niedziela, 2 kwietnia 2017

Zebrane z tygodnia #316/Chosen from the week #316

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #316 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #316 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The Palace Harlequin painted by Stanislav Kurylenko.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Inkub na blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu z Jamiem Simsem.
 • A Borejko na Git Games przypomniał gdzie pojawiły się pierwsze informacje o Znanym Świecie uniwersum Warhammer Fantasy.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Inkub on the blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Jamie Sims. (PL)
 • Borejko on Git Games reminded where the first information about the The Known World in the Warhammer Fantasy universe. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

Relacje   |   Relation

 • Borejko na Git Games opublikował relację z London Gaming Market.
 • Natomiast relacje z wydarzenia Adepticon 2017 znajdziecie między innymi na blogach GMM Studio oraz Greggles Tabletop.
 • A Sigur na Tale of Painter podzielił się wrażeniami z Austrian Salute 2017.
 • Borejko on Git Games has published a report from the London Gaming Market. (PL)
 • You can find reports from the Adepticon 2017 on the following blogs GMM Studio and Greggles Tabletop. (ENG)
 • Sigur on Tale of Painter shared his impressions of the Austrian Salute 2017. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza