niedziela, 3 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #277/Chosen from the week #277

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #277 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #277 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Inkub na blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu z otchlani czasu przypomniał Fimiry.
 • Ponadto na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • And Inkub on the blog Wojna w miniaturze within the cycle time of the abyss reminded Fimirs. (PL)
 • On Danse Macabre posted the relationship with the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Rob na łamach swojego bloga The Rob Hawkins Hobbny Blog pokazał jak zbudował i pomalował cmentarny mur od Skull Forge.
 • A Christian na stronie Brueckenkopf pokazał swój pomysł na wykonanie pudełka do przenoszenia modeli do gier skirmiszowych.
 • Zaś Tony na Dampf's Modelling Pageb przedstawił swój patent na zbudowanie makiety pompy wodnej.
 • Rob in his blog The Rob Hawkins Hobby Blog showed how he built and painted the Scenics Graveyard Walls from Skull Forge. (ENG)
 • A Christian on Bruckenkopf showed his idea to perform a box to carry models for skirmish games. (GER)
 • Tony's on the blog Dampf's Modelling Page presented his patent to build a models of a Water Pump and Trough. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Gonzo Gorf na blogu Black Grom Studio zaprezentował przenośny odkurzacz, który przyda się w każdym warsztacie.
 • A Victor na Akihabara Station zrecenzował modele Araneaeman, Chimney oraz Putrid Snail Beast i Zg'orzel od Kromlech.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga Danse Macabre zaprezentowałem wam zestaw The Great hall od Black Grom Studio.
 • Gonzo Gorf on the blog Black Grom Studio presented a portable vacuum cleaner, which is useful in each workshop. (PL)
 • And Victor on the blog Akihabara Station review a models Araneaeman, Chimney and Putrid Snail Beast and Zg'orzel from Kromlech. (ESP) 
 • Last week on the blog Danse Macabre I present to you a set of The Great hall from Black Grom Studio. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #22 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Dziennik Groana, Gangs of Mordheim oraz Maniexite, shadow grey i The Fantasy Hammer.
 • Z kolei Piotr na blogu Fanboj i Życie opublikował post zawierający rozważania na temat inwazji planetarnej.
 • A Adam na łamach strony Kwantowo.pl przy okazji 25 rocznicy premiery filmu Terminator 2 zastanawia się nad zawartymi w filmie paradoksami, sztuczną inteligencją i zagładą ludzkości.
 • Entries published within the #22 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Dziennik Groana, Gangs of Mordheim and Maniexite, shadow grey and The Fantasy Hammer. (PL)
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie published a post containing reflection about planetary invasion. (PL)
 • Adam in the pages of Kwantowo.pl at the occasion of the 25th anniversary of the premiere the movie Terminator 2 reflects on the paradoxes contained in the film, artificial intelligence and the destruction of humanity. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Bugmans Rangers Champion painted by Darren Latham.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz