niedziela, 17 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #279/Chosen from the week #279

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #279 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #279 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Tereny Do Gier, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS.
 • Ponadto na Danse Macabre udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Przypominam, że na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by Tereny Do Gier, which could win the tournament on June 11 Warheim FS. (PL/ENG)
 • And on Danse Macabre shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • I remind, on pages of the blog Danse Macabre I posted report from the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Massive Voodoo szanowane państwo-draństwo znajdzie tutorial poświęcony malowaniu białym kolorem.
 • A Potsiat na łamach bloga Gangs of Mordheim zdradził swój pomysł na wykonanie scenicznej podstawki.
 • Natomiast Michael na 28mm Victorian Warfare podzielił się swoim patentem na wykonanie makiety pola porośniętego zbożem.
 • On the blog Massive Voodoo you will find a tutorial dedicated to painting white color. (ENG)
 • And Potsiat on his blog Gangs of Mordheim showed his idea to do scenic bases. (PL/ENG)
 • Michel on the blog 28mm Victorian Warfare shared his patent to produce the model of grain. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Dominig opublikował na blogu Kostka Domina recenzję maty trawiastej od KK Gaming Solutions.
 • Zaś koyoth na łamach bloga shadow grey otworzył pudełko z Varanguard - Knights of Ruin od Games Workshop.
 • A na blogu Danse Macabre zaprezentowałem zestaw Scarecrows od Ristuls Extraordinary Market.
 • Dominiq published on the blog Kostka Domina review mats of grass from KK Gaming Solutions. (PL)
 • And Koyoth on his blog shadow grey opened box with a Varanguard - Knights of Ruin from Games Workshop. (PL/ENG)
 • On the blog Danse Macabre I presented a set Scarecrows from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Dark Elven Dragon painted by Jaroslaw Camelson Drabek.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz