piątek, 31 maja 2024

Podsumowanie miesiąca. Maj.

maju na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem 23 posty.

galerii opublikowałem zdjęcia Daimyo I i Daimyo II, Zbrojnego, Milicjanta oraz Kowala Run.

W warsztacie rozpocząłem malowanie modeli Marienburgczyków i Middenheimczyków (TUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ), a także przygotowałem do malowania kompanię Gladiatorów z Jałowej Krainy oraz zaprezentowałem przygotowanych do malowania Żołnierzy okrętowych, Przepatrywaczy oraz Bukanierów i Rydwan.

Zrecenzowałem modele Mountain Troll od SpellCrow, Zielonoskórzy od Greenminiatures oraz Barbarian Elite No 1 od Rotten Factory i Oli the Mutant Kid od Dunkeldorf Miniatures.

Wtorki to od dłuższego czasu dzień w którym publikuję fragmenty historii Starego Świata, które możecie przeczytać TUTAJTUTAJTUTAJ oraz TUTAJ.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu boty oraz szanowne państwo-draństwo odwiedziło DansE MacabrE blisko 15k razy.

Na dzień 31052024 blog posiada 253 (-1) obserwatorów i 925 (-3) obserwujących na FB oraz 4171 opublikowanych postów.

czwartek, 30 maja 2024

Warsztat: Marienburg i Middenheim, cześć 4. Włosy.
Workshop: Marienburgers and Middenheimer, part 4. Hair.

W publikowanych w niedzielę wpisach możecie śledzić rekrutację kompanii Piechoty Morskiej z Marienburga do Warheim FS, a w ramach przerwy w budowie modułowego stołu z ruinami Mordheim zacząłem malowanie swoich Marienburgczyków i Middenheimczyków dla Szczerego.

I to właśnie te wpisy w kilka najbliższych czwartków będziecie mogli śledzić na blogu.

Do malowania włosów użyłem różnych contrastów i shade, które rozjaśniałem farbą Morrow White od P3.
In the entries published on Sunday, you can follow the recruitment of a warband from Marienburg to Warheim FS, and as a break from building a modular table with the ruins of Mordheim, I started painting two warbands, my Marienburgers and Middenheimers for Szczery.

And these are the entries you will be able to follow on the blog over the next few Thursdays.

To paint the hair, I used various contrasts and shades, which I lightened with Morrow White paint from P3.

środa, 29 maja 2024

Galeria: Klan wojowników z Nipponu. Bohater - Daimyo II.
Gallery: A clan of warriors from Nippon. Heroes - Daimyo II.

Daimyo są feudalnymi władcami Nipponu, ustępującymi jedynie szogunowi i rodzinie cesarskiej. Daimyo mają niemal całkowitą autonomię w zarządzaniu swoim terytorium, nic więc dziwnego, że często dochodzi do konfliktów społecznych, gdy Daimyo walczą o zasoby i realizują osobiste wendety. Podstawowym zadaniem Daimyo jest ochrona podległego terytorium i zbieranie podatków dla cesarza. W tym celu mogą zatrzymać dla siebie część podatków, z których utrzymują i wyposażając swoich wojowników.

W roli alternatywnego dowódcy użyłem modelu z zestawu Japanese Samurai Command Group od Kyoushuneko Miniatures.As an alternative commander, I used a miniatures from the Japanese Samurai Command Group set from Kyoushuneko Miniatures.

wtorek, 28 maja 2024

Kislev, część 15. Transport i komunikacja.

Zgodnie z urzędowym dekretem, wszyscy podróżni muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne oraz pozwolenie na podróżowanie. Tylko chłopi, wyjęci spod prawa, dysydenci i stronnicy ugrupowań politycznych znajdujących się w niełasce mają problemy ze zdobyciem potrzebnych dokumentów.

Szlaki są najpewniejsze w okresie zimowym - ziemia jest zmarznięta i twarda, a zamarznięte rzeki łatwe w przeprawie. Drzewa ścinane są zimą, pnie składowane na skutych lodem rzekach i spławiane podczas wiosennych roztopów.

Transport skupia się wzdłuż rozbudowanego systemu rzecznego - odbywa się łodziami latem, a saniami zimą. W okresie wiosennym i jesiennym komunikacja rzeczna maleje ze względu na niebezpieczne warunki. Z powodu ostrych zim, wilgotnego lata oraz trzęsawisk komunikacja lądowa na dłuższych dystansach jest praktycznie nieopłacalna. Jedyna droga między Kislevem a Imperium, biegnąca od Middenheim przez Las Cieni do Erengradu, jest niezbyt popularna ze względu na grasujące w okolicy bandy mutantów, goblinów i zwierzoludzi.

W zachodniej części Kisleva istnieje sieć szlaków łączących miasta z wioskami i farmami, mimo to rzeki są nadal najwygodniejszym i najtańszym szlakiem transportowym na dłuższym dystansie. Większość chłopów posiada zwierzęta pociągowe i wozy, jednak konie wierzchowe są zarezerwowane dla klas wyższych i przedstawicieli tych zawodów, dla których zwierzęta te są niezbędne.

Oprócz dróg, skupiska ludzkie są połączone mniej formalnymi szlakami. Drwale i traperzy korzystają ze ścieżek wiodących w głąb lasu i na wzgórza. Po takich szlakach podróżuje się na ogół w dobrze uzbrojonych grupach.

Najpopularniejszym środkiem transportu na stepach jest kuc, chociaż niektóre plemiona Dolgan wolą korzystać ze szlaków wodnych, posługując się małymi, skórzanymi łódkami. Nawet najbiedniejszy Dolgan posiada własnego kuca; piesi wędrowcy są traktowani z pogardą.

ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

niedziela, 26 maja 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, machina wojenna - Rydwan.
Recruitment: Marienburgers, war machine - Chariot.

Rydwany są bojowymi wozami od wieków używanymi przez wojowników Starego Świata. Do rydwanów należą pojazdy, które posiadają dwa koła - przymocowane do osi, na której wspiera się platforma, otoczona z trzech stron burtami - i są ciągnięte przez zwierzęta.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od GW i innych firm.

Do złożenia modelu rydwanu użyłem zestawów Skeleton Cavalry and Chariots oraz Horses od Wargames Atlantic.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the chariot miniatures, I used the Skeleton Cavalry and Chariots and Horses sets from Wargames Atlantic.

piątek, 24 maja 2024

Recenzja: Oli the Mutant Kid od Dunkeldorf Miniatures.
Reviews: Oli the Mutant Kid from Dunkeldorf Miniatures.

Dziś zapraszam do lektury recenzji modelu Oli the Mutant Kid od Dunkeldorf Miniatures.

Figurki otrzymałem w solidnie zabezpieczonej paczce, a widoczny na zdjęciach model został dodatkowo umieszczony w osobnym woreczku strunowym.

Odlana w całości z białego metalu figurka przedstawia zmutowane dziecko, które uzbrojone jest we fragment stalowego łańcucha.

Jakość odlewu jest bardzo dobra, nie zauważyłem większych nadlewek, widoczne są jedynie niewielkie linie podziału formy.

Model możecie nabyć na stronie sklepu King Games.
Today I invite you to read the review of the Oli the Mutant Kid miniatures from Dunkeldorf Miniatures.

I received the miniatures in a solidly secured package, and the model visible in the photos was additionally placed in a separate string bag.

The miniatures, cast entirely of white metal, depicts a mutant child armed with a fragment of a steel chain.

The quality of the casting is very good, I did not notice any larger sprues, only small mold division lines are visible.

You can purchase the miniatures on the King Games store website.

czwartek, 23 maja 2024

Warsztat: Marienburg i Middenheim, cześć 3. Skóra i oczy.
Workshop: Marienburgers and Middenheimer, part 3. Skin and eyes.

W publikowanych w niedzielę wpisach możecie śledzić rekrutację kompanii Piechoty Morskiej z Marienburga do Warheim FS, a w ramach przerwy w budowie modułowego stołu z ruinami Mordheim zacząłem malowanie swoich Marienburgczyków i Middenheimczyków dla Szczerego.

I to właśnie te wpisy w kilka najbliższych czwartków będziecie mogli śledzić na blogu.

Po nałożeniu podkładu i washa malowanie modeli zacząłem od pomalowania skóry i oczu.

Malowanie skóry zacząłem od nałożenia shade Athonian Camoshade na modele Marienburgczyków oraz Druchii Violet na Middenheimczyków, a następnie całość contrast Guilliman Flesh.

Dzięki podkładowi z shade skóra Marienburgczyków jest nieco cieplejsza i ciemnejsza, natomiast Middenheimczyków ma zimny odcień.

Oczy malowałem w standardowy sposób, czyli najpierw czarna plamka, środek którem pomalowałem na biało, a następnie czarna kropka imitująca źrenicę.
In the entries published on Sunday, you can follow the recruitment of a warband from Marienburg to Warheim FS, and as a break from building a modular table with the ruins of Mordheim, I started painting two warbands, my Marienburgers and Middenheimers for Szczery.

And these are the entries you will be able to follow on the blog over the next few Thursdays.

After applying the primer and wash, I started painting the miinatures by painting the skin and eyes.

I started painting the skin by applying shade Athonian Camoshade to the Marienburgers and Druchii Violet to the Middenheimers, and then the whole contrast Guilliman Flesh.

Thanks to the shade foundation, the skin of Marienburgers is slightly warmer and darker, while that of Middenheimers has a cold shade.

I painted the eyes in a standard way, i.e. first a black spot, the center of which I painted white, and then a black dot imitating the pupil.

środa, 22 maja 2024

Galeria: Kult Pogromców z Karak Kadrin. Bohaterowie - Kowal Run.
Gallery: Trollslayers from Karak Kadrin. Heroes - Runesmith.

Prastara Gildia Kowali Run jest jedną z najstarszych i najbardziej szacownych instytucji we wszystkich królestwach krasnoludów. Zgodnie z tradycją jej pochodzenie datuje się od czasów Grungniego, wielkiego przodka górnictwa, mistrza kowalstwa i władcy run. Uznaje się, że Gildia Kowali Run wywodzi się od syna Grungniego Morgrima. Z tego powodu kowale run mówią o sobie klan Morgrima, choć nie są jedynym klanem, który wywodzi swe pochodzenie wprost z linii Grungniego.

W roli Kowala Run postanowiłem użyć świetnego modelu Dwarf Rune Master od Avatars of War.As a Runesmith, I decided to use the great Dwarf Rune Master miniatures from Avatars of War.

wtorek, 21 maja 2024

Kislev, część 14. Flora i fauna.

Flora i fauna terenów leśnych oraz górskich jest taka sama, jak w Imperium. Na południe od Kisleva znajdują się lasy mieszane, zamieszkane przez łosie, jelenie, dziki i inne duże ssaki, zupełnie jak w Wielkim Lesie Imperium. Na północy i wzdłuż zachodnich stoków górskich dominują lasy iglaste, zamieszkane przez różnorodne gatunki cennych zwierząt futerkowych a wzdłuż północnej granicy występują duże stada jeleni.

Najniebezpieczniejszymi zwierzętami są niedźwiedzie brunatne oraz watahy wilków. Na szczęście niedźwiedzie są samotnikami unikającymi ludzi, chociaż zraniona bestia lub matka z młodymi może okazać się wyjątkowo groźna.

Zupełnie inny problem stanowią watahy wilków. Poza tym, że polują na zwierzęta domowe i nieostrożnych podróżnych, są oswajane przez rasy goblinoidów. Na tych obszarach występuje także rzadziej spotykany wielki wilk, podobny w wyglądzie do stadnego, ale większy, silniejszy i dużo bardziej niebezpieczny.

Trawiaste stepy zamieszkuje wiele gatunków zwierząt roślinożernych, z których najpopularniejsze są bizony. Dla nomadów Dolgan zwierzę to jest źródłem wszelkich potrzebnych do przetrwania surowców. Nomadzi ci oswoili wielkie psy, których używają do polowań, pilnowania trzody i w wyprawach wojennych - a także kuce stepowe, znakomicie adaptujące się do warunków klimatycznych panujących na stepach.

ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

niedziela, 19 maja 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, stronnicy - Bukanier.
Recruitment: Marienburgers, henchman - Buccaneer.

Bukanierzy to krasnoludzcy Pogromcy, którzy znaczną część swego życia spędzili na morzu służąc na okrętach floty krasnoludzkiej, gdzie w licznych walkach z piratami oraz morskimi potworami szukali swego przeznaczenia. Równie gwałtowni i szaleni na lądzie znani są głównie z nadużywania rumu i wszczynania burd. Wielu Bukanierów, którym nie udało się odnaleźć chwalebnej śmierci na wzburzonych morzach Znanego Świata dołącza do zbrojnych kompanii, by na lądzie szukać swego przeznaczenie i odkupienia. Bukanierzy specjalizują się w używaniu pistoletów. Z natury gwałtowni i na półobłąkani potrafią jednak w zdyscyplinowany sposób ładować i prowadzić ogień nawet wtedy, gdy wróg podejdzie naprawdę blisko.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od GW i innych firm.

Do złożenia modeli bukanierów użyłem zestawu Halfling Militia od Wargames Atlantic, który uzupełniłem ramionami i głowami z innych zestawów.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the buccaneers miniatures, I used the Halfling Militia set from Wargames Atlantic, which I supplemented with arms and heads from other sets.