poniedziałek, 31 lipca 2017

Podsumowanie miesiąca. Lipiec.
Summary of the month. July.

lipcu na DansE MacabrE zamieściłem 33 wpisy, a więc więcej niż w 2016 roku.

Szanowne państwo-draństwo odwiedziło w lipcu blog DansE MacabrE ponad 1.000.000 razy. Dziękuję bardzo za każdą wizytę i komentarz!

Na blogu udostępniłem wpis organizacyjny z informacjami na temat Turnieju Warheim FS - Mitterherbst oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez Battle Models oraz Kromlech i Ristuls EM.

Umieściłem także relację z kolejnych sesji Warhammer FRP - Jesteśmy Legion i Na jedną kartę....

Na blogu udostępniłem zasady dla kolejnych Postaci Dramatu - Tiktaq’to, Oko Niebios oraz Albrecht Waldner, Inżynier dowodzący i Drezyna Bojowa Snotlingów, a także Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.

lipcu na blogu opublikowałem cztery recenzje: Dwarven Brewmeister od Reaper Miniatures, Wooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates od Micro Art Studio oraz Ogre Gunner od Scibor MM i Gnom z muszkietem od SpellCrow.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Krzysztofem Dust Brothers.

Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #35 edycji FKB, którą zorganizował Inkub z bloga Wojna w miniaturze, a tematem przewodnim były Czerwone oczy.


Rozpocząłem także prace nad modelem Arkanaut Frigate od Games Workshop.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Imperium: Wielkie Hrabstwo Middenlandu - Historia i polityka oraz Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, barwy prowincji i Znaczące miejsca, a także Baronia Nordlandu - Kraina.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#329#330#331 oraz #332 i #333) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#226#227#228 oraz #229 i #230) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In July in the blog DansE MacabrE I posted 33 entries, so more than in 2016.

In July you visited the DansE MacabrE blog over 1,000,000 times. Thank you very much for every visit and every comment!

On the blog I posted an organizational entry with information on the tournament Warheim FS - Mitterherbst and presented the prizes funded by Battle Models and Kromlech and Ristuls EM.

I have also included reports from subsequent sessions of Warhammer FRP - We are Legion and On one card. (PL)

On the blog I made the rules for the next Dramatis Personae - Tiktaq’to, Oko NiebiosAlbrecht Waldner, Inżynier dowodzący and Drezyna Bojowa Snotlingów and Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.

In July , on the blog, I published four reviews where I brought you the Dwarven Brewmeister from Reaper MiniaturesWooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates from Micro Art Studio, and Ogre Gunner od Scibor MM and Gnome with muske od SpellCrow.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Krzysztod from Dust Brothers.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #35 of MBCorganized by Inkub from Wojna w miniaturze and the theme was Red eyes.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireHistoria i polityka and Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, barwy prowincji and Znaczące miejsca, and Baronia Nordlandu - Kraina. (PL)

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#329#330#331 oraz #332 i #333), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#226#227 and #228 and #229 and #230), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE blisko 23k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w maju, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy InBox: Wooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates od Micro Art Studio oraz Scarecrows od Ristuls EM i InBox: Golemic Market od Micro Art Studio.


Na dzień 31
072017 blog posiada 237 obserwatorów i 249 polubień na nowym fanpage on FB oraz 2229 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE near 23k times, and among the most read posts in May, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
InBox: Wooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates from Micro Art Studio oraz Scarecrows from Ristuls EM i InBox: Golemic Market od Micro Art Studio.

As at the date 31
072017 blog has 237 followers and 249 like it! on new fanpage on Facebook and in 2229 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 30 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #333
Chosen from the week #333.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #333 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #333 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Flagellants painting by Jaeckel.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Nordland zaprezentowałem relację z kolejnej sesji WFRP oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem VII: World Building kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • A Watcher na łamach bloga Minas Kolmar podzielił się swoją opinią na temat odejścia Toma Kirby z Games Workshop.
 • In the blog DansE MacabrE I published some information about the province of Nordland I presented a report from another WFRP session and provided rules for the Dramatis Personae - Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry VII: World Building continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Watcher on the blog Minas Kolmar shared his opinion about left Tom Kirby from Games Workshop. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Joe B na łamach swojego bloga Broken Paintbrush opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie ciemnej skóry.
 • Zaś Johann na blogu Chestnut Ink pokazał krok po kroku jak malować techniką NMM.
 • Z kolei Wilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures kontynuuje malowanie modeli Poxwalkers z zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • Joe B on his blog Broken Paintbrush has published a guide in which he showed his idea for painting dark skin. (ENG)
 • Johann on the Chestnut Ink blog showed step by step how to paint with NMM. (ENG/FRA)
 • Wilhelm on the blog WilhelMiniatures continue painting Poxwalkers from the box Dark Empire from Games Workshop. (ENG).

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite rozpakował pudełko z modelem Primaris Space Marine Librarian od Games Workshop.
 • Z kolei Dominig na blogu Kostka Domina podzielił się swoimi wrażeniami na temat Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai od Warlord Games.
 • Na DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Gnom z muszkietem od SpellCrow.
 • Maniex on his blog Maniexite unpacked the box with Primaris Space Marine Librarian from Games Workshop. (PL)
 • Dominig on the blog Kostka Domina shared his impressions of the Test of Honor starter set + Unarmoured Samurai od Warlord Games. (PL)
 • On my blog DansE MacabrE I published a review miniatures the Gnom with musket from SpellCrow. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 29 lipca 2017

Podsumowanie tygodnia #230

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #230 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
ołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Turniej Warheim FS - Mitterherbst. Sponsorzy - Ristuls EM!|Tournament Warheim FS - Mitterherbst. Sponsors - Ristuls EM!

Ristul's Extraordinary Market to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Mitterherbst, który odbędzie się 30 września 2017 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie Ristul's Extraordinary Market znajdziecie świetne figurki i bitsy które można wykorzystać zarówno w czasie gier w uniwersum Warhammer Fantasy jak i grach historycznych.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Polubcie Ristul's Extraordinary Market!


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Ristul's Extraordinary Market pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na Danse Macabre.
Ristul's Extraordinary Market is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Mitterherbst, which will take place on September 30, 2017 in Katowice, in the Inny Wymiar.

The offer Ristul's Extraordinary Market you will find great figurines and bits that can be used both during the game in the universe of Warhammer Fantasy and in historical games.

More details can be found on the website and on Facebook.

To like Ristul's Extraordinary Market!

A more detailed presentation of awards from Ristul's Extraordinary Market appear for some time as part of friday's reviews of the Danse Macabre.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.