piątek, 22 kwietnia 2016

Recenzja: Zombie Dragon od Dark Art Studios.
Reviews: Zombie Dragon from Dark Art Studios.

Witam szanowne państwo-draństwo w piątek i serdecznie zapraszam do lektury recenzji modelu Zombie Dragon od Dark Art Studios, brytyjska firma dołączyła do zacnego grona sponsorów turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów... który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.

Zestaw Zombie Dragon otrzymałem solidnie zapakowany w kartonowe pudło wraz z innymi nagrodami na turniej. Model został zapakowany w foliowy worek, wewnątrz którego znalazło się dziewięć żywicznych elementów oraz firmowe ulotki Dark Art Studios wraz z pozdrowieniami od Byron, szefa firmy.

Widoczne na zdjęciu ślady podziału formy choć łatwe do usunięcia, to jednak znajdują się na każdym z dziewięciu elementów i trzeba będzie im poświęcić trochę czasu. Ostrożność należy zachować przy rozpakowywaniu i czyszczeniu dwóch odlanych osobno rogów, elementy te są dość małe i łatwo je zgubić.

Model Zombie Dragon nawiązuje stylem do tradycyjnego wizerunku smoka, z tą jedynie drobną różnicą że jest to Ożywiony Smok - w wielu miejscach przez gnijącą skórę prześwitują mięśnie oraz kości, a podziurawione skrzydła ledwo trzymają się szkieletu.

Model jest także dość duży, producent podaje że figurka ma 35 mm od podstawy do linii oczu i 125 mm w najwyższym punkcie, z kolei rozpiętość skrzydeł sięga 150 mm, a długość od głowy do ogona to 155 mm. Dla porównania na trzecim zdjęciu możecie zobaczyć model Krasnoluda Chaosu, na marginesie także od Dark Art Studios, również w skali 28 mm.


Model Zombie Dragon od Dark Art Studios to ciekawa alternatywa dla tych, którzy wolą bardziej tradycyjną formę przedstawiania Smoków. Ponadto z racji tego że stwór pełza po ziemi, a nie staje dęba, z powodzeniem można go użyć podczas rozgrywek w gry w których pozycja modelu ma znaczenie.
Welcome to Friday and we invite you to read the review model Zombie Dragon from Dark Art Studios, a British company joined the noble circle sponsors of the Tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods... which will take place on June 11, 2016 in Katowice in the club Inny Wymiar.

Set of Zombie Dragon gained solidly packed in a cardboard box along with other prizes for the tournament. The model is packed in a foil bag, inside of which there were nine of resin components and the corporate flyer Dark Art Studios along with greetings from Byron, head of the company.


Visible in the photo marks mold separation but easy to remove, it can be found on each of the nine elements and you will lose some time. Caution should be taken when unpacking and cleaning of two cast separately head horns, these elements are quite small and easy to lose them.

Model Zombie Dragon alludes to the style of the traditional image of a dragon, with the only slight difference that this is the Animated Dragon - in many places by rotting skin shines muscles and bones and tattered wings barely cling to the skeleton.

The model is also quite large, manufacturer claims that the figure is 35 mm from the base of the eyeline and 125 mm at the highest point. Wingspan reaches 150 mm, and the length from head to tail is 155 mm. For comparison, in the third picture you can see a model of Chaos Dwarf, made by Dark Art Studios, also in the scale of 28 mm.

Model Zombie Dragon from Dark Art Studios is an interesting alternative for those who prefer a more traditional form of presentation of the Dragons. Moreover, by virtue of the creature that creeps on the earth, not the rears, it can be successfully used during the tournament games in which the position of the model is important.


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz