niedziela, 29 października 2017

Zebrane z tygodnia #346.
Chosen from the week #346.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #346 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #346 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

In the moonlight painted by QianweiSHI.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Warhammer Fantasy


 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln i Wissenlandu oraz udostępniłem relację z pierwszej sesji WFRP - Pokusa Arcylicza.
 • Z kolei Gideon na blogu Awesome Lies opublikował wpis éminence grise.
 • A Borejko na łamach bloga Git Games kontynuuje rozmowę z Graeme Davisem.

 • On the blog DansE MacabrE I published another piece of information about Nuln and Wissenland and gave a report from the first played after the break WFRP session. (PL)
 • Gideon on the Awesome Lies blog posted the entry éminence grise. (ENG)
 • Borejko on his blog Git Games continues the conversation with Graeme Davis. (PL)
Averland Imperial.

Galerie   ]|[   GaleriesNowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials


 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust opublikował #99 poradnik w którym tym razem pokazał jak z ramki na zdjęcia zrobić podstawę pod figurki.
  Więcej poradników Arbala znajdziecie TUTAJ.
 • Z kolei na stronie Modelarski świat możecie przeczytać o klejach modelarskich i ich wykorzystaniu.
 • Zaś Michał na blogu michalgosk.com w ramach teorii kolorów przedstawił różne schematy kolorów.

 • Arbal on his blog Colored Dust has released #99 tutorial on how to make the bases of a picture frame.
  And more fantastic tutorials by Arbal you will find HERE. (PL/ENG)
 • You can read about modeling glues and their use on the page Modelarski świat. (PL)
 • And Michal on blog michalgosk.com within the theory of colors presented different color schemes. (PL)
Recenzje   ]|[   Reviewes


 • Matheo na swoim blogu Paints of War podzielił się swoimi wrażeniami na temat wybranych produktów od HobbyZone w które wyposażył swój warsztat.
 • Natomiast Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zaprezentował drabiny od SpellCrow.
 • A na łamach DansE MacabrE opublikowałem zdjęcia zestawu Angel Statue #2 od HQResin.

 • Matheo on his blog Paints of War shared his impressions about selected products from HobbyZone in which he equipped his workshop. (PL)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze presented the ladder from SpellCrow. (PL)
 • And I posted a photo of Angel Statue #2 from HQResin in the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports


 • Łukasz na łamach swojego bloga Bishop Miniatures opublikował fotorelację z wydarzenia Scale Model Challange 2017.
 • Z kolei Cisza na blogu Z pola walki podzielił się swoimi wrażeniami z wizyty w Madrycie.
 • Zaś Frederic na łamach bloga Chestnut Ink opublikował relację Le Relecq Kerhuon 2017.

 • Łukasz in his blog Bishop Miniatures published a photo report from the event Scale Model Challenge 2017. (PL/ENG)
 • Cisza on the blog Z pola walki shared his impressions of his visit in Madrid. (PL/ENG)
 • Frederic on the blog Chestnut Ink published a report Le Relecq Kerhuon 2017. (FRA)

Podsumowania   ]|[   SummariesThe Wednesday Gallery.

Inne   ]|[   OthersI to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz