niedziela, 31 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #281/Chosen from the week #281

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #281 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #281 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Inkub na blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu z otchłani czasu przypomniał historię Fortu Macragge.
 • Dominig na swoim blogu Kostka Domina opublikował raport z rozgrywki według zasad Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • And Inkub on the blog Wojna w miniaturze within the cycle time of the abyss reminded history of the fort Fort Macragge. (PL)
 • Dominig on his blog Kostka Domina published a after battle report according to the rules of the game Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Cagn na łamach bloga Blog de Kouzes zamieścił poradnik o malowaniu efektu OSL na przykładzie modeli Relictor i Vexillor do Age of Sigmar.
 • A Arbal na swojej stronie Coloured Dust zamieścił poradnik w którym pokazał jak zakończył pracę nad podstawką sceniczną do swojej ostatniej pracy Revolution.
 • Z kolei Henry na swoim blogu Plastic Pirates pokazał jak zbudować makietę długiego domu wikingów.
 • Cagn on his blog Blog de Kouzes posted a tutorial about painting effect OSL on the example models Relictor and Vexillor to Age of Sigmar. (FRA)
 • Arbal on his website Coloured Dust posted a tutorial which showed the finished work on the base stage for his last work Revolution. (PL/ENG)
 • Henry on his blog Plastic Pirates showed how to build a model of a viking longhouse. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Altreich Engineer od BlackChapel Miniatures.
 • Z kolei Arbal na łamach Coloured Dust rozpakował pudełko w modelem Don Quixote od Nuts Planet.
 • A Sigur na Battle Brush Studios zaprezentował Townhouse II od Tabletop World.
 • On the blog DansE MacabrE I publish a review model Altreich Engineer from BlackChapel Miniatures. (ENG)
 • Arbal on the pages Coloured Dust unpacked box with model Don Quixote from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Sigur on the Battle Brush Studios presented the Townhouse II from Tabletop World. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • Z kolei na stronie Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo znajdzie zestawienie #40 najpopularniejszych zdjęć opublikowanych w lipcu na portalach społecznościowych.

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Luna’s soldier painted by Oliver Späth.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz