niedziela, 19 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #349.
Chosen from the week #349.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #349 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #349 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Nurgle squad painted by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln i Wissenlandu oraz udostępniłem raport z rozgrywki Warheim FS.
 • Borejko na swoim blogu Git Games opublikował fragment korespondencji w którym Graeme Davis podaje przykład kampanii, która mogłaby toczyć się w Marienburgu.
 • Z kolei Torin na swoim blogu Paint Crime Site zamieścił relację z sesji Warhammer FRP.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and made a report on the Warheim FS game. (PL/ENG)
 • Borejko on his blog Git Games published a piece of correspondence in which Graeme Davis gives an example of a campaign that could take place in Marienburg. (PL)
 • Torin on his blog Paint Crime Site posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Battle Models!

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Stuart na łamach swojego bloga The Lost and Very Damned udostępnił tutorial w którym pokazał jak wykonał fragment brukowanego, modułowego stołu do gry.
 • A Dwalthrim na łamach bloga Kuźnia Dwalthrima radzi jak zacząć przygodę z Mordheim.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem drugi z czterech poradników, w których krok po kroku pokażę wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Stuart on his blog The Lost and the Very Damned has released a tutorial in which he showed how he made a fragment of a cobbled, modular table game. (ENG)
 • Dwalthrim on the blog of Kuźnia Dwalthrima advises on how to start an adventure with Mordheim. (PL)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the first of four part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Arbal na stronach swojego bloga Coloured Dust rozpakował pudełko z popiersiem Barbarian od Nuts Planet.
 • Natomiast na blogu Goldmunds Welt dostępna jest recenzja produktu Magic Gel and Potion for brushes od Abteilung 502.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem recenzję figurki Human Male Illusionist od Otherworld Miniatures.
 • Arbal on the pages of his blog Colored Dust unpacked Barbarian bust from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • On the blog Goldmunds Welt is available product review Gel Magic Potion and brushes from Abteilung 502. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Human Male Illusionist from Otherworld Miniatures. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports


Podsumowania   ]|[   Summaries

Mini of the Week 11-17-17.

Inne   ]|[   Others

 • Raoul na blogu Chestnut Ink zamieścił wywiad z rzeźbiarzem Allanem Carrasco.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #3 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • A Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista tłumaczy czym jest biała śmierć.
 • Raoul on Chestnut Ink blog posted an interview with the sculptor Allan Carrasco. (ENG/FRA)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #3 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szownista explains what white death is. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz