niedziela, 12 lutego 2017

Zebrane z tygodnia #309/Chosen from the week #309

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #309 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #309 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Dark Eldar Succubus 2 painted by Eric McCartney.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Whiskey Priest na łamach bloga The Leadpile opublikował tekst poświęcony grze Warhammer Fantasy RolePlay.
 • Ponadto na DansE MacabrE przedstawiłem szanownemu państwu-draństwu propozycję opcjonalnej zasady - obozowisko do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Whiskey Priest on his blog The Leadpile published an article about the game Warhammer Fantasy RolePlay. (ENG)
 • On DansE MacabrE I presented to you a proposal an optional rule - encampment to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Jacek na blogu Fantasy Scenery Miniature pokazał krok po kroku jak zbudował makietę Rust Vault i pomalował model Razorback.
 • Natomiast Morback na łamach Blog De Kouzes pokazał swój pomysł na budowę i malowanie modelu Avatar of Khaine.
 • BaBu Games na łamach bloga Warpaint Studio pokazał kilka pomysłów na zrobienie makiety dżungli.
 • Jacek on the blog Fantasy Scenery Miniature showed step by step how to build a Rust Vault and painted model Razorback. (PL)
 • Morback on the pages Blog De Kouzes showed his idea to build and paint a model Avatar of Khaine. (FRA)
 • BaBu Games on his blog Warpaint Studio has shown some ideas for making the jungle terrain. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Grish na łamach swojego bloga fat lazy painter zaprezentował okazjonalny model imperialnego żołnierza od Gamezone Miniatures.
 • Z kolei Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zamieścił recenzję modelu Dwarf - Lechistan Hetman "Jan III" od Werewoolf Miniatures.
 • A na DansE MacabrE pokazałem zawartość pudełka z zestawem Birds od Kromlech.
 • Grish on his blog fat lazy painter presented occasional model imperial soldier from Gamezone Miniatures. (PL)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze posted a review model Dwarf - Lechistan Hetman "Jan III" from Werewoolf Miniatures. (PL)
 • On DansE MacabrE I showed the contents of the box with a set Birds from Kromlech. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite podsumował kolejny rok istnienia gry Age of Sigmar od Games Workshop.
 • Z kolei Pepe na blogu Fantasy w miniaturze nadrabia zaległości w Figurkowym Karnawale Blogowym i publikuje tekst o motywacji.
 • Natomiast gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza zamieścił obszerny wpis poświęcony grze Wolsung: SSG od MicroArtStudio.
 • Maniex on his blog Maniexite summarized another year of the existence of the game Age of Sigmar from Games Workshop. (PL)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze catching up with in Miniature Blog Carnival and publish the text of motivation. (PL)
 • Gervaz on his blog bitewniakowe pogranicza published an extensive entry dedicated to the game Wolsung: SSG from MicroArtStudio. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz