piątek, 31 marca 2017

Podsumowanie miesiąca. Marzec./Summary of the month. March.

marcu na łamach DansE MacabrE zamieściłem 25 wpisów, a więc znacznie mniej w 2016 roku.

Na blogu udostępniłem zasady dla drużyn Krasnoludzkich Piwowarów oraz Karnawału Chaosu do Warheim FS.

Umieściłem także relację z sesji Warhammer FRP. Do gry w RPG wróciłem po 10 latach.

marcu na blogu opublikowałem cztery recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Travel Set – Basing Kit od HQResin, Large Wooden Barrels od Micro Art Studio oraz Stone Knight Ruins Terrains od Ristuls Extraordinary Market i Human Male Thief od Otherworld Miniatures.

Przypomniałem także o Torbie do transportu figurek VICTORY od A-Case.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Karolem z Najmita.net.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #31 edycji FKB, którą zorganizował Grish fat lazy painter, a tematem przewodnim była Biały Kruk.


Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy ImperiumKraina, Ludność oraz Historia i polityka i Relacje z sąsiednimi prowincjami

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#312#313#314 oraz #315) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#210#211, #212 oraz #213) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

A także zamieściłem #75 odcinek Muzycznie oraz kolejny wpis firmowy.
In March on DansE MacabrE I posted 25 entries, so much less in 2016.

On the blog I have provided rules for Dwarf Brewers and Carnival of Chaos to Warheim FS.

I also published a report from the Warhammer FRP session. I played RPG after 10 years

In March, on a blog published four reviews where you can see the contents of sets Travel Set – Basing Kit from HQResinLarge Wooden Barrels from Micro Art Studio and Stone Knight Ruins Terrains from Ristuls Extraordinary Market and Human Male Thief from Otherworld Miniatures.

I also recalled the Case to transport miniatures VICTORY from A-Case.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Karol from blog Najmita.net.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #31 of MBCorganized by Grish from fat lazy painter, and the theme was rara avis.


Also provided some entries approximating backstage of history the Empire: KrainaLudność and Historia i polityka and Relacje z sąsiednimi prowincjami. 

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (312#313#314 and #315), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#210#211, #212 and #213), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

And I also posted the #75 Musical episode and another business post.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 26k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w marcu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Żołnierze z Reiklandu oraz Czarna Karoca i Torba do transportu figurek.


Na dzień 31
032017 blog posiada 228 obserwatorów i 217 polubienia na nowym fanpage on FB oraz 2103 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE over 26k times, and among the most read posts in March, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
Żołnierze z Reiklandu and Czarna Karoca and Case to transport miniatures.

As at the date 31
032017 blog has 228 followers and 217 like it! on new fanpage on Facebook and in 2103 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Recenzja: Human Male Thief od Otherworld Miniatures.
Reviews: Human Male Thief from Otherworld Miniatures.

Prezentowany poniżej model jest jedną z nagród ufundowanych przez sklep Battle Models, którą można było wygrać na turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych.

Zapraszam zatem do lektury recenzji figurki Human Male Thief v2 wyprodukowanej przez Otherworld Miniatures.

Model został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w dwóch częściach metalowy model oraz okrągła podstawka 25 mm, a także ulotka z informacjami od producenta.

Figurka została odlana z metalu, a nadlewki i linie podziału nie powinny być trudne do usunięcia.


Autorami figurki Human Male ThiefKev Adams oraz Ian Mountain, a sam model przedstawia jednego z rzezimieszków, których bez trudu można spotkać w różnych światach fantasy.

W czasie rozgrywek w Warheim FS model Human Male Thief z powodzeniem może pełnić rolę Skrytobójcy.
The miniatures presented below is one of the prizes funded by the shop Battle Models, which could be won in the tournament Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych.

I invite you therefore to read reviews miniatures Human Male Thief v2 produced by company Otherworld Miniatures.

Model Human Male Thief is packed in a transparent blister, inside of which was cast in two parts of the metal model and a round base 25 mm, and a leaflet with information from producer.


Figurine was cast in metal, trapping and mold parting line though visible, should not be difficult to remove.

Miniature Human Male Thief was sculpted by 
Kev Adams and Ian Mountain and the model itself represents one of the thieves, which easily can be found in different worlds of fantasy.

During the game in Warheim FS miniatures Human Male Bard can successfully act as a Assassin.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

środa, 29 marca 2017

Torba do transportu figurek VICTORY od A-Case.
Case to transport miniatures VICTORY from A-Case.

Przez ostatnie trzy lata do transportu modeli używałem głównie solidnej i pojemnej profesjonalnej walizki transportowej od HobbyZone, która jednak z biegiem czasu okazała się nieco za duża jak na potrzeby WFS.

Gdy w ręce wpadła mi lżejsza i poręczniejsza torba do transportu figurek VICTORY od A-Case postanowiłem przejrzeć gadżety, które zabieram na rozgrywki i pozostawiłem tylko niezbędny ekwipunek, który bez problemu zmieścił się do mniejszej torby.

Wewnątrz oprócz modeli Nieumarłej świty hrabiego Von Carstein, do torby zmieścił się zestaw kostek K6 od GW, który zamocowałem na magnesach neodymowych.

Natomiast do bocznej kieszeni zmieściłem dwie sakiewki z kostkami oraz znacznikami i laserami od Army Painter, wzorniki, ołówek i gumkę oraz kartę drużyny i niewidoczną na zdjęciach calową miarkę.

A szanowne państwo-draństwo jak transportuje swoje modele? Zdjęcia możecie śmiało umieszczać w komentarzach pod wpisem.
For the last three years, to transport miniatures I used, solid and capacious professional transport case from HobbyZone, which, over time turned out to be a bit too big for the needs of Warheim FS.

When I got a lighter and handy case to transport miniatures VICTORY from A-Case I decided to look at the gadgets that I'm taking to the game and left only the necessary equipment, which easily fit into the smaller bag.

Inside, in addition to the models, here is the Undead count of Von Carstein, in my bag I put a set of D6 dices from GW, which I attached on the neodymium magnets.

On the other side of my pocket, I had two pouch with dice and markers and lasers from Army Painter, templates, pencil and eraser and a roster and an invisible on image a inch measurea.

How do you transport your miniatures? You can place boldly and courageously your photos in comments under this post.I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

wtorek, 28 marca 2017

Imperium, część 45 - Prowincje. Baronia Hochlandu, część 4 - Relacje z sąsiednimi prowincjami.

Pomiędzy kultywującym wiarę w bogów północy Hochlandem, a prosigmaryckim Ostlandem od wieków panują napięte stosunki, które pogorszyły się jeszcze po tym, jak Wielki Książę Hals von Tasseninck ponownie rozpętał spór o wschodnią granicę Hochlandu. Obecnie na pograniczu obu prowincji dochodzi do sporadycznych starć, a mieszkańcy pograniczych osad żyją w strachu przed otwartą wojną.

Hochlandczycy, w żyłach których płynie także krew zamieszkujących Wielki Las Taleutenów, od wieków utrzymują dobre relacje z mieszkańcami Talabecklandu i Talabheim. Wspólne korzenie, a także kult bogów północy sprawił, że prowincje są ze sobą silnie związane i często wspierają się w czasie politycznych rozgrywek.

Hochland utrzymuje stosunkowo dobre relacje z leżącą na zachodzie prowincją Middenland oraz miastem-państwem Middenheim. U podstaw sojuszu pomiędzy prowincjami leży wspólna niechęć do prosigmaryckiego Ostlandu i Stirlandu oraz bardzo silna wiara w Bogów Północnych.

ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 27 marca 2017

Firmowo... Azyl, czyli trzech nieżywych walczy o życie.

Nocna służba kilka lat temu. Późna zima albo wczesna wiosna.

Zimno, późno i pusto. Za oknem radiowozu tylko porywisty wiatr gania śmieci po dziurawym asfalcie. 

Kilometry mijają leniwie, a na drodze nie ma żywej duszy. No to zatrzymuję radiowóz w miejscu bezpiecznym, tak by paliwa kupionego za pieniądze podatników nie marnować bezproduktywnie i obserwuje z dysponentem okolicę, bo akurat na tej ulicy amatorzy cudzej własności lubią robić sobie promocje w kioskach, uwalniając sklepowe półki od ciężaru papierosów.

...ale tylko ten wiatr gania te śmieci w te i nazad, w te i nazad. Nawet radiostacja milczy...

Po kilku długich minutach ciszę przerywa odgłos kroków i coraz głośniejszy świszczący oddech. Hałas po chwili przybiera postać zniszczonego życiem, zgarbionego człowieka. Mężczyzna na widok radiowozu przyspiesza kroku, zbliżając się szybko do samochodu.

- Przepraszam. - zaczyna rozmowę bez zbędnych ceregieli ale później już nie idzie mu tak łatwo. - Wy pewnie mi nie uwierzycie... Ale... Czy ja... Czy możecie mnie zamknąć w radiowozie?

- Po co? - pytam spokojnie, w końcu już nie raz słyszałem takie propozycje, inne zresztą też. - Radiowóz to nie taksówka, a na przyjemności trzeba sobie zasłużyć. W czym możemy pomóc?

- Ja... Yyy... Goni mnie trzech mężczyzn... - facet podnosi głowę, którą miał do tej pory opuszczoną i patrzy na mnie tymi swoimi oczami zaszczutego psa. W życiu nie widziałem tyle strachu i przerażenia w oczach jednego człowieka. - Wy ich nie zobaczycie... Ja wiem, że... Yyy... Oni nie mogą wejść do radiowozu. W środku będę przez chwilę bezpieczny. Oni cały czas do mnie mówią, chcą zabrać mi ciało...

Szybka kontrola osobista pod kątem niebezpiecznych narzędzi i wpuszczam gościa na tylną kanapę limuzyny.

- Stoją na zewnątrz? - pytam spokojnie. 

- Stoją. - odpowiada ale jakby z ulgą.

- Nie wejdą do środka?

- Nie mogą. Nie mogą wejść do radiowozu i do karetki.

- Pojedziesz do szpitala?

- Pojadę. - odpowiada. - Ja wiem, że jestem chory. Ja wiem, że potrzebuję pomocy i leków. Ale oni stoją na zewnątrz i są tak samo prawdziwi jak Wy. Tylko oni nie żyją.

Sięgam po radiostację i wzywam pogotowie. A było tak spokojnie.

niedziela, 26 marca 2017

Zebrane z tygodnia #315/Chosen from the week #315

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #315 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #315 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Tribute paintied by Lan Studio.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Ponadto na DansE MacabrE zaprezentowałem zasady dla Karnawału Chaosu do Warheim FS...
 • ...oraz zamieściłem relację z sesji Warhammer FRP.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • On DansE MacabrE I presented the rules for the warband Carnival of Chaos to Warheim FS... (PL)
 • ...and I posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • WeRT na swoim blogu Idiotoodporny pokazał jak zrobić barykady ze skrzyń.
 • Natomiast Nazroth na blogu Scar_Hand Painting udostępnił poradnik w którym pokazał jak zrobić sceniczną podstawkę.
 • A na łamach bloga Dagger Brush możecie zapoznać się z zestawieniem najpopularniejszych narzędzie w warsztacie modelarskim.
 • WeRT on his blog Idiotoodporny showed how to make barricades from crates. (PL)
 • Nazroth on the blog Scar_Hand Painting has provided a guide in which he showed how to make a scenic bases. (ENG)
 • On the blog Dagger Brush you can read the list of the most popular tool in the modeling workshop.

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze zrecenzował model Dwarf Miner #6 od Scibor MM.
 • Z kolei G Mort na blogu GMorts Chaotica zaprezentował model Sister Ardanna, Pillar of the Faith od Raging Heroes.
 • Na blogu DansE MacabrE otworzyłem pudełko z zestawem Stone Knight Ruins Terrains od Ristuls EM.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze reviewed the Dwarf Miner #6 from Scibor MM. (PL)
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica presented the model Sister Ardanna, Pillar of the Faith from Raging Heroes. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I opened the box with Stone Knight Ruins Terrains from Ristuls EM. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #31 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Hakostwo oraz bitewniakowe pogranicza.
 • Z kolei na autorskiej stronie dariusza domagalskiego szanowne państwo-draństwo może przeczytać o najstarszym zawodzie świata.
 • A Borejko na Git Games przy okazji 90 nr Fantastyki z 1987 roku przypomina jak to kiedyś z Grą z Fantazję było.
 • Entries published within the #31 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Hakostwo and bitewniakowe pogranicza. (PL)
 • You can read about the oldest profession in the world on the dariusz domagalski homepage. (PL)
 • Borejko on Git Games, on the occasion of the 90th Fantastyki from 1987, recalled how it once to be with Fantasy Games. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.