niedziela, 21 kwietnia 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, stronnicy - Marynarz.
Recruitment: Marienburgers, henchman - Sailor.

Marynarze pochodzą głównie z Marienburga oraz wiosek położonych nad brzegiem Morza Szponów lub rzeki Reik. Liczne floty, składające się z wielkich galeonów, szkunerów zwanych wilczymi oraz galer wojennych, patrolują wody na północ od Imperium, broniąc granic przed atakami piratów z Norski i Bretonni oraz przerażających flotylli Chaosu. Na pokładach żaglowców służą wyłącznie najlepsi żeglarze. Pozostali wchodzą w skład załóg statków kupieckich, pirackich łodzi lub niewolniczych galer. Po wodach Morza Szponów pływają też statki elfów, zazwyczaj pod banderą wielkich domów kupieckich.

Jednak życie żeglarzy, czy to na pokładzie statku kupieckiego, czy na pokładzie wojennego okrętu, jest trudne i często brutalne. W rezultacie marynarze zachowują się głośno i zuchwale, nadużywają tanich alkoholi lubią się przechwalać, wrzeszczeć i wszczynać bójki, co często przeszkadza innym ludziom. Jako doświadczone wilki morskie, żeglarze świetnie walczą na lądzie i morzu, a nagle wybuchające bijatyki na pokładzie czy na nabrzeżu zdarzają się nadzwyczaj często.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od GW i innych firm.

Do złożenia modeli marynarzy użyłem zestawu Conquistadors od Wargames Atlantic.

Z kolei sztandar i większość bitsów na jego zwieńczeniu pochodzi z różnych zestawów od GW, oprócz koguta, który jest elementem zestawu Halfling Militia od Wargames Atlantic.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the sailor miniatures, I used the Conquistadors set from Wargames Atlantic.

In turn, the banner and most of the bits on its top come from various sets from Games Workshop, apart from the rooster, which is an element of the Halfling Militia set from Wargames Atlantic.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz