środa, 22 listopada 2017

8 lat DansE MacabrE.
8 years of DansE MacabrE.

Dobry!

8 lat temu na DansE MacabrE opublikowałem pierwszy wpis. Od tamtej pory, na łamach bloga pojawiły się kolejne 2321 wpisy.

Na początku na blogu zamieszczałem głównie zdjęcia dokumentujące postęp prac nad kolejnymi kompaniami do Warheim FS oraz wpisy zawierające informacje na temat samej gry. Z czasem ucząc się na własnych błędach i kradnąc pomysły bardziej doświadczonych blogerów zacząłem publikować posty o bardziej zróżnicowanej tematyce, dochodząc z czasem do funkcjonującego obecnie tygodniowego podziału.

I tak w niedzielę, zapraszam was do lektury Zebranych z tygodnia, cyklu zainspirowanego podobną serią publikowaną kiedyś przez Inkuba na blogu Wojna w miniaturze. Co trzeci poniedziałek udostępniam Wam kolejny wywiad, który wraz z Maniexem przeprowadzamy w ramach cyklu Między Młotem a Kowadłem, a w pozostałe posty związane z zasadami do gry Warheim FS. We wtorek na łamach bloga zamieszczam wpisy fluffowe związane z uniwersum Warhammer Fantasy. W środy proponuję wam lekturę wpisów zawierających galerie zdjęć skończonych prac i relacje z warsztatu. W czwartek na blogu pojawiają się raporty bitewne lub posty związane z turniejami WFS. W piątek na blogu pojawiają się recenzje, a w sobotę odnośnik do pisanych przez Maniexa i jego serwitora podsumowań tygodnia na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.


Poza tym przez te 8 lat wiele rzeczy zmieniło się na blogu w tym logo, układ, a nawet sama nazwa. Wam chyba też zmiany przypadły do gustu, bowiem liczba odwiedzających blog stale rośnie, podobnie jak ilość zostawianych przez was komentarzy, które są najlepszą motywacją do dalszego pisania.

Dziękuję wam serdecznie i cieszę się, że wraz ze mną znajdujecie przyjemność w malowaniu figurek i rozgrywaniu potyczek w grach bitewnych. Mam nadzieję, że lektura bloga sprawi wam równie dużo przyjemności, jak mi dostarcza czytanie wpisów, które publikujecie na swoich blogach.
Pzdr,
qc
Hello!

Exactly years ago, I published the first post on the blog. Since then, the pages of DansE MacabrE appeared another 2,321 posts.

For the first several months I published on the blog DansE MacabrE mainly photographs documenting the progress of successive teams for the game Warheim Fantasy Skirmish and the entries containing information on the game itself. Over time, learning from my mistakes and stealing ideas from more experienced bloggers I started publish posts on a more diverse topics, rising in time to the currently functioning weekly division, of which as much as possible try not to derogate.

So on Sunday, I invite you to read the Chosen from the week, series inspired by a similar series published in the past by Inkub on the blog 
Wojna w miniaturze. Every third Monday I publish another interview, which together with Maniex we do in the series between a rock and a hard place, and in other posts related to the rules of the game Warheim FS. On Tuesday, on his blog I put entries related to the universe of Warhammer Fantasy. On Wednesdays, I suggest you read entries with photo galleries finite work and relations with the workshop. On Thursday published on blog afer battle reports or posts related to the tournaments WFS. On Friday appear on your blog reviews, and on Saturday a reference to written by Maniexa and his servitor summaries of the week on the Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Moreover these years many things have changed on the blog: logo, layout, and even the name itself. Probably you also change appealed to, as the number of visitors to the blog continues to grow, as the number of comments left behind by you which are the best motivation to continue writing.


And for that I thank you all cordially, and I am glad that you find with me pleasure in painting miniatures and play the battle games. I hope that reading the posts published on Danse Macabre make you as much pleasure as I provide reading entries that you publish on your blog.
Regards,
qcBędzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz