niedziela, 23 października 2016

Zebrane z tygodnia #293/Chosen from the week #293

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #293 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #293 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Portrait of a Young Tiefling painted by Raffaele Picca.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza oraz pokazałem nagrody ufundowane na turniej Ucieczka z Gór Środkowych przez SpellCrow.
 • Natomiast Adriano na Git Games zamieścił kilka słów na temat kolejnego archiwalnego numeru magazynu White Dwarf.
 • Ponadto na DansE MacabrE znajdziecie także raport z potyczki stoczonej według reguł kampanii Wielki Łooomot Nurbaga, czyli ucieczka z Gór Czarnych.
 • Ponadto, szanowne państwo-draństwo pozwoli, że przypomnę iż wciąż można zgłaszać chęć udziału w I Świątecznej Wymianie Figurkowej!
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz and showed the prizes founded for the tournament Escape from Middle Mountains by the SpellCrow. (PL)
 • Adriano on Git Games posted a few words about the next archive number magazine White Dwarf. (PL)
 • On DansE MacabrE you will also find a after battle report of a battle according to the rules of the campaign the Great Waaagh! of Nurbag, or escape from the Black Mountains. (PL)Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na łamach bloga Coloured Dust pokazał jak wykonać miniaturowe liście.
 • Z kolei Anolecrab na blogu Krypta Królów przedstawił swój przepis na malowanie drewna.
 • A Jacek na Fantasy Scenery Miniature zaprezentował jak krok po kroku zbudować sobie makietę średniowiecznego domu. 
 • Arbal on pages of the blog Coloured Dust showed how to make a miniature leaves. (PL/ENG)
 • Anolecrab on the blog Krypta Królów presented his recipe for painting wood. (PL)
 • Jacek at Fantasy Scenery Miniature showed step by step how to build a model of a medieval house. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na blogu Maniexite rozpakował pudełko z modelami Flames of Tzeentch od Games Workshop.
 • A koyoth na swoim blogu shadow grey podzielił się swoimi doświadczeniami z Vallejo Plastic Putty.
 • Natomiast na łamach DansE MacabrE zaprezentowałem wam model Dwarf Blacksmith od Scibor MM.
 • Maniex on the blog Maniexite unpacked box with models Flames of Tzeentch from Games Workshop. (PL)
 • Koyoth on his blog shadow grey shared their experiences with Vallejo Plastic Putty. (PL)
 • On the pages of DansE MacabrE I present to you a model Dwarf Blacksmith from  Scibor MM. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz