niedziela, 1 października 2017

Zebrane z tygodnia #342.
Chosen from the week #342.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #342 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #342 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Finding Nautilus sculpted and painted by Fesechko.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE kontynuuję publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln i Hrabstwa Wissenlandu.
 • A Gideon na blogu Awesome Lies opublikował wywiad z Graeme Davisem.
 • Z kolei James Rodriguez na łamach strony SpikeyBits opublikował kolejne informacje na temat gier Warhammer Underworlds: Shadespire oraz Necromunda od Games Workshop.
 • On my blog DansE MacabrE I continuing the publication of a series of entries for the free city-state Nuln and County Wissenland. (PL)
 • Gideon on the blog Awesome Lies has published an interview with Graeme Davis. (ENG)
 • James Rodriguez on SpikeyBits has published more information on Warhammer Underworlds: Shadespire and Necromund from Games Workshop. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Eternal Wargamer na łamach swojego bloga Creative Twilight pokazał swój pomysł na wykonanie brukowanych podstawek pod modele.
 • Zaś Garfy na blogu Tale of Painter opublikował tutorial w którym pokazał jak pomalować ostrze techniką NMM.
 • Natomiast Joe B na łamach bloga Broken Paintbrush udostępnił obszerny wpis traktujący o odpowiednim planowaniu prac modelarskich.
 • Eternal Wargamer on his blog Creative Twilight showed his idea of making cobbled bases for miniatures. (ENG)
 • Garfy on the blog Tale of Painter published a tutorial in which he showed how to paint the blades with NMM technique. (ENG)
 • Joe B on the Broken Paintbrush blog provided a comprehensive listing of the proper planning of modeling work. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • G Mort na łamach swojego bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z figurkami Terracotta Warriors od Wyrd Games.
 • Z kolei Barclay Montgomery na stronie SpikeyBits zaprezentował model Plague Angel od Creature Caster.
 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Torture Chamber Basing Kit od HQ Resin.
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked a box of Terracotta Warriors from Wyrd Games. (ENG)
 • Barclay Montgomery on the SpikeyBits website presented the Plague Angel model from Creature Caster. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Torture Chamber Basing Kit from HQ Resin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Ponadto na łamach DansE MacabrE podsumowałem wrześniową aktywność blogową, a Anolecrab na blogu Krypta Królów przy okazji publikacji 202 posta zamieścił kilka statystyk dotyczących bloga.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • In DansE MacabrE I summarized the September blog activity and Anolecrab on the blog Krypta Królów on the occasion of publication 202 post posted some statistics on the blog. (ENG/PL)

Inne   |   Others

 • Maniex podsumował na łamach bloga Maniexite #37 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog The Dark Oak, gdzie Mateusz ogłosił temat #38 wydania FKB.
 • Z kolei Dariusz na łamach swojej autorskiej strony dariusz domagalski opublikował wpis zatytułowany Apokalipsa w Ekwinokcjum.
 • A Adam na blogu kwantowo.pl opublikował pierwszy wydanie komunikwantów.
 • Maniex summarized on his blog Maniexite #37 edition of Miniatures Blog Carnival. If you are interested about the next edition, look on blog The Dark Oak, where Mateusz announced on the #38 issue of MBC. (PL)
 • Dariusz on his blog dariusz domagalski published an entry entitled Apokalipsa w Ekwinokcjum. (PL)
 • Adam on the blog kwantowo.pl published the first edition of the communiquanta. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz