali włamań w dzielnicy kupców

Na ulicach zady wszystkich koni mają być zawinięte w płótno.
- Prawo z XXIIII wieku, wprowadzane w Middenheim po tym, 
jak graf o jeden raz za dużo postawił stopę w niewłaściwym miejscu.
Nigdy nie wprowadzone w życie, z powodu strajku i zamieszek woźniców 
oraz odmowy ich uśmierzenia przez Rycerzy Pantery.


Wszystkie statki, okręty, barki i łodzie zacumowane w dokach znanych jako Nabrzeże Imperatorki Anette muszą płacić po dwa szylingi za pół metra swojej długości, za każdy dzień cumowania oraz niezależnie: Wszystkie statki mają obowiązek cumować na Nabrzeżu Imperatorki Anette, o ile jest tam wolne miejsce.
- Wydane w Altdorfie, w AS2398, na wniosek kontrahenta 
handlowego pewnego dworzanina, który posiadał magazyny 
w tej dzielnicy. Obecnie jest to okolica niebezpieczna i podupadła.

Rzece Stir zakazuje się podnoszenia wód powyżej poziomu mostu Grossweg.
- Prawo Wurtbad wprowadzone po Wielkiej Powodzi z AS1512 roku.
Nie zanotowano przypadków zastosowania.

Wszystkie osoby przybywające do miasta nie mogą nosić broni dłuższej od krótkiego miecza. W innym przypadku zostanie to uznane za dowód, że zamierza siać mord i zniszczenie.
- Prawo Pfeildorf, datowane na rok AS1977, ale rzadko przestrzegane.
Wprowadzone po wybuchu gwałtownych zamieszek między stronnikami 
dwóch rodów szlacheckich po zakończeniu turnieju rycerskiego.


Przez pierwsze dwanaście kwadransów po zachodzie słońca we wszystkich wyszynkach zezwala się na śpiewanie jedynie pieśni wychwalających Pana Sigmara. Kara za wykroczenie: 1 złota korona za śpiewającego lub zamknięcie lokalu.
- Prawo wprowadzone w Nuln w XXIII wieku, 
podczas panowania Albrechta Pobożnego, 
czasami wykorzystywane przez straż miejską do 
uciszania szczególnie głośnych karczm i oberży.


Każdy krasnolud ma pierwszeństwo na traktach publicznych podczas miesiąca Sigmarzeit.
- Averlandzkie prawo ogłoszone w VIIII wieku dla uczczenia 
bliskich związków między królem Kurganem i Sigmarem. 
Zwykle cytowane przez pijanych lub opryskliwych 
krasnoludzkich woźniców i kupców.


ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Warsztat: Fontanna Drętwej Wody, część 4.
Workshop: Fountain of the Dead Water, part 4.

Choć nieśpiesznie, to jednak prace nad budową Oldenlitz powoli idą do przodu.

Udało mi się dokończyć brukowany plac, który znajdzie się pod Fontanną Drętwej Wody.

Bruk wyrzeźbiłem w gipsie wylanym na podstawę z pleksi. Na potrzeby zdjęcia gips pokolorowałem czarnym flamastrem.


Następny krok to pomalowanie i wykończenie bruku tak, jak zrobiłem to z Bazarem w Oldenlitz.
Although unhurriedly, work on the construction of Oldenlitz slowly moving forward.

I was able to finish the cobbled square, which will be under Fountain of the Dead Water.

Cobblestone carved in gypsum poured on the base of plexiglass. For the purposes of pictures I colored gypsum a black marker.

The next step to paint and finish cobbles the way I did it with a bazaar in Oldenlitz.I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.  

niedziela, 28 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #285/Chosen from the week #285

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #285 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #285 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

We did it, Boss! sculpted and painted by Melnikov Ivan.

Warhammer   |   Warhammer

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Borejko na Git Games przybliżył zawartość archiwalnego #125 numeru magazynu White Dwarf.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realm of Chaos 80s opublikował wywiad, którego bohaterem jest Mike McVey.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko on the blog Git Games shows the contents of an archive number #125 magazine White Dwarf. (PL)
 • Orlygg on his blog Realm of Chaos 80s published an interview with Mike McVey. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • The Lazy Forger na swoim blogu The Lazy Forger przedstawił krok po kroku budowę modelu dwukołowego wozu.
 • Z kolei Mengel Miniatures na łamach serwisu BoLS opublikował poradnik w którym pokazał jak zamienić kwadratowe podstawki na okrągłe.
 • Morpheus na swoim blogu The Fantasy Hammer pokazał swój pomysł na zrobienie kwasu i krwi.
 • The Lazy Forger on his blog The Lazy Forger presented step-by-step construction of two-wheel wagon (ENG).
 • Mengel Miniatures on the site BoLS published a tutorial which shows how to convert the square bases on a round bases. (ENG)
 • Morpheus on his blog The Fantasy Hammer showed his idea to make acid and blood.

Recenzje   |   Reviews

 • Kuba na łamach bloga Picassawi - modelarstwo i malowanie otworzył pudełko krzaczków od Mirosław Serba Modelling Workshop.
 • Natomiast Stahly na blogu Tale of Painters zrecenzował zestaw Sector Imperialis Large Base Detail Kit od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE pokazałem wam modele Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium
 • Kuba on his blog Picassawi - modelarstwo i malowanie opened the box little bushes from Mirosław Serba Modelling Workshop. (PL)
 • Stahly on the blog Tale of Painters review by a set Sector Imperialis Large Base Detail Kit from Games Workshop. (ENG)
 • On DansE MacabrE I showed you the miniatures Generic Foot Knight from White Knight's Miniature Imperium. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie opublikował wpis zatytułowany Odczepcie się od Sapkowskiego. A szanowne państwo-draństwa zgadza się z przedstawionymi w artykule i komentarza argumentami?
 • Z kolei wpisy opublikowane w ramach #24 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach 6 mm Wargames, Blog Valadoru, Fat lazy painter, Gangs of Mordheim oraz Maniexiteshadow grey i Sobie maluję.
 • Ponadto szanowne państwo-draństwo pozwoli, że przypomnę iż 1 września rozpocznie się 30-dniowe Wyzwanie Figurkowe, do udziału w którym serdecznie zapraszam. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdziecie na DansE MacabrE.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie published an entry titled Odczepcie się od Sapkowskiego. Do you agree with the arguments presented in the article and the comments?. (PL)
 • Entries published within the #XX edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs 6 mm Wargames, Blog Valadoru, Fat lazy painter, Gangs of Mordheim and Maniexiteshadow grey and Sobie maluję. (PL)
 • Let me remind you that on September 1 will begin a 30-day Miniatures Challenge, to participate in which you are cordially invited. More details on the event can be found on DansE MacabrE. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 27 sierpnia 2016

Podsumowanie tygodnia #184

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #184 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 26 sierpnia 2016

Recenzja: Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium.
Reviews: Generic Footknight from White Knight's Miniature Imperium.

Jeśli lubicie oldschool i przyjemnie ciężkie metalowe figurki, to dziś mam dla was coś specjalnego - recenzję zestaw modeli Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium, firmy która dołączyła do grona sponsorów turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów... który odbył się 11 czerwca 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.

Generic Footknight to zestaw pieszych rycerzy odzianych w pełne zbroje płytowe oraz hełmy zwieńczone pióropuszami. Figurki odlane zostały w białym metalu, zauważyłem kilka linii podziałów oraz nadlewek, jednak usunięcie skaz nie powinno nastręczać problemów.

Modele odlane zostały bez dłoni i oręża, który znalazł się na osobnej wyprasce, pozwala to dodatkowo urozmaicić różnorodne wzory rycerzy.


Jeśli szukacie pieszych modeli rycerzy, to zestaw Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium powinien was zainteresować. Szczególnie, jeśli chcecie złożyć kompanię Rycerzy Graala z Bretonni do Warheim FS, bowiem modele od White Knight's Miniature Imperium to świetny materiał na konwersję ciężkozbrojnego rycerstwa.

Zapraszam też na blog White Knight's Miniature Imperium gdzie możecie zapoznać się z ofertą modeli oraz polubienia fanpage na Facebooku.
If you like oldschool and pleasantly heavy metal figurines, today I have something special for you - to review a set of models Generic Footknight from White Knight's Miniature Empire, a company that joined the sponsors of the Tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods... which took place on June 11, 2016 in Katowice in the club Inny Wymiar.

Generic Footknight is a set of pedestrian knights clad in full plate armor and helmets topped by plumes. Figures were cast in white metal, I noticed several dividing lines and burrs, but removing flaws should not pose any problems.


Models were cast without hands and weapons, which is on a separate sprues, which allows further spice up a variety of patterns knights.

If you are looking pedestrian models knights, is a set of Generic Footknight from White Knight's Miniature Empire should be of interest to you. Especially if you want to make a company Grail Knights from Bretonnia to Warheim FS, as models from White Knight's Miniature Empire is a great material for the conversion of heavily armored knights.

I invite you also to the blog White Knight's Miniature Empire where you can see the offer of models and liking fanpage on Facebook.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.