środa, 24 sierpnia 2016

Crystalic Rocks Basing Kit

O ile malowanie Rycerzy Zakonnych idzie mi jak krew z nosa, to z dużo większą przyjemnością pomalowałem niedawno model Krell, Lord of Undeath, czy prezentowany poniżej zestaw Crystalic Rocks Basing Kit od HQResin, który zresztą niedawno zrecenzowałem.

Żywiczne odlewy od HQResin umieściłem na okrągłych podstawkach i zwaloryzowałem dodatkami od Ristuls Extraordinary Market, a dokładniej grzybami z zestawu Mushroom Basing Kit oraz robakami z zestawu Bugs Basing Kit.

Trochę obawiałem się malowania kryształów, które przecież podczas prac nad zestawem Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary Market wyszły mi delikatnie mówiąc średnio. Na szczęście Games Workshop udostępniło do sprzedaży jakiś czas temu farby techniczne dedykowane do malowania kryształów: Stormhost Silver oraz Soulstone Blue, Spritstone Red i Waystone Green. Efekty użycia farb możecie zobaczyć i ocenić na zdjęciach poniżej. Dla mnie to wygodne rozwiązanie, które na stałe trafi do warsztatu.
Painting the Knights of the Order doing extremely slowly, but with much more pleasure recently painted model Krell, Lord of Undeath and presented below set Crystalic Rocks Basing Kit from HQResin, which moreover have reviewed recently.

Resin castings from HQResin placed on round bases and valorisation of extras Ristuls Extraordinary Market, mushrooms from a set Mushroom Basing Kit and bugs from a set Bugs Basing Kit.

I was a little afraid to paint crystals that during work on the set Cursed Treasure Fantasy Terrains from Ristuls Extraordinary Market came to me to put it mildly average. Fortunately Games Workshop made available for sale some time ago, the technical paint dedicated to the painting of crystals: Stormhost Silver and Soulstone Blue and Spritstone Red and Waystone Green. The effects of the use of paints can see and evaluate the pictures below. For me it is a convenient solution that permanently will go to my workshop.I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.  

wtorek, 23 sierpnia 2016

Imperium. Polityka, część 14 - Prawo prowincji.

Prawo w Prowincjach zależy od osobistego uznania Elektora. Podobnie jak stojący ponad nim Imperator, każdy Książę może wydawać stosowne dekrety i domagać się ich wykonywania, chociaż tradycje prawne różnią się między poszczególnymi prowincjami.

Prowincje autokratyczne, takie jak Ostland, Talabeckland i Nordland, oddają całą władzę w ręce Księcia-Elektora, którego nie ogranicza nic poza tradycją i opiniami jego uznanych doradców, zwykle wyrażanymi w nieformalny sposób. Inne prowincje rządzą się bardziej demokratycznie, na przykład Reikland, który posiada założony przez Imperatora Mattheusa parlament, obradujący w Zamku Reiksguard. Zasiadający w nim przedstawiciele rodów szlacheckich, dostojnicy świątynni oraz wpływowi mieszczanie mogą wyrażać swoje zdanie w kwestiach prawa stanowionego oraz uchwalanych podatków. Parlament funkcjonuje także jako sąd odwoławczy od wyroków lokalnych trybunałów. Jednak nawet tutaj Książę-Elektor Reiklandu ma decydujący głos.

Prawo w prowincjach skupia się na sprawach cywilnych i karnych, takich jak przestępstwa przeciwko majątkowi lub życiu oraz spory między zwaśnionymi stronami. Na obszarach wiejskich nadal obowiązuje prawo feudalne, a oskarżony zwykle jest zatrzymywany i doprowadzany na proces w posiadłości miejscowego pana. Na Północy i Wschodzie przesłuchania następują w obecności miejscowego pana. Na Północy i Zachodzie istnieje tradycja przeprowadzania procesów z udziałem ławy przysięgłych, do której włącza się dowolne dorosłe osoby, jakie znajdą się pod ręką. Odmowa uczestnictwa w procesie jest przestępstwem. Wszędzie dozwolone są apelacje od wyroków, ale czasami ich rozstrzygnięcie przeciąga się, a w tym czasie nadgorliwi miejscy urzędnicy mogą już wykonać wyrok.

W księgach prowincji zapisanych jest tak wiele praw, że większość zwykłych obywateli Imperium czuje się zagubiona i sfrustrowana, zastanawiając się, które prawa mają zastosowanie w jego przypadku i czy to wszystko nie jest jakimś spiskiem, który ma jedynie wzbogacić prawników. W istocie, znane z przywiązania do tradycji wolne miasto Talabheim prowadzi księgi precedensów sięgające czasów założenia miasta, a każdy z tych przypadków jest sumiennie omawiany i przywoływany przez prawników. Ewentualne sprzeczności między poszczególnymi precedensami nie mają znaczenia, bowiem tradycja jest prawem.ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 21 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #284/Chosen from the week #284

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #284 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #284 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Idol of Mork painted by Sigalegar.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Borejko na Git Games zaprezentował pokrótce zawartość #122 numeru magazynu White Dwarf.
 • Ponadto na DansE MacabrE umieściłem odnośniki do zaktualizowanej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko on Git Games presented briefly the contents of #122 number magazine White Dwarf. (PL)
 • And on DansE MacabrE I put links to the updated version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Daniel na stronie Siren Mniatures opublikował poradnik w którym pokazał jak zrobić świece.
 • A Arbal na swoim blogu Coloured Dust pokazał krok po kroku proces malowania popiersia Don Quixote od Nuts Planet.
 • Z kolei psborsuk na łamach Borsuczego warsztatu oraz Biskup na Bishop Miniatures napisali o uchwytach na figurki.
 • Daniel on Siren Miniatures published a tutorial which shows how to make candles. (ENG)
 • Arbal on his blog Coloured Dust showed step-by-step painting process a bust Don Quixote from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Psborsuk on his blog Borsuczy warsztat and the Bishop on Bishop Miniatures posted on the holder for models. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował recenzję osadzonej w uniwersum WH 40k powieści Titanicus autorstwa Dana Abnetta.
 • Z kolei Avicenna na łamach The Jolly Bodgers zaprezentował modele barbarzyńców od Black Sun Miniatures.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Crystalic Rocks Basing Kit od HQResin.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze posted a review embedded in the universe WH 40k novel Titanicus by Dan Abnett. (PL)
 • Avicenna in the pages of The Jolly Bodgers presented the model of the barbarians from the Black Sun Miniatures. (ENG)
 • On the pages of my blog DansE MacabrE presented set Crystalic Rocks Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 20 sierpnia 2016

Podsumowanie tygodnia #183

Zapraszam szanowne państwo-draństwo
do lektury #183 odcinka


zawierającego linki do wpisów, które zostały opublikowane na blogach zrzeszonych wokół serwisu

Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Podsumowanie przygotował Maniex, który na co dzień prowadzi bloga Maniexite.

Blogerów zainteresowanych dołączeniem do sieci zapraszam do lektury TEGO wpisu.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 19 sierpnia 2016

InBoX: Crystalic Rocks Basing Kit - HQResin

W ostatniej recenzji produktów od HQResin zabrałem was nad jezioro do obozu złożonego z zestawu Camp Basing Kit dziś wraz z Poszukiwaczami Złota zejdziemy pod ziemię w poszukiwaniu Crystalic Rocks Basing Kit

Jeśli obawiacie się podziemi, to możecie odwiedzić sklep Hexy i bezpiecznie zakupić interesujące was zestawy.

Crystalic Rocks Basing Kit otrzymałem zamknięte w woreczkach strunowych, które wraz z innymi zestawami zapakowane zostały w solidne kartonowe pudełko.

Po rozpakowaniu umyłem żywiczne elementy w ciepłem wodzie z mydłem. Nie zauważyłem żadnych nadlewek lub błon pozostałych po odlewie.

Crystalic Rocks Basing Kit to ciekawy zestaw 6 żywicznych elementów reprezentujących podziemne skały z kryształami. Producent podaje, iż zestaw Crystalic Rocks Basing Kit został wykonany w skali 28 mm lecz moim zdaniem elementy mogą zostać z powodzeniem wykorzystane także w innych skalach.


Poszczególne elementy umieściłem na podstawkach, a po pomalowaniu wykorzystywać w trakcie rozgrywek w Warheim FS jako znaczniki kosztowności.
In the last product reviews from HQResin took you over the lake to the camp, consisting of a set of Camp Basing Kit today with Gold Prospector descend into the earth in search of Crystalic Rocks Basing Kit.

And if you fear the dark underworld, you can always visit the store Hexy and safely buy you interesting sets.

Crystalic Rocks Basing Kit received closed string bags, which together with the other sets were packed in a sturdy cardboard box.

After unpacking, I washed resin components in warm, soapy water. I did not notice any burrs or membranes remaining after casting.

Crystalic Rocks Basing Kit is an interesting set of 6 resin parts representing the underground rock with crystals. The manufacturer says that the set Crystalic Rocks Basing Kit was made on a scale of 28 mm, but in my opinion, elements can be successfully used in other scales.

Individual elements placed on round bases, and painting used during games in Warheim FS as markers of treasures.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...