czwartek, 30 listopada 2017

Podsumowanie miesiąca. Listopad.
Summary of the month. November.

listopadzie na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem 35 wpisów, a więc nieco więcej niż w 2016 roku.

11 listopada opublikowałem post z okazji Święta Niepodległości, a 22 listopada świętowałem 8 rocznicę powstania DansE MacabrE. 

Na blogu opublikowałem czteroczęściowy poradnik w którym krok po kroku pokazałem wam jak przygotowałem do malowania, a następnie pomalowałem stare i nowe drewno, a także detale drogowskazów i tablicy ogłoszeń od Mini Monsters oraz Ristuls EM.


Udostępniłem także galerię pomalowanego zestawu Signposts od Mini Monsters...

...oraz skonwertowałem dla Szczerego modele Bukanierów do Warheim FS i wziąłem udział w Bejcowych kitbaszach.

listopadzie na blogu opublikowałem cztery recenzje: Deadwood Tree od Werewoolf Miniatures, Chariot, Cart Wheels od Mini Monsters oraz Human Male Illusionist od Otherworld Miniatures i Wargames terrain mat – Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.

Opublikowałem dwa raporty bitewne (TUTAJ oraz TUTAJ) z rozgrywek Warheim FS oraz relację z sesji Warhammer FRP.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Wojtkiem z Well of Eternity.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #39 edycji FKB, którą zorganizował Pepe z bloga Fantasy w miniaturze, a tematem przewodnim był: ulepek.


TUTAJ możecie obejrzeć postępy z budowy Budynku zamożnego mieszczanina.


Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Imperium: Historia Nuln Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, religia, barwy prowincji oraz Życie w Nuln i Znaczące miejsca, a także Liga OstermarkuKraina.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


listopadzie opublikowałem post organizacyjny oraz  zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap przez Battle Models i Deep-Cut Studio.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#347#348#349 oraz #350) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#237, #238 oraz #239 #240) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In November on DansE MacabrE I posted 35 entries, so less more than in 2016.

November 11 published a message on the occasion of Independence Day, celebrated on November 22 and 8 anniversary of the DansE MacabrE.

On the blog I published a four-part guide in which I step by step showed you how I prepared to paint, then painted old and new wood, as well as details of Signposts and Wooden Road Signs from Mini Monsters and Ristuls EM.

I also posted a gallery of painted Signposts from Mini Monsters.


...and I converted for Szczery the Buccaneer models to the Warheim FS and took part in the event Bejcowe kitbasze.

In November, on the blog, I published four reviewsDeadwood Tree from Werewoolf Miniatures, Chariot, Cart Wheels from Mini Monsters and Human Male Illusionist from Otherworld Miniatures and Wargames terrain mat – Rake’s Corner from Deep-Cut Studio.

Two reports published battle (HERE and HERE) from the competition and Warheim FS relationship with the session Warhammer FRP.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Wojtek from Well of Eternity.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #39 of MBCorganized by Pepe from Fantasy w miniaturze and the The theme was: sculpture.


HERE you can watch the progress of the construction of the Building a wealthy burgher.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireHistoria Nuln - Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, religia, barwy prowincji and Życie w Nuln and Znaczące miejsca and Liga Ostermarku: Kraina.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


In November I published an organizational post and presented the prizes sponsored at the Warheim FS tournament - Cursed Ratcatcher by Battle Models and Deep-Cut Studio.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#347#348#349 and #350), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#237, #238 and #239 and #240), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 34k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w listopadzie, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Poradnik: Malowanie drogowskazów i tablicy ogłoszeń, część 1 oraz Bejcowe kitbasze InBox: Deadwood Tree - Werewoolf Miniatures.


Na dzień 30112017 blog posiada 240 obserwatorów i 304 polubienia na nowym fanpage on FB 
oraz 2333 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 34k times, and among the most read posts in November, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Tutorial: Signposts and Wooden Road Signs painting, part 1 and Bejcowe kitbasze and 
InBox: Deadwood Tree - Werewoolf Miniatures.


As at the date 30112017 blog has 240 followers and 304 like it! on new fanpage on Facebook
 and in 2333 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.Sponsorzy - Deep-Cut Studio!
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Deep-Cut Studio!

Deep-Cut Studio to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbędzie się 24 marca 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie Deep-Cut Studio znajdziecie świetne maty do gier osadzonych zarówno w czasach współczesnych, historycznych jak i  fantasy jak i sci-fi.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej.


A bardziej szczegółowa prezentacja nagrody od Deep-Cut Studio pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowej recenzji na DansE MacabrE.
Deep-Cut Studio is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which will take place on March 24, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer Deep-Cut Studio will find great mats for games played in modern times, historical or fantasy and sci-fi.

More details can be found on the website.

A more detailed presentation of awards from Deep-Cut Studio appear for some time as part of friday's reviews of the DansE MacabrE.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 29 listopada 2017

Galeria: Signposts.
Gallery: Signposts.

Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia pomalowanego zestawu Signposts od Mini Monsters. W trakcie rozgrywek w Warheim FS zestaw będzie używany zarówno wewnątrz jak i poza murami.

A jeśli chcecie zobaczyć jak malowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń to kliknijcie w poniższe odnośniki:
Below you can see photos of the painted Signposts from Mini MonstersDuring the competition in Warheim FS will be used both in the course of battles inside and outside the walls.

And if you want to see how I painted the Signposts and Road Signs, click on the links below:
And HERE you can see the pictures painted set Wooden Road Signs from Ristuls EM.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 28 listopada 2017

Imperium, część 78 - Prowincje. Liga Ostermarku, część 1 - Kraina.

Nazwa oficjalna: Liga Ostermarku 
Władca: Kanclerz Maximillian Dachs, Książę Bechafen 
Rząd: rada szlachecka, kierowana przez Kanclerza 
StolicaBechafen
Tradycyjne barwy prowincjiczerwień i żółć/złoto 
Główne towary eksportowedrewno, łodzie rzeczne, piwo, wyroby wełniane 
Liga Ostermarku położona jest we wschodniej części Imperium. Na południu prowincja graniczy z Sylvanią, na północy z Kislevem, zaś na zachodzie z Talabecklandem. Natomiast wschodnią granicę prowincji wyznaczają Góry Krańca Świata. Wśród niebezpiecznych, górskich urwisk znajduje się kilka silnie strzeżonych kopalń, w których górnicy wydobywają żelazo i węgiel. Od wieków, kopalnie stanowią cel łupieżczych wypraw Zielonoskórych i wszelkiej maści bandytów. To ponura i przygnębiająca kraina rozległych bagien położona pomiędzy dwoma ramionami Wielkiego Lasu. Zimą śnieg pokrywa ziemię, a wiosenne odwilże zamieniają większość dróg w błotniste trzęsawiska. Nawet latem słońce wydaje się świecić słabym światłem, jakby niepewnie przebijając się przez chmury.

Ostermark jest podzielony na cztery główne regiony. Na północy znajduje się odnoga Wielkiego Lasu, zwana przez miejscowych Lasem Tanennberg, która biegnie wzdłuż nurtu Talabecku. Na tym obszarze znajduje się stolica. Na południu, wzdłuż brzegów Stiru i w pobliżu Essen, pasmo Wielkiego Lasu zwane Martwym Lasem, bowiem w jego środku leży martwe miasto Mordheim. Między tymi odnogami, ale na wschód od rzeki Blut, rozciągają się Upiorne Wrzosowiska - wielka połać niskich wzgórz, bagien i płytkich jezior, słabo zaludniona, jeśli nie liczyć stad owiec i bydła, oraz kilku luźno rozsianych gospodarstw, a mieszkający w nich pasterze i chłopi cenią sobie odosobnienie, czasami nie odwiedzając miast przez całe lata. W pobliżu granicy Sylvanii, gdzieś na nizinach, podobno znajduje się miejsce wielkiej bitwy stoczonej przez wojska Imperialne z książętami wampirów. Siły nieumarłych z Sylvanii zwyciężyły i nastąpiła niewyobrażalna rzeź ludzi. Legenda powiada, że gdy ciała zabitych zostały ożywione do służby w armiach książąt, ich dusze pozostały na polu bitwy, porzucone bez nadziei na spoczynek w królestwie Morra. Do dzisiejszego dnia, głęboko na nizinach, wędrowcy widują błędne ogniki, będące duszami poległych w tym miejscu nieszczęśników. Próbując łudzić wędrowców i doprowadzić do śmierci, aby mogły wykraść ich ciała i żyć ponownie. Duchy tych, których ciała zostały skradzione w ten sposób, dołączają do błąkających się po Upiornych Wrzosowiskach zagubionych dusz.

Na północ od rzeki Blut, między Górami Krańca Świata, a skrajem Lasu Tannenberg, ciągną się rozległe pasma łagodnych pagórków porośniętych trawami. Te ziemie, dobrze nadające się hodowli koni, często stawały się polem walk między mieszkańcami Ostermarku a ich kislevskimi sąsiadami.

Las Tanennberg wokół Bechafen od dawna był ośrodkiem życia politycznego i ekonomicznego Ostermarku, szczególnie po zniszczeniu starej stolicy w Mordheim w AS1999. Głównymi towarami eksportowymi regionu jest drewno i łodzie rzeczne, często budowane są na miejscu ze ściętych drzew. Bale spławiane są rzeką aż z Rundespitze i Osterwald do Bechafen, gdzie zręczni szkutnicy budują statki uważane za jedne z najlepszych w Imperium. Las Tanennberg, nie będąc tak niebezpieczny jak inne obszary leśne, stał się domen wielu wiosek i osad, często wznoszonych na ruinach starszych wsi, a nawet małych miast.

Ostermarkczycy starają się unikać południowej części Martwego Lasu, który od czasu zniszczenia Mordheim cieszy się przerażającą reputacją. Nikt tu nie mieszka i niewielu z własnej woli tam się zapuszcza. Miejscowi przysięgają, że nocami słychać dobiegające z lasu krzyki, zaś każdy, kto do niego wejdzie, wróci szalony lub opętany - o ile w ogóle powróci.
Niektórzy tłumaczą to gniewem bogów, inni oskarżają dziwne moce kamienia, który spadł z nieba tamtej legendarnej nocy wiele lat temu, ale jakikolwiek ku temu powód, obecnie w lesie nie mieszka nic naturalnego. Czasami z lasu ucieka jakaś istota i sieje zniszczenie wśród gospodarstw i wiosek, dopóki przerażeni ludzie nie dopadną jej i nie zabiją, paląc ścierwo na miejscu.

Veldt to nazwa nadawana trawiastym, podgórskim terenom na północnym wschodzie Ostermarku. Tu Ostermarkczycy hodują stada koni, głównie Middów i Urskoje. Wszystkie zwierzęta są oznaczone przez swoich właścicieli. Hodowane w Ostermarku konie, w których płynie krew imperialnych Middów, słyną z wielkości i siły, a kupcy z daleka ściągają na targ koński w Elbing, aby nabywać je do swoich stajni.


ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Warhammer FRP, kampania 'Pokusa Arcylicza', relacja z drugiej sesji - 'Oszukać oszusta to podwójna przyjemność'. Sigmarzeit AS2504, Góry Czarne, Księstwa Graniczne

Jak napisałem w poprzednim wpisie po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do rozgrywek Warhammer FRP, a jako że niedawno nakładem wydawnictwa Copernicus Corporation ukazał się dodatek do 2ed WFRP zatytułowany Pokusa Arcyliczapostanowiłem skorzystać z okazji i przenieść fabułę do Księstw Granicznych.

Jak być może pamiętacie w czasie ostatniej sesji bohaterowie graczy zinfiltrowali obóz Zielonoskórych, a następnie skradli gobliński rydwan zaprzężony w Wielkie Wilki i zbiegli w Czarne Góry w kierunku skalne fortecy położonej na przełęczy.
***
W czasie wędrówki nad górami przeszła gwałtowna burza. Silne opady deszczu, które zaskoczyły nieobytych z dziczą wędrowców, a następnie gęsta mgła sprawiła, że awanturnicy rozdzielili się i zagubili.

Domen Prevc oraz Ingwar Egonsson po kilku godzinnym bezskutecznym poszukiwaniu zaginionego Waltera Neun wrócili na trakt i ruszyli na północ. Wkrótce napotkali uwięzionego w klatce błaznów człowieka. Nieszczęśnikiem okazał się Bernhard Bart, który jak oświadczył wędrowcom został skazany na głodową śmierć przez zawistnego sierżanta z pobliskiego fortu, którego uczciwie ograł w kości. Niestety sierżant i jego ludzie nie umieli pogodzić się z losem i wzięli sprawy w swoje ręce.


Gdyby awanturnicy mogli przewidzieć przyszłość prawdopodobnie pozostawiliby nieszczęśnika w klatce błaznów, by poniósł zasłużoną karę. Jednak Bernhard znał drogę do fortecy, a bohaterowie graczy byli zmęczeni, głodni i brudni, ponadto łotr całkiem nieźle radził sobie w dziczy, czego żyjący całe lata w mieście wojownik i uczony nie mogli powiedzieć o sobie.

Wieczorem rozpętała się kolejna gwałtowna letnia burza, która w ciągu kilku pacierzy zamieniła trakt w rwący potok. Wśród huku błyskawic i szumu wody awanturnicy usłyszeli przerażający ryk, łopot skrzydeł, rżenie umierających koni i krzyki ginących ludzi. 

Ryzykując życiem bohaterowie graczy ruszyli w górę traktu, gdzie dostrzeli wyvernę, która masakrowała zaskoczonych niespodziewanym atakiem rycerzy zakonnych. Konni próbujący opanować spłoszone wierzchowce zajeżdżali sobie nawzajem drogę, tratowali się i przewracali.

Na widok rozszarpującego ludzi i zwierzęta skrzydlatego potwora Ingwar Egonsson i Bernhard Bart stanęli jak wryci, natomiast Domen Prevc skoczył na wyvernę. Cichy jak śmierć, pośród huku uderzających piorunów natarł na delektującego się krwawą rzeźnią potwora. Moc Wiatrów Magii zamknięta w skomplikowanym wzorze tatuażu pokrywającym ramię wojownika przebudziła się i skoncentrowała w masywnym ostrzu półtoraręcznego miecza. Siła uderzenia była tak wielka, że Domen Prevc dzierżący wykute przez krasnoludzkich kowali ostrze jednym cięciem oddzielił szkaradny łeb wyverny od plugawego cielska.

Jak się okazało wojownik zaatakował w ostatniej chwili, bowiem ostatnim żywym rycerzem był Kurt Helborg, który powiadomiony przez Waltera Neun wyruszył na poszukiwanie zaginionych Domena Prevca i Ingwara Egonssona. I tak ten który miał nieść pomoc, sam został uratowany.

Zdrożeni wędrówką bohaterowie graczy wzięli na swe barki kolejny ciężar. Sporządzili nosze na których wlekli nieprzytomnego, rannego Kurta Helborga. Na szczęście fort do którego zmierzali nie znajdował się daleko.
***
W forcie wędrowcy wykąpali się, napili i zjedli. Niestety nie było im dane odpocząć i zregenerować sił. Wiadomości, które przekazali zostały przesłane dalej, a oni otrzymali pozostawiony przez Waltera Neun rozkaz, który polecił im udać się jego śladem do miasta Zenres w Księstwie Granicznym Levrellian, gdzie mieli się spotkać i razem udać na dwór Artilli Levrellian.

Uzupełniwszy zapasy kompanii wyruszyli konno przełęczą Zimowe Kły w kierunku Traktu Khypryjskiego. Dzięki wyjątkowej biegłości w sztuce przetrwania jaką objawił Bernhard Bart wędrowcy dość bezpiecznie i względnie komfortowo pokonywali kolejne mile. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy.


Gdy Domen Prevc i Bernhard Bart wrócili z polowania do obozu rozbitego w pobliżu skrzyżowania z Traktem Khypryjskim w obozie oprócz skrępowanego Ingwara Egonssona znajdowali się także zbrojni, na czele których stał nieprzyjemny typ przedstawiający się jako Johann Schmidt

Herszt banitów powołując się z jednej strony na wspólnych znajomych z Berhardem Bartem, a z drugiej na służbę jaką niby wraz ze swoimi kamratami dla Artilli Levrelliana, a tym samym na wspólny interes, przekonał bohaterów graczy do swojego planu.

A plan był następujący.

Traktem Khypryjskim w stronę Przełęczy Wściekłego Psa wędruje karawana złożona z tuzina wozów, którą chroni i powozi cztery tuziny zbrojnych Tileańczyków. Wyładowana orężem i spyżą karawana ma podążać do księstwa Fatandiry, która zbiera siły do walki z księstwem Levrellian

Herszt banitów oświadczył także, że Tileańczycy spodziewają się przewodników wysłanych przez Fatandirę i nie będą zaskoczeni widokiem bohaterów graczy. Awanturnicy przyłączą się do karawany i gdy uznają za stosowne zatrują jedzenie Tileańczyków. Gdy trucizna zacznie działać podążający za karawaną banici obezwładnią zbrojnych i przejmą wozy, które doprowadzą do księstwa Levrellian.

Awanturnicy spierali się. Bernhard Bart długo przekonywał Domena Prevca i Ingwara Egonssona do pomysłu. Wojownik i uczony w końcu ulegli namowom łotra i zrealizowali plan banitów.

Tileańczycy choć z początku ostrożni, to w końcu dali dali się zwieść. W końcu spodziewali się gości, poza tym zbrojni słabo posługiwali się reikspielem, a bohaterowie graczy potrafili wzbudzić zaufanie.

Gdy nadszedł umówiony dzień banici wręczyli Bernhardowi Bartowi truciznę, a ten nie namyślając się długo wlał całą zawartość do środka kotła aplikując zbrojnym śmiertelną dawkę toksyny, której działanie wzmocnił dodany do mikstury Upioryt. Tileańczycy przez kilka kwadransów konali w konwulsjach, by w końcu znieruchomieć  na zrytej paznokciami ziemi wśród własnych odchodów i krwi.

Nim zbrojni skonali banici zgodnie z umową przejęli powozy od awanturników i ruszyli na wschód w kierunku osady Vitrolle

Domen Prevc Bernhard Bart oraz Ingwar Egonsson, którzy przez wiele pacierzy stali przerażeni mordem, którego dokonali, pozostali samotnie na trakcie z 250 zk zapłaty, co jak można szybko wykalkulować daje 5 zk za życie jednego zabitego Tileańczyka.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 26 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #350.
Chosen from the week #350.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #350 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #350 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dragon Huntress painted by Arnau Lazaro.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten postJeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln i Wissenlandu oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sklep Battle Models na turniej Warheim FS.
 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował pierwszy z serii wpisów w których przedstawia historię zaginionych modeli do WFB.
 • A Dwalthrim w swojej Kuźni Dwalthrima opublikował zdjęcia skonwertowanych modeli Skavenów z klanu Eshin.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and I presented the prizes sponsored by the Battle Models store at the Warheim FS tournament. (PL/ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze has published the first of a series of entries that show the history of the missing models to the WFB. (PL/ENG)
 • And Dwalthrim in his blog Kuźnia Dwalthrima has published photos of converted Skaven from the Eshin clan. (PL/ENG)
How Do You Paint Your Miniatures? Cosplay.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Leif na łamach bloga Jester Painting Studio opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie modeli Skavenów.
 • A jeśli chcecie ozdobić swój stół bitewny drzewami palmowymi to zajrzycie na blog 18C.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem ostatnią część poradnika, w których krok po kroku pokazałem wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Leif on the blog Jester Painting Studio has published a tutorial in which he showed his idea to paint Skaven miniatures. (ENG)
 • And if you want to decorate your battle table with palm trees then you will look at the 18C blog. (ENG)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the last part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Koyoth na łamach swojego bloga shadow grey opublikował recenzje zestawu Heroic Scale Female Heads Narrow od Statuesque Miniatures.
 • Natomiast Michał na blogu DwarfCrypt rozpakował blister z zestawem Commoner Feast Basing Kit 1 od HQ Resin.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem matę do gry Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.
 • Koyoth on his blog shadow grey has published a review of the set of Heroic Scale Female Heads Narrow from Statuesque Miniatures. (PL/ENG)
 • Michal on DwarfCrypt blogs unpacked set Commoner Feast Basing Kit 1 from HQ Resin. (PL/ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I presented the Rake's Corner wargaming mat from Deep-Cut Studio. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Tony na łamach bloga Dampf's Modelling Page udostępnił relację z wydarzenia Scale Model World 2017.
 • Marc na blogu volomir.com podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w Monte San Savino.
 • Z kolei Kris na blogu Wargames and Railroads opublikował zdjęcia z ReaperCon 2017.
 • Tony on the blog Dampf's Modeling Page provided a report on Scale Model World 2017. (ENG)
 • Marc on the blog volomir.com shared his impressions of participating in Monte San Savino. (ENG)
 • Kris on the blog Wargames and Railroads published photos from ReaperCon 2017. (ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries


Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #39 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach bitewniakowe pogranicza oraz DansE MacabrE Hakostwo.
 • Przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Wojtek Well of Eternity.
 • Ponadto zapraszam do przeczytania wpisu opublikowanego na blogu z okazji 8 rocznicy powstania DansE MacabrE.
 • Entries published within the #39 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs bitewniakowe pogranicza and DansE MacabrE and Hakostwo. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Wojtek from Well of Eternity. (PL)
 • In addition, I invite you to read the post published on the blog on the occasion of the 8th anniversary of the creation of DansE MacabrE. (PL/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.