czwartek, 30 listopada 2017

Podsumowanie miesiąca. Listopad.
Summary of the month. November.

listopadzie na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem 35 wpisów, a więc nieco więcej niż w 2016 roku.

11 listopada opublikowałem post z okazji Święta Niepodległości, a 22 listopada świętowałem 8 rocznicę powstania DansE MacabrE. 

Na blogu opublikowałem czteroczęściowy poradnik w którym krok po kroku pokazałem wam jak przygotowałem do malowania, a następnie pomalowałem stare i nowe drewno, a także detale drogowskazów i tablicy ogłoszeń od Mini Monsters oraz Ristuls EM.


Udostępniłem także galerię pomalowanego zestawu Signposts od Mini Monsters...

...oraz skonwertowałem dla Szczerego modele Bukanierów do Warheim FS i wziąłem udział w Bejcowych kitbaszach.

listopadzie na blogu opublikowałem cztery recenzje: Deadwood Tree od Werewoolf Miniatures, Chariot, Cart Wheels od Mini Monsters oraz Human Male Illusionist od Otherworld Miniatures i Wargames terrain mat – Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.

Opublikowałem dwa raporty bitewne (TUTAJ oraz TUTAJ) z rozgrywek Warheim FS oraz relację z sesji Warhammer FRP.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Wojtkiem z Well of Eternity.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #39 edycji FKB, którą zorganizował Pepe z bloga Fantasy w miniaturze, a tematem przewodnim był: ulepek.


TUTAJ możecie obejrzeć postępy z budowy Budynku zamożnego mieszczanina.


Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Imperium: Historia Nuln Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, religia, barwy prowincji oraz Życie w Nuln i Znaczące miejsca, a także Liga OstermarkuKraina.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


listopadzie opublikowałem post organizacyjny oraz  zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap przez Battle Models i Deep-Cut Studio.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#347#348#349 oraz #350) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#237, #238 oraz #239 #240) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In November on DansE MacabrE I posted 35 entries, so less more than in 2016.

November 11 published a message on the occasion of Independence Day, celebrated on November 22 and 8 anniversary of the DansE MacabrE.

On the blog I published a four-part guide in which I step by step showed you how I prepared to paint, then painted old and new wood, as well as details of Signposts and Wooden Road Signs from Mini Monsters and Ristuls EM.

I also posted a gallery of painted Signposts from Mini Monsters.


...and I converted for Szczery the Buccaneer models to the Warheim FS and took part in the event Bejcowe kitbasze.

In November, on the blog, I published four reviewsDeadwood Tree from Werewoolf Miniatures, Chariot, Cart Wheels from Mini Monsters and Human Male Illusionist from Otherworld Miniatures and Wargames terrain mat – Rake’s Corner from Deep-Cut Studio.

Two reports published battle (HERE and HERE) from the competition and Warheim FS relationship with the session Warhammer FRP.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Wojtek from Well of Eternity.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #39 of MBCorganized by Pepe from Fantasy w miniaturze and the The theme was: sculpture.


HERE you can watch the progress of the construction of the Building a wealthy burgher.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireHistoria Nuln - Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, religia, barwy prowincji and Życie w Nuln and Znaczące miejsca and Liga Ostermarku: Kraina.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


In November I published an organizational post and presented the prizes sponsored at the Warheim FS tournament - Cursed Ratcatcher by Battle Models and Deep-Cut Studio.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#347#348#349 and #350), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#237, #238 and #239 and #240), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 34k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w listopadzie, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Poradnik: Malowanie drogowskazów i tablicy ogłoszeń, część 1 oraz Bejcowe kitbasze InBox: Deadwood Tree - Werewoolf Miniatures.


Na dzień 30112017 blog posiada 240 obserwatorów i 304 polubienia na nowym fanpage on FB 
oraz 2333 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 34k times, and among the most read posts in November, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Tutorial: Signposts and Wooden Road Signs painting, part 1 and Bejcowe kitbasze and 
InBox: Deadwood Tree - Werewoolf Miniatures.


As at the date 30112017 blog has 240 followers and 304 like it! on new fanpage on Facebook
 and in 2333 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz