poniedziałek, 31 października 2016

Podsumowanie miesiąca. Październik./Summary of the month. October.

październiku na łamach DansE MacabrE zamieściłem 35 postów, a więc więcej niż w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od ogłoszenia przygotowań do turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych oraz korekty regulaminu. Opublikowałem także zdjęcia nagród ufundowanych przez Kromlech oraz SpellCrow.

Wraz z Maniexem zaprosiliśmy was także do udziału w I Świątecznej Wymianie Figurkowej, która odbędzie się w ramach grudniowej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.

We październiku na blogu opublikowałem cztery recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Forest Troll od Werewoolf Miniatures, Astronomer’s Workshop Basing Kit od HQResin oraz Dwarf Blacksmith od Scibor MM i torba do transportu figurek Victory od A-Case.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Maniexem z Maniexite.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #26 edycji FKB, której gospodarzem jest Dominig Kostka Domina, a tematem przewodnim był Mój sposób na....

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium: język i ludność, typowe ubrania spotykane w Imperium oraz reigia i mroczna potęga Chaosu

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Ponadto rozpocząłem budowę domu kupca, zdjęcia możecie zobaczyć TUTAJ i TUTAJ...


...oraz pomalowałem zestawy Astronomer’s Workshop Basing Kit i Signposts/Road Signs Basing Kit od HQResin.


We październiku opracowałem także zasady Postaci Dramatu - Brokk Tryggson, Wędrowny Mistrz Piwowar i Podarge Czerwona, Królowa Harpii  - do Warheim FS...


...oraz opublikowałem zaktualizowaną wersję podręcznika do Warheim FS.

Na blogu zamieściłem także dwa raporty bitewne Strażnicy dróg z Averlandu vs Piechota morska z Marienburga oraz Strażnicy dróg z Averlandu vs Zbrojna kompania z Ostlandu.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#290#291#292 oraz #293 i #294) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#188#189, #190 oraz #191 i #192) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In October, on the pages of DansE MacabrE I posted 35 posts, which is more than in 2015 year.

Month started from the announcement of preparations for the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains and adjustments the rules. I published the photos of prizes sponsored by the Kromlech and SpellCrow.

Together with Maniex invited you also to participate in the Christmas Miniature Exchange, which will take place in the December edition of the Miniature Blog Carnival.

In October, on a blog published four reviews where you can see the contents of sets Forest Troll from Werewoolf MiniaturesAstronomer’s Workshop Basing Kit from HQResin and Dwarf Blacksmith from Scibor MM i bag to transport miniatures Victory from A-Case.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Maniex from Maniexite.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

I took part in edition #26 of MBC, hosted by Dominig from blog Kostka Domina, and the theme was the My way to....

Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: język i ludnośćtypowe ubrania spotykane w Imperium and reigia and mroczna potęga Chaosu


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


Moreover, started building a 
merchant house, photos you can see HERE and HERE...

...and painted the sets Astronomer’s Workshop Basing Kit and Signposts/Road Signs Basing Kit from HQResin.


In October, I developed the rules of Dramatis Personae - Brokk Tryggson, Wędrowny Mistrz Piwowar and Podarge Czerwona, Królowa Harpii - for Warheim FS...

...and published an updated version of the rulebook for Warheim FS.

On a blog I posted two reports battle Averlanders vs Marienburgers and Averlanders vs Ostlanders.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#
290#291#292 and #293 and #294), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#188#189, #190 and #191 and #192), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs
.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 27k razy, a wśród najczęściej czytanych postów we październiku, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także trzy recenzje Dwarf Blacksmith od Scibor MM oraz Forest Troll od Werewoolf Miniatures i torba do transportu figurek Victory od A-Case.


Na dzień 31102016 blog posiada 220 obserwatorów i 131 polubień na nowym fanpage on FB oraz 1963 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 27k times, and among the most read posts in October, except during the last sections Chosen of the weekwas the three reviews Dwarf Blacksmith od Scibor MM oraz Forest Troll od Werewoolf Miniatures i case to transport miniatures Victory from A-Case.


As at the date 31102016 blog has 220 followers and 131 like it! on new fanpage on Facebook and in 1963 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz