niedziela, 5 lutego 2017

Zebrane z tygodnia #308/Chosen from the week #308

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #308 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #308 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Skaven Characters painting by Umbra Draconis.

Warheim FS   |   Warheim FS

 • W minionym tygodniu na DansE MacabrE opublikowałem relację z turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych.
 • Ponadto na DansE MacabrE pokazałem wam nagrody ufundowane na turniej przez HobbyZone.
 • Na DansE MacabrE udostępniłem także kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Last week on the blog DansE MacabrE published report from the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains. (PL)
 • On DansE MacabrE showed you a prize at the tournament sponsored by HobbyZone
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Ana na Gardens of Hecate zaprezentowała obszerny tutorial w którym krok po kroku pokazała jak zrobić efektowne znaczniki.
 • Joe B na Broken Paintbrush opublikował artykuł z lektury którego dowiecie się jak podnieść swoje umiejętności modelarskie.
 • Z kolei Dezartfox na The Vanus Temple pokazał swój pomysł na wykonanie nitów.
 • Ana in her blog Gardens of Hecate presented an extensive tutorial which showed step by step how to make impressive markers. (ENG)
 • Joe B on his blog Broken Paintbrush published an article from the reading which you will learn how to improve your hobby building skills. (ENG)
 • Dezartfox on The Vanus Temple showed his idea to making rivets. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Grish na łamach bloga fat lazy painter opublikował recenzję modelu Carrion od Games Workshop.
 • Z kolei Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zaprezentował model Altreich Engineer od Black Chapel Miniatures.
 • Natomiast na DansE MacabrE pokazałem wam zestaw Chariot, Cart Wheels SET2 od Mini Monsters.
 • Grish on his blog fat lazy painter published a review Carrion from Games Workshop. (PL)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze presented the model Altreich Engineer from Black Chapel Miniatures. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I showed you a set of Chariot, Cart Wheels SET2 from Mini Monsters. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Frederic Raoul na łamach bloga Chestnut Ink opublikował wywiad z Davidem Soperem.
 • Koyoth podsumował na łamach bloga shadow grey #29 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Opowieść. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog borsuczy warsztat, gdzie psborsuk ogłosił temat #30 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Anolecrab z Krypta Królów.
 • Frederic Raoul on his blog Chestnut Ink published an interview with David Soper. (FRA/ENG)
 • Koyoth summarized on his blog shadow grey #29 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was the story. If you are interested about the next edition, look on blog borsuczy warsztat, where psborsuk announced on the #30 issue of MBC. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Anolecrab from Krypta Królów. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz