niedziela, 5 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #347.
Chosen from the week #347.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #347 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #347 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Qrab's Chaos Warband painting by Rich.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE zapraszam was na kolejny turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.
 • Z kolei Gideon na blogu Awesome Lies opublikował wpis Tower of Screaming Death.
 • A na łamach bloga The Desert Scorpions dostępny jest wywiad z Gavem Thorpem.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I invite you to another tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher.
 • Gideon on the Awesome Lies blog posted the entry Tower of Sreaming Death. (ENG)
 • The interview with Gav Thorp is available at the blog The Desert Scorpions. (ENG)Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • JohnBond na łamach swojego bloga Wargaming Stuff pokazał swój pomysł na wykonanie makiety asfaltowej drogi.
 • Natomiast Asslessman na  blogu Lead Plague krok po kroku pokazał jak zbudować makietę Posterunku.
 • A na DansE MacabrE udostępniłem pierwszy z czterech poradników, w których krok po kroku pokażę wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • JohnBond on his blog Wargaming Stuff showed his idea to make asphalt road model. (ENG)
 • Asslessman on his blog Lead Plague showed step by step how to build a model of the Outpost. (ENG)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the first of four part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs.


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na łamach bloga DansE MacabrE zaprezentowałem wam zestawy Deadwood Tree od Werewoolf Miniatures.
 • Z kolei Pepe na blogu Fantasy w miniaturze rozpakował blister z zestawem Fantasy Pigs and Piglets od Ristuls EM.
 • A Arbal na blogu Coloured Dust i Sławek na łamach Paint Forge podzielili się swoimi wrażeniami na temat wybranych produktów od Studio Level.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I presented you the Deadwood Tree sets from Werewoolf Miniatures. (PL/ENG)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze unpacked a blister with a set of Fantasy Pigs and Piglets from Ristuls Extraordinary Market. (PL)
 • Arbal on the blog Colored Dust and Slawek in Paint Forge shared their impressions of selected products from Studio Level. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Orlygg na łamach swojego bloga Realm of Chaos 80s opublikował relację z wydarzenia Night of the Living Lead 2017.
 • A Dominig na blogu Kostka Domina podzielił się swoimi wrażeniami z Wojny Światów 2017.
 • Natomiast Kamil na swoim blogu Zielony Skaven udostępnił zdjęcia z wystawy klocków Lego Historyland.
 • Orlygg on the blog of Realm of Chaos 80s has published a report on the Night of the Living Lead 2017. (ENG)
 • Dominig on the blog Kostka Domina shared his impressions of the War of the Worlds 2017. (PL/ENG)
 • Kamil on his blog Zielony Skaven has released photos from the exposition of Lego - Historyland. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

Mini of the Week 11-3-17.

Inne   ]|[   Others

 • Bahior podsumował na łamach bloga The Dark Oak #38 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim było hasło W przerwie walk. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Fantasy w miniaturze, gdzie Pepe ogłosił temat #39 wydania FKB.
 • Zaś Kapitan Hak na łamach bloga Hakostwo opublikował #1 odcinek serii Młotem po uszach w którym zaprezentował przeboje krasnoludzkiej muzyki rozrywkowej.
 • Ponadto na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Imarthil Kuźni Imarthila.
 • Bahior summarized on his blog The Dark Oak #38 edition of Miniatures Blog Carnival, whose the theme was In the break of the fight. If you are interested about the next edition, look on blog Fantasy w miniaturze, where Pepe announced on the #39 issue of MBC. (PL)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #1 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Imarthil from Kuźnia Imarthila. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz