niedziela, 3 kwietnia 2016

Zebrane z tygodnia #264/Chosen of the week #264

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #264 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #264 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na Danse Macabre dostępny jest raport bitewny z rozgrywki stoczonej według zasad scenariusza Wieża magusa.
 • Sister of Mercy na Danse Macabre przygotowała dla was podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 3 z 6.
 • Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • On blog Danse Macabre published a after battle report of gameWarheim FS according to rules of scenario Magus tower. (ENG/PL)
 • Sister of Mercy on Danse Macabre has prepared for you a rulebook to Warheim FS, light version, Volume 3 of 6. (PL)
 • And on Danse Macabre I published   another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Adalheid i Grond to nowości od Hasslefree Miniatures.
 • Z kolei Reaper Miniatures powiększył swój asortyment między innymi o modele Barrow Rats oraz Caryatid Columns.
 • A Scibor MM dodał do swojej oferty modele Dwarf Nobleman #1 oraz Dwarf Nobleman #2.
 • Jeśli lubicie waloryzować podstawki waszych modeli to zapoznajcie się z kępkami trawy wykonanymi przez Kendera, które dostępne są na Paint-Forge.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Adalheid and Grond is news from Hasslefree Miniatures.
 • Reaper Miniatures enlarged its range of models, among others Barrow Rats and Caryatid Columns.
 • Scibor MM added to its offer models Dwarf Nobleman #1 and Dwarf Nobleman #2.
 • If you like valorize base of your model then check with tufts of grass made by Kender, which are available on the Paint-Forge.

Poradniki   |   Tutorials

 • Oliver na The Chattering Horde zamieścił tutorial w którym pokazał swój pomysł na wykonanie znaczników kosztowności.
 • A Manus na Forge Mechanicus udostępnił tutorial poświęcony efektowi OSL.
 • Zaś Roman na Massive Voodoo udostępnił tutorial w który krok po kroku zaprezentował kolejne etapy malowania modelu Kosmicznego Marines z zakonu Imperialnych Pięści.
 • Oliver on the blog The Chattering Horde posted a tutorial which showed his idea how to made treasures markers. (ENG)
 • A Manus on Forge Mechanicus has released a tutorial dedicated to the effect of OSL. (ENG)
 • And Roman on his blog Massive Voodoo has released a tutorial in a step by step presented the stages of painting model of the Space Marines of the order of the Imperial Fists. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na łamach bloga Danse Macabre rozpakowałem blister z modelem Dwarf Ducal Guard #2 od Scibor MM.
 • Natomiast Arbal na swoim blogu Coloured Dust zaprezentował model Sharpshooter Kelley od Nuts Planet.
 • A Biskup na Bishop Miniatures pochwalił się nową stacją lakierniczą od HobbyZone.
 • On my blog Danse Macabre I unpacked blister with a model Dwarf Ducal Guard #2 from Scibor MM. (ENG/PL)
 • Arbal on his blog Coloured Dust presented model Sharpshooter Kelley from Nuts Planet(ENG/PL)
 • The Biskup on his blog Bishop Miniatures showed new airbrush station from HobbyZone(ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Pepe podsumował na łamach bloga Fantasy w miniaturze #19 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim był Znacznik i/lub Filler. Jeśli interesuje was temat kwietniowej edycji, to zajrzyjcie na blog Codename: Wargaming, gdzie Czaki ogłosił temat #20 wydania FKB.
 • Natomiast Piotr na blogu Fanboj i życie zamieścił wpis poświęcony walce dwoma brońmi.
 • Ponadto, z okazji prima aprilis wraz z Maniexem oraz Koyothem i Żółtym pozwoliliśmy sobie na niewinny żart. Jeśli gdzieś jeszcze znaleźliście mniej lub bardziej ciekawe żarty z okazji 1 kwietnia to napiszcie o tym w komentarzach!
 • Pepe summarized on his blog Fantasy w miniaturze #19 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Marker and/or Filler. If you are interested about the April edition, Look on this blog Codename: Wargaming, where Czaki announced on the #29 issue of MBC. (PL)
 • Piotr on the blog Fanboj i życie published an entry dedicated to fighting with two weapons. (PL)
 • On the occasion of April Fool's Day with Maniex and Koyoth and Żółty we indulged in an innocent joke. If you find somewhere else more or less interesting jokes on the occasion of April 1 to write about it in the comments! (ENG/PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

A few years later painted by Enrico Collenzini.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz