piątek, 31 maja 2019

Podsumowanie miesiąca. Maj.
Summary of the month. May.

maju na blogu opublikowałem 27 postów, mniej niż w 2018 roku.

Miesiąc rozpocząłem od podsumowania kwietniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego byłem gospodarzem.

Na blogu zamieściłem zasady Kupieckiej karawany z Arabii do Warheim FS.

Opublikowałem zdjęcia pomalowanych modeli Niewolnika, Wielkich Szczurów oraz Magistra Niebios i Mistrza Karnawału...

...wziąłem udział w kwietniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego i zaprezentowałem pomalowaną kompanię Karnawału Chaosu złożoną w większości z modeli od Rotten Factory...

...a w warsztacie pokazałem Wam mój pomysł na wykonanie pistoletu z flagą bang oraz jak pomalowałem podstawki kompanii Karnawału Chaosu

Udostępniłem recenzjeDrewniana palisada i Drewniany dom (mały) od Warhead Studio oraz Wild Warrior Dwarf od Scibor MM i Obora od Tereny do Gier.

A także zaprezentowałem Squigi oraz Nocne Gobliny, który przygotowałem do malowania.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Pepe z bloga Fantasy w miniaturze.

Odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów znajdziecie TUTAJ.


Poleciłem Wam także odsłuchanie na łamach serwisu Storytel audioboków powieści Orzeł biały oraz Orzeł Biały 2 pióra Marcina Sergiusza Przybyłka.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Jałowej Krainy: 
Polityka, Język, Znaczące miejsca oraz Bretonni.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydania cyklu Zebrane z tygodnia (#425#426#427 oraz #428)..
.
In May, I published 27 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, less than in 2018.

I started the month with a summary of the April edition of the Miniature Blog Carnival, which I hosted.

On the blog I have posted the rules of the Merchant caravan from Arabia to Warheim FS.

I published pictures of the painted models of SlaveGiant RatsWizard Lore of Heavens and Master of Carnival...

...I took part in the April edition of the Miniature Blog Carnival and presented the painted company of the Carnival of Chaos in most of the models from Rotten Factory...

...and in the workshop I showed you my idea to make a pistol with the bang flag and how I painted the bases of the Carnival of Chaos.

I also shared reviews in which I presented to you: Wooden Palisade and Small Wooden House from Warhead Studio, Wild Warrior Dwarf from Scibor MM, Cowshed from Tereny do Gier.

I also presented the Squig and Night Goblins, which I prepared for painting

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Pepe from blog Fantasy w miniaturze (articles in Polish).

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also encouraged you to listen to the audiobooks on the Storytel website of the novel Orzeł biały and Orzeł Biały 2 by Marcin Sergiusz Przybyłek.

I have also made entries about the history and geography of the Wasteland: 
Polityka, Język, Znaczące miejsca and the Bretonnia (articles in Polish).

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#425, #426, #427, #428)...


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 12k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Drewniana palisada od Warhead Studio oraz Wild Warrior Dwarf od Scibor MM i Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 3 - Bang.


Na dzień 31052019 blog posiada 249 obserwatorów i 495 polubień na on FB oraz 2860 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 12k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Wooden Palisade from Warhead Studio and Wild Warrior Dwarf from Scibor MM and Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 3 - Bang
.

As at the date 31052019 blog has 249 followers and 495 like it! on Facebook
 and in 2860 published posts.

Dziękuję bardzo moim Patronom: Jacek D., Michal R.Piotr F., Tomek W.Sebastian K.Shawass za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Jacek D., Michal R.Piotr F., Tomek W.Sebastian K.Shawass for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

czwartek, 30 maja 2019

Warsztat: Karnawał Chaosu, Potworny lud Nurgla, część 4 - Malowanie podstawek.
Workshop: Carnival of Chaos, Monstrous folk of Nurgle, part 4 - Painting bases.

Malując kompanię Karnawału Chaosu do Warheim FS, złożoną w większości z figurek z serii Rotten Circus od Rotten Factory, przygotowałem do tej pory trzy poradniki:
 1. Budowa podstawek
 2. Malowanie ciała
 3. Pistolet z flagą Bang
Dziś mam dla Was czwarty i ostatni poradnik, w którym pokażę Wam jak szybko pomalować podstawki przedstawiające zniszczone deski.

Do pomalowania podstawek, oprócz farby podkładowej - Surface Primer Grey od Vallejo użyłem także shade oraz technical od Games Workshop light rust od AK Interactive.

O tym jak zrobiłem podstawki możecie przeczytać TUTAJ.
When painting the company of the Carnival of Chaos to Warheim FS, made mostly of figures from the Rotten Circus series from Rotten Factory, I have prepared three tutorials so far:
 1. Construction of bases
 2. Body painting
 3. Gun with Bang flag
Today I have for you the fourth and last guide, in which I will show you how to quickly paint the stands depicting damaged boards.

To paint the bases, in addition to primer paint - Surface Primer Grey from Vallejo, I also used shade and technical from Games Workshop and light rust from AK Interactive.

And about how I made bases for Carnival of Chaos You can read on the blog HERE.Po wyschnięciu kleju i nawierceniu otworów pomalowałem podstawki farbą podkładową Surface Primer Grey od Vallejo, a po wyschnięciu nałożyłem obficie shade Nuln Oil.
After the glue has dried and holes drilled, I painted the bases with primer Surface Primer Grey from Vallejo, and after drying I applied a lot of shade Nuln Oil.
Następnie używając Druchii Violet oraz Carroburg Crimson zrobiłem równoległe linie, które podkreśliłem cienkimi kreskami Surface Primer Grey od Vallejo, do którego dodałem kilka kropel białej farby.
Then, using Druchii Violet and Carroburg Crimson, I made parallel lines, which I emphasized with thin lines of Surface Primer Grey from Vallejo, to which I added a few drops of white paint.W kolejnym kroku w wybranych miejscach zrobiłem przebarwienia z Coelia Greenshade oraz Drakenhof Nightshade i na całość nałożyłem Agrax Eartshade.
In the next step, in selected places I made discolorations with Coelia Greenshade and Drakenhof Nightshade and I applied the whole Agrax Eartshade.Po wyschnięciu shadów całość zdrybrushowałem Surface Primer Grey zmieszanym z białą farbę rozjaśniając krawędzie i nadając całości chropowatego wyglądu.
After the shade is dry, the entire drybrush Surface Primer Grey mixed with white paint brightens the edges and gives the whole look a rough look.Przedostatni krok, to wypełnienie szczelin pomiędzy deskami technicalem Nurgle's Rot, który nakładałem grubo i obficie.
The penultimate step is to fill the gaps between the boards with Nurgle's Rot technical, which I applied thickly and generously.I na koniec otwory w deskach wypełniłem kroplami light rust od AK Interactive.
And finally, the holes in the boards were filled with light rust from AK Interactive.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 29 maja 2019

Galeria: Mistrz Karnawału.
Gallery: Master of Carnival.

Przy okazji #57 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pomalowałem kompanię Karnawału Chaosu do Warheim FS.

Malując modele przygotowałem dla Was kilka poradnik, do których odnośniki znajdziecie poniżej:
 1. Budowa podstawek
 2. Malowanie ciała
 3. Pistolet z flagą Bang
 4. Malowanie podstawek
Na czele Karnawału Chaosu w Warheim FS stoi Mistrz Karnawału, który w mojej kompanii doczekał się dwóch modeli.

Pierwsza, którą możecie obejrzeć poniżej to model Dark Pope od Rotten Factory, który możecie kupić TUTAJ.
On the occasion of participation in the #57 edition of the Miniature Blog Carnival, I painted the company Carnival of Chaso to Warheim FS.

Painting models I have prepared for you a few tutorials, links to which you can find below:
 1. Construction of bases
 2. Body painting
 3. Gun with Bang flag
 4. Painting bases
At the head of the Carnival of Chaos in Warheim FS stands the Master of Carnival who has two models in my company.

The first one you can see below is the Dark Pope model from Rotten Factory, which you can buy HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 28 maja 2019

Bretonnia, część 1.

Bretonnia jest rozległą krainą, w której Chaos występuje rzadziej, niż w lasach Imperium. Podwaliny pod to państwo zostały położone ponad 1500 lat temu, gdy Gilles le Breton wyprowadził armię z powstającego wówczas miasta Gisoreux i ruszył na wyprawę zdobywczą, zakończoną dopiero 70 lat później przez jego wnuka, Guilame Barbenoire. Aż po dziś dzień panuje w Bretonni monarcha absolutna, z rzadka tylko zakłócana kryzysem dynastycznym. Brak poważnych zagrożeń zewnętrznych ułatwił królom Bretonni utrzymanie władzy nad ludem, choć dekadencja i samozadowolenie praktycznie wykluczają myśli o rozszerzeniu granic. Królowie Bretonni przez wiele lat wspierali Burmistrza Marienburga w próbach oderwania się od Imperium, uznając Jałową Krainę za bufor wobec prób ekspansji ze wschodu.

Bretonnia posiada zaledwie kilka oddalonych od siebie potężnych miast. W pobliżu szerokich gościńców, którymi połączono miasta bogate rody szlacheckie wzniosły swe twierdze i zamki wokół których wyrosły liczne, zamieszkane przez chłopów wioski i osady.

Bretonnia szczyci się wieloma dużymi miastami. Jest więc L’Anguille ze swoją słynną latarnią; Bordeleaux - centrum handlu winami; Brionne - Miasto Złodziei; Couronne słynne z mineralnych zdrojów; wrzący tygiel Gisoreux; Mousillon - Miasto Przeklętych; tajemniczy Parravon, gdzie śmierć spaceruje nocą ulicami; a wreszcie Quenelles, gdzie wyzysk biedoty przez arystokrację jest odrażający, nawet według bretonnskich norm.

Miasta całkowicie różnią się od wsi, co wynika głównie ze sposobu zarządzania - pieniądze przeznaczone na ich utrzymanie są często przywłaszczane przez skorumpowanych urzędników czy marnowane na głupstwa. Całe dzielnice zmieniają się w zaniedbane ruiny. Cuchnące odpadki i rozkładające się zwłoki blokują wąskie ulice, podczas gdy od dawna zaniedbane kanały zalewaną swą zawartością i tak już zdradliwe chodniki. Nie zważając na to, możni i arystokracja urządzają wystawne bale i przyjęcia. Ubierając się w najkosztowniejsze jedwabie, pijąc najznakomitsze wina i bawiąc się, gdy wszystko dokoła ulega rozkładowi.

Bretonnia chlubi się swoją niezależnością. Pozostaje w luźnym sojuszu z Imperium i Estalią, ale zdarzało się w przeszłości, że z nimi wojowała. Wielu Bretonnskich rycerzy wyrusza na krucjaty do Arabii i Krainy Umarłych. Także w Księstwach Granicznych jest wiele zamków i księstw, które należą do wydziedziczonych albo zhańbionych szlachciców z Bretonni.
Podróżni przybywający z krótką wizytą do Bretonni zastają piękny kraj o żyznej ziemi, zapierających dech w piersi widokach gór oraz spokojnych rzek, łagodnie wijących się wokół zalesionych wzgórz. Władają nim szlachetni i dworscy rycerze, adorujący piękne damy dworu i opiekujący się chłopami, którzy z radością uprawiają ziemię dla swych sprawiedliwych władców. Kuchnia bretonnska słynie w całym Starym Świecie, podobnie jak doskonałe i liczne gatunki wina. Tak wygląda Bretonnia na pierwszy rzut oka i niewiele jest prawdy w tym obrazie.

Pod idylliczną fasadą kryje się ponura rzeczywistość codziennego życia. W lasach czają się rozbójnicy i przerażające stwory, góry zaś to schronienie dla banitów oraz siedziba niezliczonych klanów Orków i Goblinów. Chłopi cierpią głód, wyzyskiwani przez chciwych rycerzy, którzy żądzę władzy, brutalność i tchórzostwo kryją pod maską dworskiej ogłady i turniejowej odwagi. Nawet bretonnska kuchnia potwierdza dwoistą naturę krainy, ostrymi przyprawami maskując mdlący smak nadgniłego mięsa. Wino równie dobrze może pobudzić zmysły, jak ich pozbawić, zdając pijanego nieszczęśnika na łaskę i niełaskę złodziei i oprychów. Złośliwi twierdzą, że pod złudną maską piękna Bretonnia kryje moralną zgniliznę. Życzliwsi wskazują na pogłębiającą się przepaść między bogatym rycerstwem i biednym chłopstwem. Tak czy inaczej, można powiedzieć, że Bretonnia to przede wszystkim kraj kontrastów.

Kalendarz
Bretonnczycy dzielą rok w ten sam sposób jak mieszkańcy Imperium. Jednak - co zrozumiałe - inaczej nazywają poszczególne święta. Poniżej przedstawiono listę świąt wraz z ich imperialnymi, oraz naszymi odpowiednikami. Należy pamiętać, że Hexenstag poprzedza Hexensnacht, podobnie jak Geheimistag jest wigilią Geheimnisnacht.


ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 26 maja 2019

Zebrane z tygodnia #428.

Witam szanowne państwo-draństwo na łamach bloga DansE MacabrE i zapraszam do lektury #428 wydania Zebranych z tygodnia. Prawdopodobnie najdłużej publikowanego cyklu podsumowań o tematyce szeroko rozumianego wargamingu w sieci...

Poniżej znajdziecie galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki opublikowane w minionych tygodniach na blogosferze i w większym lub mniejszym stopniu związane z uniwersum Warhammer.

Nim rozpoczniecie lekturę najnowszego wydania Zebranych z tygodnia możecie rzucić okiem na to, co wydarzyło się w latach ubiegłych i tak...

Sto tygodni temu wydarzyło się:

Natomiast dwieście tygodni temu działo się:

Z kolei trzysta tygodni temu miało miejsce:

czterysta tygodni temu stało się:

Model tygodnia:


Będzie mi niezmiernie miło, jeśli szanowne państwo-draństwo pozostawi po sobie komentarz lub udostępni ten wpis w sieci.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE oraz Warheim FS i już od PLN/mc wesprzeć projekty za pośrednictwem serwisu patronite.pl.

Więcej informacji o patronite.pl znajdziecie TUTAJ.

Warhammer

 • Hauptmann Wietzorek na swoim blogu Winterkrieg opublikował kolejną relację z sesji Warhammer FRP.
 • Na blogu DansE MacabrE zamieściłem ostatnią porcję informacji na temat Jałowej Krainy.
 • I przypominam, że na blogu Warheim FS znajdziecie zasady Kupieckiej karawany z Arabii.

Galerie

Poradniki

 • Arbal na łamach bloga Coloured Dust opublikował kompendium wiedzy na temat mokrej palety
 • Z kolei Stuart na swoim blogu The Lost and Very Damned pokazał jak szybko zbudować ze śmieci model teleskopu.
 • A Thor na stronie Creative Twilight nauczy Was jak malować OSL.

Recenzje

 • Natalia na blogu Bejcowe porady zrecenzowała model Animated Beast od Orzol Studio.
 • A na The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z figurką Tobias the Tenacious od Raging Heroes.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z makietą małego drewnianego domu od Warhead Studio.

Relacje

 • Petrarch na swoim blogu Petrarch WarGames podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w konwencie Ragnarok.
 • Z kolei beszcza na łamach bloga beszcza bloguje... pokazał jak było w Konstancinie na turnieju parowym WFB.
 • Zaś Vojtěch na blogu Letters from the Ostfront opublikował relację z turnieju Team Yankee w Katowicach.

Wrota

 • W. na łamach bloga Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat scenerii z serii Dominion of Sigmar od Games Workshop.
 • Brathac na swoim blogu Jedyna i Słuszna Wojna o Ciacho zrecenzował podręcznik A Game of Armored Combat do BattleTecha.
 • Ranger na blogu Kurier Kaledoński zamieścił relację z turnieju Infinity.

Podsumowania

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Beamhit na stronie Erpegowe Piekiełko opublikował kolejne wydanie Erpegowych Wiadomości.

Inne

 • Adam na swojej stronie kwantowo.pl w ramach cyklu głupota na niedzielę zajął się portalem Najwyższy czas!
 • Zaś Piotr na blogu Fanboj i życie zastanawia się jak zrecenzować Podręcznik Gracza?
 • Ponadto, między innymi na łamach bloga DansE MacabrE możecie zapoznać się w wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, którego bohaterem jest Pepe z bloga Fantasy w miniaturze.

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników oraz recenzji, podsumowań i ciekawostek albo sami na Waszym blogach opublikujecie warty uwagi wpis to śmiało umieśćcie odnośnik w komentarzu pod tym wpisem.

Zachęcam Was także do polubienia DansE MacabrE oraz Warheim FS na Facebookśledzenia mojego profili na Instagramie, dołączenia do blogosfery oraz komentowania!

Zapraszam także na forum Azylium, które zrzesza graczy Mordheim oraz Warheim FS.