niedziela, 9 października 2016

Zebrane z tygodnia #291/Chosen from the week #291

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #291 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #291 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Orruk Brutes painted by Mattia Papaleo.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dave na łamach Wargaming Tradecraft opublikował poradnik traktujący o sklejaniu skomplikowanych modeli.
 • Z kolei Rob na The Rob Hawkins Hobby Blog pokazał jak pomalować krok po kroku makietę krateru z meteorem.
 • Natomiast na blogu Surface Fragments szanowne państwo-draństwo znajdzie artykuł o tym jak mistrzowie malowali złoto na swoim obrazach.
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft published a tutorial about assembling complicated models.
 • Rob on The Rob Hawkins Hobby Blog showed how to paint step by step model of the meteor crater. (ENG)
 • On the blog Surface Fragments you will find an article about how the old masters created the look of gold in painting. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Tiny Plastic Spaceman na swoim YT kanale zrecenzował Heavy Duty Knife od Kromlech.
 • A Piotr na blogu Małe Figurkowo podzielił się swoimi wrażeniami z lektury No Quarter #68 od Privateer Press.
 • Zaś na DansE MacabrE otworzyłem pudełko z modelem Forest Troll od Werewoolf Miniatures.
 • Tiny Plastic Spaceman on his YT channel review Heavy Duty Knife from Kromlech. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo shared his impressions from reading No Quarter # 68 from Privateer Press. (PL)
 • On DansE MacabrE opened the box with the model of Forest Troll from Werewoolf Miniatures. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na stronie polityka.pl dostępny jest wywiad, który Marcin Zwierzchowski przeprowadził z Andrzejem Sapkowskim.
 • Natomiast Borejko na blogu Git Games napisał o postępach w przygotowaniu Historii gier fabularnych w Polsce.
 • Wpisy opublikowane w ramach #26 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogu Kostka Domina oraz WrocWar.
 • The site polityka.pl is available  interview that Marcin Zwierzchowski performed with Andrzej Sapkowski. (PL)
 • Borejko on the blog Git Games wrote about the progress in the preparation of the History of role-playing games in Poland. (PL)
 • Entries published within the #26 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blog Kostka Domina and WrocWar. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz