poniedziałek, 29 lutego 2016

Podsumowanie miesiąca. Luty./Summary of the month. February.

W lutym na Danse Macabre zamieściłem 24 wpisy, czyli nieco więcej w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od opublikowania relacji z turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia w Katowicach.

Na blogu zamieściłem cztery inboxy, przybliżając szanownemu państwu-draństwu wam zawartość pudełek z modelami Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary MarketKorynckie Kolumny od Mini Monsters oraz Goblin Pirates Command Group od Kromlech i Drunkard Dwarf od Scibor MM.

Wziąłem także udział w prowadzonej przez Nepha i Birda #18 edycji FKB, której tematem przewodnim był Pupil! i pomalowałem model Monkey First Mate od Bombshell Miniatures.

lutym kontynuowałem także publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS i zamieściłem dwie relacje z rozgrywek wg scenariuszy Stacja pocztowa oraz Potyczka.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w lutym udostępniłem szanownemu państwu-draństwu także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumWypalcie to plugastwo!Zmęczony szermierz oraz CudBitwa pod Twierdzą Dziesięciu i Hermenegilda. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto, wraz z Sister of Mercy, opublikowałem dwa wpisy poświęcone mechanice gry Warheim FS. Pierwszy wpis to zasady dla Załogi Zielonoskórych Kaprów, drugi to aktualizacja podręcznika i omówienie wprowadzonych zmian.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#256#257#258 oraz #259) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#150#151#152 oraz #153 i #154) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In February on my blog Danse Macabre posted 24 entries, which is slightly more as in 2015.

Month started from posting relationship with the tournament Warheim FS - Going Postal ..., which took place on January 30 in Katowice.

On the blog I posted four inbox, showing you the contents of the boxes with miniatures Cursed Fantasy Treasure Terrains from Ristuls Extraordinary MarketCorinthian Columns from Mini Monsters and Goblin Pirates Command Group from Kromlech and Drunkard Dwarf from Scibor MM.

He also took part in the #18 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Neph and Bird, and the theme was the Favorites! On the occasion of I painted the model of Monkey First Mate from Bombshell Miniatures.

In January, also I continued publishing reports battle with Warheim FS and posted two after battle reports from the game by scenarios  Post office and Skirmish.

Apart from the abovementioned entries in February at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the Burn this abomination!, Tired swordsman, Miracle and The Battle of Fortress Ten and Hermenegilda. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

Moreover, with the Sister of Mercy, I published two posts dedicated to the game mechanics Warheim FS. The first entry is the rules for Crews Greenskins Pirates, the second is to update the rulebook and a discussion of changes.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#256#257#258 and #259), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#155, #156, #157 and #158), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 13k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w lutym, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox modelu Drunkard Dwarf od Scibor MM Goblin Pirates Command Group - Kromlech, a dalej wpis z serii historia i geografia Imperium Zmęczony szermierz.

Na dzień 29022016 blog posiada 215 obserwatorów i 873 polubienia na FB oraz 1680 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 13k times, and among the most read posts in February, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox miniatures Drunkard Dwarf from Scibor MM and Goblin Pirates Command Group from Kromlech and entries in the series history and geography of the Empire Tired swordsman.

As at the date 29022016 blog has 215 followers and 873 like it! on Facebook and in 1680 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 


If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Geografia świata. Imperium, część 36. Karl Franz - Hermenegilda.

Zagrzmiały moździerze oblężnicze, w lesie stukały siekiery, inżynierowie pochylali się nad planami, część dokonywała przeglądu obu złożonych na wozach trebuszy. Zatoczono pierwsze szańce, kilofy i łopaty wgryzły się w stok wzgórza, saperzy zameldowali o szybkim postępie prac. Nazajutrz jednak okazało się, że ogień moździerzy niewiele wskórał przeciw gładkim murom twierdzy, zaperzy zaś trafili na litą i niezwykle twardą skałę. Wewnątrz murów obronnych fortecy jęknęły katapulty, sypiąc kosze kamieni na oblegających. W tym czasie inżynierowie brali się już do konstruowania onagerów. Dwa rusztowania znaczyły miejsca, w których montowano obrotowe podstawy Hermenegildy i Poborcy. Na razie oblężenie nie przyniosło Twierdzy Dziesięciu żadnego widocznego uszczerbku. W ciągu następnych trzech dni pięć kolejnych szturmów zostało odpartych. Na pochyłym, wspinającym się pod mury twierdzy stoku wieże oblężnicze były bezużyteczne, drabin szturmowych Armia Imperialna ze sobą nie miała, trzeba było używać improwizowanych, zrobionych na miejscu. Grunt wysechł już całkowicie i mimo lekkiej mżawki, która siąpiła od czasu do czasu, ciężka jazda mogła znów polegać na swoich wierzchowcach. Oczywiste jednak, że były one bezużyteczne w czasie oblężenia.

26 Sommerzeita onagery były już gotowe i razem z moździerzami nulnijskimi zaczęły nękać twierdzę. Te drugie milkły jednak na długo - rezerwy prochu nie były niewyczerpane i trzeba było je szanować. Okazało się niestety, iż ramię jednego z trebuszy - Poborcy - było uszkodzone. Inżynierowie nie wiedzieli czy będą w stanie coś na to poradzić, Hermenegilda była już jednak niemal ustawiona. Wszystkie części, które trzeba było dorobić na miejscu, zostały dorobione, montowano je teraz. Kosze kamieni czekały na załadowanie do skrzyni przeciwwagi, przywiezione na wozach, okrągłe, stupięćdziesięciokilogramowe głazy leżały rzędem obok trebusza, żołnierze zaś ryli na nich obsceniczne rysunki. Na razie jednak oblężenie nie przynosiło większych efektów. Tego wieczora z murów twierdzy doleciała do linii oblegających strzała z przywiązaną buńczuczną wiadomością lżącą Imperatora. Żołnierzy ogarnęła wściekłość, domagali się natychmiastowego szturmu, jednak Karl-Franz wiedział, że o to właśnie przeciwnikowi chodziło i rozkazu tego nie wydał. W nocy z twierdzy wyszła silna wycieczka, została jednak błyskawicznie odparta. Rankiem inżynierowie stanęli w bezpiecznej odległości od Hermenegildy. Pozostał przy niej jeden, który miał przeciąć linę. Byli tu też kapłani wszystkich ważnych wyznań - po jednym z każdego. Razem położyli dłonie na leżącym w obejmie trebusza głazie i razem wymówili błogosławieństwo. Gdy odeszli na bok, inżynier uczynił znak młota na piersi, uniósł krótki miecz i przeciął linę. Rozległ się jęk, przeciwwaga poszła gwałtownie w dół, ramię wygięło się i z głuchym stęknięciem Hermenegilda cisnęła pierwszym pociskiem w oblężoną twierdzę. Nie doleciał. Inżynierowie skorygowali nastawy, ponownie naciągnięto i załadowano trebusz, ponownie kapłani wypowiedzieli błogosławieństwo… głaz wylądował u podstaw muru. Całą procedurę powtórzono po raz trzeci. Rozległ się potężny huk, gdy pocisk trafił w nasadę jednej ze smukłych wież, uniosła się tam chmura kurzawy, ze środka buchnęły kamienie, w dymie mignął chylący się w upadku, wciąż powiewający proporcem czubek dachu, znów łoskot i rozszerzająca się powoli chmura kurzu. Żołnierze krzyczeli z radości i złorzeczyli oblężonym, Hermenegilda uderzyła ponownie, pokrywając mur siatką pęknięć…

Dwa kolejne dni bił trebusz w mury twierdzy. Kolejne szturmy spotykały się z coraz mniejszym oporem. Wreszcie trzeciego dnia, gdy inżynierowie kończyli montowanie nowego ramienia dla Poborcy, wrota twierdzy otworzyły się i z środka zaczęło wysypywać się wojsko Dziesięciu. Z ziemi powstał siny opar, powietrze zafalowało, rozległo się dziwne zawodzenie. Żołnierze zaczęli się niepokoić, lecz wówczas wszyscy kapłani, śpiewając głośno wznieśli w górę symbole swych religii, woda święcona wsiąkła w ziemię i moce mrocznych bogów zawiodły, powietrze oczyściło się, dziwne dźwięki ucichły. Zagrzmiały werble i rogi, trąbki sygnałowe ustawiały wojska Imperatora i krasnoludy w szyk, gońcy przebiegali szeregi, wykrzykując rozkazy, w górę uniosły się proporce z symbolami strzał, cięciwy zawyły i z pociemniałego nagle nieba spadł pierwszy deszcz strzał.

Ta bitwa nie była nawet w połowie tak wyrównana, jak poprzednia, armia Dziesięciu była wyczerpana, jej żywa część zdemoralizowana (część wojsk uciekła z pola bitwy przy pierwszej okazji), przyszło jej przy tym szturmować umocnione pozycje piechoty, cały czas pod huraganowym ogniem artylerii, rusznic, łuków i kusz. Tylko raz rozległ się triumfalny okrzyk żołnierzy wroga - gdy piechota Armii Imperialnej cofnęła się ze wzgórza, oddając pola. Wojska Dziesięciu rzuciły się w pościg. Renegaci swój błąd zrozumieli dopiero, gdy ziemia zadrżała znanym każdemu żołnierzowi werblem. Szarża ciężkiej kawalerii była mordercza i na dobrą sprawę zakończyła bitwę, zamieniając ją w pogrom rozproszonej i zdemoralizowanej żywej części armii przeciwnika i obojętnych na przegraną, walczących do końca ożywieńców. Część żołnierzy Imperatora wtargnęła w tym czasie do twierdzy, musieli się jednak natychmiast wycofać - w twarze buchnął im ogień. Twierdza rozbłysła pożarem, czerwony i błękitny płomień przepalał śnieżnobiały niegdyś mur, wieże padały z hukiem. Dwa dni płonęła Twierdza Dziesięciu. Wypalony szkielet stoi tam do dziś, ciesząc się wśród miejscowej ludności złą sławą.
- Imperium za panowania Karla Franza, fragment artykułu
 Piotra Nurglitcha Smolańskiego pochodzi z dwumiesięcznika Portal


ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 28 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #259/Chosen of the week #259

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #259 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #259 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze przetłumaczył i opublikował wywiad który Orlygg z Realm of Chaos 80s przeprowadził z Andy Craigem, malarzem zespołu 'Eavy Metal.
 • Z kolei na Fantasy Space (TUTAJ i TUTAJ) możecie obejrzeć kilka zdjęć cosplayerów przebranych za bohaterów z uniwersum Warhammer
 • Ponadto w minionym tygodniu na blogu Danse Macabre zamieściłem kolejny wpis opisujący rządy Karla Franza na ziemiach Imperium oraz opublikowałem zasady dla Załogi Zielonoskórych Kaprów, zaś Sister of Mercy przedstawiła zmiany, które pojawiły się w poprawionej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • Inkub in his blog Wojna w miniaturze translated and published an interview that Orlygg the Realm of Chaos 80s did with Andy Craig, painter the 'Eavy Metal team. (PL)
 • On the Space Fantasy (HERE and HERE) you can see some pictures of cosplayers dressed as characters from the Warhammer universe.
 • Last week on the blog Danse Macabre posted another entry describing the the rule of of Karl Franz on the lands of the Empire and the published rules for the Greenskins Pirates, the Sister of Mercy presented the changes that appeared in the revised version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Twierdza nieumarłych dostępny jest poradnik w którym możecie zobaczyć jak zrobić znaczniki kosztowności przy użyciu brokatu i cyrkonii.
 • Z kolei Spell na Bloody Brushes pokazał jak używać E-30 Water Effect firmy Prochima.
 • A jeśli posiadacie w swoich zbiorach modele resoraków to na Massive Voodoo możecie przeczytać jak użyć ich na dioramach w skali 28 mm.
 • On the blog Twierdza nieumarłych you can read the tutorial, where you can see how to make jewelry markers with glitter and rhinestones. (PL)
 • Spell on Bloody Brushes showed how to use the E-30 Water Effect from Prochima. (PL)
 • And if you have in its collection of car models on Massive Voodoo you can read how to use them for the dioramas in the scale of 28 mm. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • W minionym tygodniu na blogu Danse Macabre opublikowałem recenzję modelu Drunkard Dwarf od Scibor MM.
 • Natomiast Pepe zaprezentował na swoim blogu Fantasy w miniaturze Elficki obelisk od Mini Monsters.
 • A Kender na Paint Forge zrecenzował wybrane produkty od lootpile.eu.

  Przypomnę, że zarówno Scibor MM jak i Mini Monsters oraz lootpile.eu sponsorowało turniej Warheim FS - Piekło pocztowe...
 • Last week on the blog Danse Macabre publish a review of the model Drunkard Dwarf from Scibor MM. (ENG)
 • Pepe presented on his blog Fantasy w miniaturze Elven obelisk from Mini Monsters. (PL)
 • Kender on Paint Forge review by selected products from lootpile.eu. (ENG)

  Let me remind you that both Scibor MM and Mini Monsters and lootpile.eu sponsored tournament 
  Warheim FS - Piekło pocztowe... (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Zbliża się koniec miesiąca, a wraz nim koniec #18 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego tematem przewodnim jest Pupil. Zdjęcia pomalowanych pupili możecie zobaczyć  między innymi na blogach Gangs of Mordheim, Hakostwo oraz Maniexite i shadowgrey.
 • Z kolei Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zamieścił jakiś czas temu wpis zatytułowany elementy lochu.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że Aleksander Feldmaster na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie. 
 • Is approaching the end of the month, and with it the end of the # 18 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme is the a favorites. Pictures painted favorites you can see, among other things on blogs Gangs of MordheimHakostwo  and Maniexite and shadowgrey. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie posted some time ago an entry titled dungeon elements. (PL)
 • I remind you that Alexander from Feldmaster on the pages Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Hordes of Chaos Battle Banner painted by Thorash.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 27 lutego 2016

Podsumowanie tygodnia #158

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #158 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 26 lutego 2016

Recenzja: Drunkard Dwarf od Scibor MM.
Reviews: Recenzja: Drunkard Dwarf from Scibor MM.

W dzisiejszej recenzji pokażę wam model Drunkard Dwarf od Scibor MM.

Figurka krasnoluda została zapakowana firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w całości żywiczny model oraz sceniczna podstawka, a także ulotka z adresem internetowym sklepu. Z kolei na odwrocie blistra znajduje się naklejka z kodem kreskowym oraz nazwą zestawu.

Figurka została odlana z szarej żywicy, a nieliczne nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia.

Drunkard Dwarf to model prezentujący odzianego w kolczugę krasnoluda, który na jednym z ramion niesie wypełnioną piwem beczkę. Krasnolud nosi długą, częściowo splecioną w warkocze brodę, i co charakterystyczne dla brodaczy od SMM nie ma wąsów. Jako, że jest to dość stary wzór, na modelu brakuje zdobień i detali wyróżniających nowsze figurki Krasnoludów - jest to widoczne na przykład na gładkim ostrzu topora.


Zestaw jest jedną z nagród, które można było wygrać w turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe.
In today's review I'll show you the model Drunkard Dwarf from Scibor MM.

The model is packed in a transparent blister, inside of which was cast in one piece model with resin and stage base and the leaflet with the web address store. On the back of the blister is a sticker with a bar code and the name of the set.

The miniatures was cast from gray resin, and the few trapping membranes remaining after casting are difficult to remove.

Drunkard Dwarf is a model presenting clothed in chainmail dwarf who on one of the arms carries a filled beer barrel. Dwarf wears a long, partly braided beard, and what characteristic of bearded from SMM does not have a mustache. As it is a fairly old model, model lacks decorations and details distinguish the newer figures Dwarves - this is evident, for example, on a smooth blade of an ax.

The set is one of the prizes that you could win the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.