czwartek, 5 grudnia 2013

Wprowadzenie do Warheim FS, część 2.

Witam szanowne państwo-draństwo!
 

Dziś druga część wprowadzenia do WARHEIM FS, w której napisałem nieco szerzej o losowaniu scenariusza oraz o przygotowaniu stołu i drużyny do rozgrywki.

A jako, że jest to moje pierwsze dzieło tego typu, szanowne państwo-draństwo zechce podzielić się ewentualnymi uwagami i radami, zamieszczając swoje opinie w komentarzach pod wpisem.

W kolejnych częściach opowiem jak stoczyć potyczkę oraz w jaki sposób rozegrać sekwencję po potyczce.

Informacje zawarte w poniższym wpisie są aktualne dla podręcznika oznaczonego jako WERSJA 0.5. Tak więc upewnijcie się, że posiadacie aktualny podręcznik. Jeśli nie, przeczytajcie TEN wpis.

Zapraszam do lektury!

Pozdrawiam,
qc

***

Przygotowanie rozgrywki

Jeśli ty i twój przeciwnik zakończyliście już rekrutację kompanii (o której więcej można przeczytać w pierwszej części Wprowadzenia do WARHEIM FS), nadszedł czas na przygotowanie rozgrywki, która będzie toczyła się według reguł podanych w ROZDZIALE  XII: SCENARIUSZE, który rozpoczyna się na 404 stronie podręcznika głównego.
 
Każdy scenariusz zawiera krótkie wprowadzenie do rozgrywki, uwagi dotyczące ukształtowania terenu i panującej pogody, warunki rozstawienia drużyn i rozpoczęcia potyczki oraz cel, którego zrealizowanie oznaczać będzie zwycięstwo jednej ze stron. Ponadto, każdy scenariusz zawiera informacje dotyczące liczby Punktów Doświadczenia, które mogą zostać zdobyte przez biorące udział w konflikcie strony. Należy także zauważyć, że scenariusze podzielone są na dwie ogólne kategorie, umożliwiające rozgrywanie potyczek WEWNĄTRZ i POZA MURAMI miast Starego Świata.
 
Pierwszą grupę stanowią scenariusze miejskie, rozgrywane WEWNĄTRZ MURÓW miast i osad Starego Świata. Druga kategoria zawiera zbiór scenariuszy rozgrywanych POZA MURAMI, umożliwiających grę pośród lichych zabudowań zapadłych wiosek, na dnie mrocznych dolin czy wreszcie w cieniu prastarych drzew porastających stare jak świat lasy i knieje.

Przygotowanie podstawowej rozgrywki składa się z czterech głównych kroków:
  • Wybór scenariusza 
  • Przygotowanie terenu
    • (Rozmieszczenie KART LOKACJI i elementów terenu)
  • Wylosowanie pogody
  • Rozstawienie drużyn
    • (Losowanie KART ZADAŃ SPECJALNYCH)
W nawiasach umieściłem dodatkowe kroki, które pojawią się jeśli zdecydujecie się na wprowadzenie do gry zasad opcjonalnych takich jak KARTY ZADAŃ SPECJALNYCH, które zostały omówione na stronie 410 podręcznika głównego, czy zaprezentowanych na stronie 396 lokacji i elementów terenu.
 
Poniżej znajdziesz szczegółowe omówienie poszczególnych kroków.Krok I – Wybór scenariusza

Jak już wspomniałem na początku rozdziału w WARHEIM FS scenariusze  podzielone są na dwie ogólne kategorie, umożliwiające rozgrywanie potyczek WEWNĄTRZ i POZA MURAMI miast Starego Świata. Aby określić rodzaj potyczki należy postąpić zgodnie z regułami podanymi na stronie 404 podręcznika głównego w paragrafie WYBÓR SCENARIUSZA.

Etap I – Określenie rodzaju rozgrywki
Pierwszy etap wyboru scenariusza to określenie rodzaju potyczki, a więc tego czy rozgrywka toczyć się będzie WEWNĄTRZ czy POZA MURAMI.

Rodzaj rozgrywanego scenariusza losuje gracz, którego kompania posiada wyższe notowania Prestiżu drużyny. W naszym przypadku Nieumarła świta hrabiego von Carstein zaczyna z Prestiżem drużyny równym 126, a więc o 2 punkty wyższym od moich Łowców czarownic, a więc to Sister of Mercy wykona pierwszy rzut K6. Wynik 5 oznacza, że grać będziemy POZA MURAMI. 
 
Etap II – Określenie scenariusza
Drugi etap wyboru scenariusza polega na wykonaniu przez gracza, którego drużyna posiada najniższe notowanie Prestiżu drużyny rzut K66 i odczytania wyniku z umieszczonej na stronie 404 podręcznika głównego TABELI SCENARIUSZE – POTYCZKA

Rzucam dwoma kostkami, a wynik 44 oznacza, że moi Łowcy czarownic zmierzą się z NIEUMARŁYMI podczas rozgrywania scenariusza Starcie, który znajduje się na 430 stronie podręcznika głównego. 


Krok II – Przygotowanie terenu

Po wylosowaniu scenariusza, według zasad którego będziemy rozgrywać potyczkę w WARHEIM FS nadszedł czas na przygotowanie terenu. Zgodnie z zaleceniami podanymi w scenariuszu grać będziemy na stole o wymiarach 4’ x 4’. A o kolejności w jakiej zaczniemy wystawianie makiet zadecydował rzut K6, który wynikiem 3 do 5 wygrała Sister of Mercy.
 

Pierwszym elementem który pojawił się na stole były fragmenty gościńca. Następnie w prawym górnym rogu stołu rozłożyłem makietę Arcane Ruins, a Sister of Mercy po przeciwnej stronie umieściła Garden of Morr. Dalej na zmianę na stole pojawiły się Temple of Skulls i Watch Tower oraz Citadel Wood i Skullvane Manse, Lair of the Astromancer. Na koniec na stole ułożyliśmy barykady i pomniejsze elementy terenu.
 

Więcej na temat przygotowania stołu do rozgrywania scenariusza POZA MURAMI można przeczytać na stronie 421 podręcznika głównego.


Klikając na kolejne cyfry szanowne państwo-draństwo może obejrzeć poszczególne fotografie składające się na widocznego powyżej gifa: #1, #2, #3, #4, #5 i #6.

Krok III – Określenie pogody

Warunki atmosferyczne w WARHEIM FS mogą wpłynąć na wynik rozgrywki szczególnie w przypadku kompanii dowodzonych przez graczy, którzy lubią walczyć z wrogiem za pomocą broni dystansowej. Jednak z jednej strony wynik inny niż pogodny dzień zdarza się dość rzadko i tylko bardzo naiwny dowódca będzie zakładał, że mgła lub wichura pomogą mu wygrać potyczkę. Zaś z drugiej strony określanie pogody wprowadza do gry element losowości i nieprzewidywalności, dzięki który rozgrywanie tego samego scenariusza przy innych warunkach atmosferycznych może się diametralnie różnić.
 

Zgodnie z zasadami podanymi na 404 stronie podręcznika głównego wykonałem rzut 3K6. Wynik 3, 4 i 5 oznacza, że scenariusz Starcie będziemy rozgrywać w pogodny dzień


Krok IIII – Rozstawienie drużyn

Ostatnim krokiem podczas przygotowania do rozgrywki jest ustalenie krawędzi stołu na których będziemy zaczynać rozgrywkę oraz rozstawienie służących w drużynie modeli bohaterów i stronników.

Zgodnie z zasadami podanymi w paragrafie DRUŻYNY, który znajduje się w każdym scenariuszu wykonaliśmy rzuty K6.
 

Tym razem udało mi się wynikiem 5 do 2 wygrać z Sister of Mercy. Oznacza to, że po pierwsze będę mógł zdecydować czy chcę rozstawić swoją kompanię jako pierwszy czy drugi, co w konsekwencji daje mi możliwość wyboru krawędzi stołu, na której rozpocznę grę. W przypadku Starcia nie ma to aż tak dużego znaczenia, jednak w przypadku innych scenariuszy wybór odpowiedniej krawędzi może znacznie ułatwić drogę do zwycięstwa.
 

Rozstawiam się jako pierwszy, a to oznacza, że mogę wybrać krawędź stołu na której wystawię swoje modele. Decyduję się na lewą krawędź stołu i wystawiam Łowców czarownic w pobliżu Skullvane Manse, Lair of the Astromancer. Sister of Mercy musi wystawić swoje modele na przeciwległej krawędzi stołu.Niestety QC odebrał mi możliwość rozstawienia kompanii NIEUMARŁYCH na terenie Garden of Morr. Rozpoczęcie rozgrywki na cmentarzu z pewnością dodałoby animuszu członkom Nieumarłej świty hrabiego von Carstein. Decyduję się na wystawienie modeli pomiędzy Arcane Ruins a Citadel Wood.

Uznałam, że skoro warunkiem zwycięstwa jest rozbicie przeciwnika, to nie ma sensu ustawiać modeli w możliwie największej odległości od przeciwnika. W trakcie rozgrywki zamierzam w miarę możliwości szybko związać Łowców czarownic walką wręcz i doprowadzić do rozbicia Sigmarytów.
 
Z kolei znajdujące się pomiędzy naszymi kompaniami makiety i elementy terenu powinny choć częściowo ochronić moich NIEUMARŁYCH przed bronią dystansową używaną przez bohaterów służących w szeregach kompanii Łowców czarownic, którymi dowodzi QC.Modele należy rozstawić w strefie rozstawienia. Jeśli w scenariuszu nie napisano inaczej strefa rozstawienia to obszar o szerokości 6” od krawędzi stołu.


Losowanie KART ZADAŃ SPECJALNYCH
Każdy z rozgrywanych przez graczy scenariuszy posiada własny cel, którego realizacja oznacza wygranie potyczki. Jednak zgodnie z zasadami podanymi na stronach 410 i 724 podręcznika głównego, decydujemy się na wprowadzenie do rozgrywki dodatkowych zadań specjalnych, których wykonanie oznaczać będzie dla kompanii dodatkowe profity i korzyści.
 
Po zakończeniu przygotowań do potyczki, ale przed rozpoczęciem rozgrywki wykonujemy rzut K6. Tym razem wynikiem 4 do 1 wygrywa Sister of Mercy. Co oznacza, że jako pierwsza losuje dla swojej kompanii 3 KARTY ZADAŃ SPECJALNYCH. Sister of Mercy akceptuje wylosowane karty. Następnie ja wyciągam 3 karty, które także mi pasują. Karty należy wylosować tak, by przeciwnik nie znał ich treści.
 
Gdyby jednak któryś z graczy uznał, , że nie pasują mu wylosowane karty, może wówczas włożyć je ponownie do talii, przetasować i ponownie wylosować 2 karty. Drugie losowanie jest ostateczne.

Zaklęcia rzucane przed potyczką
Nekromanta służących w szeregach Nieumarłej świty hrabiego von Carstein dysponuje zaklęciem Inwokacja Nehek. Czar opisany na stronie 663 podręcznika głównego może zostać rzucony przed potyczką i przyzywa K3 Zombie, które należy rozstawić w odległości do 12” od Nekromanty.
 
Sister of Mercy dowodząca kompanią NIEUMARŁYCH wykonuje rzut K3, wynik 4 oznacza, że moc zaklęcia Inwokacja Nehek przywołuje na pole bitwy 2 Zombie, które Nekromanta korzystając z zasady specjalnej ANIMACJA, opisanej na stronie 38 podręcznika głównego, postanawia zakopać pod ziemią i przywołać w czasie potyczki wprost na wrogich Łowców czarownic.
 
Modele oczekujące pod ziemią nie są wystawiane razem z pozostałymi postaciami należącymi do kompanii.

***
To koniec drugiej części wprowadzenie do WARHEIM FS. Jeśli państwo-draństwo ma jakieś pytania, uwagi lub spostrzeżenia to piszcie w komentarzach. To mój debiut w pisaniu tekstów tego typu i pewnie wiele rzeczy można zrobić lepiej.

Ponadto mam prośbę, udostępniajcie na swoich blogach i profilach FB czy G+ informacje na temat WFS. Im więcej osób będzie grało w WARHEIM FS i dzieliło się swoimi uwagami na temat gry, tym będzie ona lepsza.

Do następnego przeczytania!*** 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim Fantasy Skirmish na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz