niedziela, 13 sierpnia 2017

Zebrane z tygodnia #335.
Chosen from the week #335.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #335 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #335 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Perchè: "Tell me Why?" sculpted and painted by Mirko Cavalloni.

Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Spot1cus na blogu Watch Fortress Erioch pokazał swój sposób na malowanie skóry modeli Tyranidów.
 • Z kolei Andy na łamach bloga Broken Paintbrush pokazał jak krok po kroku zbudować sceniczną podstawkę pod modele.
 • A Allen na blogu Spikey Bits pokazał szybki sposób na malowanie marmuru.
 • Spot1cus on the blog Watch Fortress Erioch has shown his way to skin painting Tyranid models. (ENG)
 • Andy on the blog Broken Paintbrush showed how to step by step build a scenic terrain for bases and dioramas for models. (ENG)
 • Allen on the Spikey Bits blog showed a quick way to paint marble. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust rozpakował jakiś czas temu pudełko z popiersiem Anti Robot Squad Sergeant od Nuts Planet.
 • Natomiast Raphael na łamach bloga Chestnut Ink zrecenzował popiersie Elf Rider Bust od Spira Mirabilis.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Orc Totem od Mini Monsters.
 • Arbal on the blog Colored Dust unpacked some time ago box with bust Anti Robot Squad Sergeant from Nuts Planet. (ENG/PL)
 • Raphael on the blog Chestnut Ink reviewed the bust of Elf Rider Bust from Spira Mirabilis. (ENG/FRA)
 • On the DansE MacabrE blog I presented the Orc Totem set from the Mini Monsters. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na blogu Dagger and Brush szanowne państwo-draństwo może krok po kroku zapoznać się z procesem tworzenia fantastycznych bestii na mapach fantasy.
 • Wpisy opublikowane w ramach #36 edycji FKB pojawiły się w minionym tygodniu na blogach HakostwoIdiotoodporny i shadow grey.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Bartek Asienieboje Wargaming Blog.
 • On the Dagger and Brush blog you can learn step by step how to create fantasy beasts on fantasy maps. (ENG)
 • Entries published within the #36 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Hakostwo and Idiotooporny and shadow grey. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Bartek from Asienieboje Wargaming Blog. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz