wtorek, 7 października 2014

Galeria: Witryna.
Gallery: Showcase.

Jakiś czas korzystając z wolnego dnia postanowiłem zrobić małą przeprowadzkę. Przy okazji sprzątania mieszkania przeniosłem w końcu witrynę z figurkami z korytarza do pokoju biurowego.

W nowym miejscu witryna prezentuje się znacznie lepiej, co widać na fotografiach.


W przyszłości zamierzam dokupić jeszcze jedną witrynę i korzystając z patentu Inkuba z bloga Wojna w miniaturze wstawić kilka dodatkowych półek i zamontować do nich oświetlenie.


Opisy w języku angielskim powstały przy wesołej i twórczej pomocy tłumacza Google, co pewnie widać...
Many days ago, on a day off from work, I made the move. When I finished cleaning the apartment, it took from the hallway showcase with miniatures and moved into my office.

In the new room showcase looks much better and you can see it in the pictures.

 I will buy in the future another showcase and I use the idea that Inkub showed on his blog Wojna w miniaturze and I will add extra shelves to showcase and add more lighting.

English description created with the help of Google translator, it is impossible to not notice...
Podobnie jak każde zdjęcie na blogu, także fotografię poniżej możecie otworzyć sobie w nowym oknie. Warto to zrobić, bo zdjęcie otworzy się w naprawdę dużym rozmiarze. Like any image on the blog, the photo below you can open a new window. Do it and then the image will open in a really big size.
Jeśli nie chcecie klikać na powyższe zdjęcie, to poszczególne półki możecie obejrzeć na fotografiach poniżej. If you do not want to click on the above image, the individual shelves you can see in the photos below.
Khazadzi z Gór Krańca Świata, drużyna złożona niemal w całości z metalowych, oryginalnych modeli od Games Workshop. Pomalowane figurki umieściłem na dość sporej, piętrowej dioramie prezentującej fragment opuszczonej kopalni.

Więcej zdjęć Krasnoludów znajdziecie zarówno na blogu jak i na facebooku.
The Dwarves of the Worlds Edge Mountains, warband made up of original metal miniatures from Games Workshop. Painted miniatures I put on a large diorama, diorama is a fragment of an old, damaged, abandoned and haunted mine dwarves. 

More photos Dwarf you'll see on the blog and in the gallery on facebook.
Orkowie i Gobliny, czyli żądna krwi horda Zielonoskórych. To jedna z moich pierwszych dioram które zrobiłem. 

Więcej fotografii Zielonoskórych znajdziecie zarówno na blogu jak i na facebooku.
Orcs and Goblins, bloodthirsty horde of Greenskins. It's one of my first diorama that I made. 

More photos Greenskins you will find on the blog and on facebook.
Na zdjęciu powyżej, widać czekające na malowanie modele Zwierzoludzi Slaanesha In the picture above, you will see waiting for painting models Slaanesh Beastmen.
A tutaj możecie zobaczyć dwie drużyny czekające na malowanie. Po lewej stronie znajdują się figurki Krasnoludów z Kultu Pogromców z Karak Kadrin. Z kolei z prawej strony stoją modele Muszkieterów z Nuln On the next picture you can see two more teams waiting to be painted. On the left side I put the Dwarf Slayers of Karak Kadrin. In contrast, the other side is company Musketeers of Nuln.
Widoczne na powyższym zdjęciu modele można podzielić na trzy grupy. 

Pierwsza grupa, to widoczne po lewej stronie na drugim planie Nawiedzone drzewo

Z kolei po prawej stronie widać Magistrów Magii z Imperialnych Kolegiów Magii. 

Natomiast widoczne na pierwszym planie liczne figurki to modele Najemnych Ostrzy, których zdjęcia można obejrzeć zarówno na blogu jak i na facebooku.
On this shelf I set a lot of models that can be divided into three types. 

The first type is visible in the background Haunted Tree

The second type, is standing on the right side of the Wizards of the College of Magic

The last type is visible in the foreground miniatures Hired Sword and Dramatis Personae.  More photos you can see on the blog and on facebook.
Na kolejnych trzech półkach możecie obejrzeć zdjęcia Kultystów i Grasantów Chaosu czekających na malowanie.  Na fotografii powyżej są to po lewej stronie Kultyści Purpurowej Dłoni Tzeentcha oraz Sybaryci Slaanesha. For the next three shelves you can see photographs of Cultists  of Chaos waiting to be painted. In the above photograph you can see Cultists of Tzeentch who stand on the left side, and set the other side of Slaanesh Cultist.
Na tej fotografii z kolei widać modele Kultystów i Grasantów Chaosu czczących Ducha Chaosu, frakcja zwana jest także Chaosem Niepodzielonym. And in this picture you can see miniatures of Cultists of Chaos Undivided they are planning intrigues and waiting patiently for the paint.
I oto ostatni z Kultystów Chaosu. Po lewej stronie swoje miejsce zajęli Kultyści Karmazynowej Czaszki Khorna, a po prawej stoją Dzieci Zagłady Nurgla. And here's the last of the Cultists of Chaos. On the left side of his place was taken by Warriors of Khorne, and on the other side of your time waiting Children of Nurgle
Tutaj z kolei diorama na której umieściłem modele Mrocznych Elfów z Naggaroth

Więcej zdjęć Druchii znajdziecie zarówno na blogu jak i na facebooku.
Here, the diorama which placed models of the Dark Elves from Naggaroth

More photos Druchii you'll see on the blog and on facebook.
Twierdza Pięciu. To jak do tej pory największy z moich ukończonych projektów. 

Więcej zdjęć znajdziecie oczywiście zarówno na facebooku jak i na blogu
Fortress of the Five. This is the biggest of my completed projects. 

More photos Fortress of the Five will find of course on facebook and on the blog.
Z kolei na fotografii powyżej widać gadżety, których czasem używam w czasie gry w Warheim FS.

Z prawej strony leżą wzorniki i miarki od Games Workshop. Natomiast z lewej strony widać barykady i znaczniki kosztowności. Więcej zdjęć znajdziecie między innymi na facebooku.

A talia kart Tarota pełni rolę wyłącznie dekoracyjną.
In the picture above you can see the gadgets that I use sometimes while playing by Warheim FS

On the right side are templates and rulers from Games Workshop. In contrast, the left side you can see the barricades and markers valuables. More photos can be found on facebook

Tarot card deck is the decoration.
Na najniższej półce widać czekających na malowanie Piratów z Sartosy o których więcej przeczytacie TU. On the bottom shelf can be seen waiting for the painting of Pirates from Sartosa which you can read more HERE.
Zbrojni z Middenheim to jedna z moich ulubionych kompanii do Warheim FS. Sklejanie i malowanie tych modeli sprawiło mi wiele przyjemności, szczególnie zadowolony jestem z osadzonego na płozach powozu. 

Więcej zdjęć Synów Ulryka znajdziecie na facebooku.
Warriors from Middenheim is one of my favorite warbands in the game Warheim FS. Converting and painting these miniatures gave me much pleasure, I am particularly pleased with the carriage mounted on a skid. 

More photos of the Sons of Ulric can be found on facebook.
Łowcy czarownic to jedna z pierwszych pomalowanych przeze mnie drużyn. Kompania składa się w większości z metalowych modeli, z których część to oryginalne figurki z Mordheim. 

Więcej zdjęć znajdziecie na facebooku.

Natomiast na pierwszym planie widoczne są dwa wozy od Lead Adventure, które umieściłem na dużych scenicznych podstawkach. W czasie gry w Warheim FS modele wykorzystuję jako barykady. Więcej zdjęć znajdziecie na facebooku.
Witch hunters is one of the first warbands that I painted. The company is made up mostly of metal models, some of which are original figures of Mordheim. 

More photos can be found on facebook

In contrast, in the foreground shows two carriages from Lead Adventure, which I placed on a large bases. During gameplay the game Warheim FS, I use miniature carriages as a barricade. 

More photos can be found on facebook.
Żołnierze z Reiklandu. To kompania którą stoczyłem prawdopodobnie najwięcej potyczek w Warheim FS. Reiklandczyków lubię prawie tak samo jak Zbrojnych z Middenheim.

Więcej zdjęć znajdziecie na facebooku.
Soldiers from Reikland. This is a warbands that I probably played a most battles in the game Warheim FSI like Reiklanders almost as much as the Warriors from Middenheim

More photos you can see on facebook.
Leśni Elfowie. To kompania równie stara jak Łowcy czarownic. A ponieważ była malowana na początku przygody z Warheim FS to brakuje w niej kilku modeli, które obecnie mogą służyć w szeregach Leśnych Elfów

Więcej zdjęć znajdziecie na facebooku.
The Wood Elves. This warband as old as the Witch hunters. And because it was painted in the early adventures of Warheim FS is lacking in the number of miniatures that can be used now in the team of The Wood Elves

More photos I put on facebook.
Na powyższym zdjęciu widać ostatnią ze szklanych witryn, którą zresztą wykorzystuję jako wystawę dla modeli w wersji WiP lub poczekalnię dla sklejonych i gotowych do malowania drużyn.

Jak zapewne zauważyliście w witrynie znajduje się nieco więcej półek niż w prezentowanych wcześniej gablotach. To efekt wykorzystania patentu Inkuba z Wojny w miniaturze, który planuję powielić w kolejnych witrynach.
In the picture above you can see the last of the showcases, which in fact I use as storage for miniatures in Work in Progress version or waiting room for the converted and ready for painting teams.

As you probably noticed the site is slightly more shelves than previously presented showcases. This is the effect of the use of an idea of Inkub from Wojna w miniaturze, which I plan to replicate in subsequent display cases.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz