wtorek, 28 lutego 2017

Podsumowanie miesiąca. Luty./Summary of the month. February.

lutym na DansE MacabrE zamieściłem 23 wpisy, a więc nieco mniej niż w 2016 roku.

Miesiąc rozpocząłem od relacji z turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych, który jednocześnie był moim wpisem w ramach #30 edycji FKB której gospodarzem jest psborsuk z Borsuczego warsztatu... 

...powyższy wpis zatytułowałem jako część 1, bowiem w miniony poniedziałek miała ukazać się część 2, podobnie zresztą jak wiele innych wpisów które miały powstać w ciągu ostatnich dwóch tygodni ale życie napisało własny scenariusz i epickość która była tematem przewodnim bieżącej edycji FKB uderzyła mnie i małżonkę z zupełnie niespodziewanej strony... ale o tym na końcu.

lutym na blogu opublikowałem cztery recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Chariot, Cart Wheels SET2 od Mini Monsters, Birds od Kromlech oraz Boghin Eisenbrei, Dwarf Champion od Lead Adventures i Goblin z wielkim piórem od SpellCrow.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Virukiem z What the Faux.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy historii Imperium: Święto wina w Averheim: część 1 oraz część 2 i część 3, Znaczące miejsca

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Pokazałem wam także nagrody ufundowane przez HobbyZone na turniej Warheim FS.

Na blogu opublikowałem także nowe zasady do Warheim FS dotyczące obozowiska, dostępności bohaterów i stronników oraz drużyny Cyrkowców z Ligii Ostermarku.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#308#309#310 oraz #311) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#206#207, #208 oraz #209) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In February, on the pages of DansE MacabrE I posted 23 entries, which is slightly less than in 2016.

Month I started the relationship with the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains, who was also my entry within the #30 edition of MBC hosted by psborsuk from Borsuczy warsztat...


..... Above entry I titled as Part 1, since last Monday was to appear Part 2, just like many other entries that were created in the last two weeks but life wrote his own script and epic style which was the theme of the current edition MBC hit me and my wife with a completely unexpected direction... but more on that at the end of this entry.


In February, on a blog published four reviews where you can see the contents of sets Chariot, Cart Wheels SET2 from Mini MonstersBirds from Kromlech and Boghin Eisenbrei, Dwarf Champion from Lead Adventures and Goblin z wielkim piórem from SpellCrow.


As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Viruk from What the Faux.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


Also provided some entries approximating backstage of history the Empire: Święto wina w Averheim: część 1 and część 2 and część 3Znaczące miejsca


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I have shown you the awards funded by the HobbyZone  for the tournament Warheim FS.


On the blog I also published new rules to Warheim FS on encampment, the availability of heroes and henchman and the warband Circus from Ostermark.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (
#308#309#310 oraz #311), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#206#207, #208 oraz #209), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE blisko 25k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w lutym, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Poradnik: Diorama 'Rytuał' oraz Ucieczka z Gór Środkowych! - Turniej Warheim FS w klubie Szybki Szpil w Innym Wymiarze w Katowicach - Relacja z turnieju i Diorama 'Rytuał'.


Na dzień 2802
2017 blog posiada 225 obserwatorów i 204 polubienia na nowym fanpage on FB oraz 2078 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 25k times, and among the most read posts in January, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
Poradnik: Diorama 'Rytuał' and Ucieczka z Gór Środkowych! - Turniej Warheim FS w klubie Szybki Szpil w Innym Wymiarze w Katowicach - Relacja z turnieju and Diorama 'Rytuał'.

As at the date 2802
2017 blog has 225 followers and 204 like it! on new fanpage on Facebook and in 2078 published posts.


Epickość... Część 2.

Druga część miała być zupełnie o czymś innym ale życie napisało swój scenariusz...

...13 lutego 2017 w Jastrzębiu Zdroju trzy tygodnie przed czasem urodziła się Helena, przy czym jak na wcześniaka osiągnęła całkiem słuszną wagę 3,6 kg i długość 56 cm.

Niestety wraz z wyprawką Helena ze szpitala wyniosła także wirusowe zapalenie płuc i krótko po przyjeździe do domu w nienajlepszym stanie wróciła do szpitala gdzie w wieku dwóch tygodni prowadzi swoją epicką walkę z infekcją.

Rokowania są pozytywne ale strach jest...
Epic style ... Part 2.

The second part was to be about something else but life wrote his own script...

...February 13, 2017 in the Jastrzębie Zdrój three weeks before time was born Helena, where as premature reached quite right weight of 3.6 kg and a length of 56 cm.

Helena from the hospital besides layettes took the viral pneumonia and shortly after arriving home in not the best condition returned to the hospital where at the age of two weeks leading his epic battle with infection.

The prognosis are positive but the fear is...


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz