sobota, 30 kwietnia 2016

Podsumowanie miesiąca. Kwiecień./Summary of the month. April.

Kwiecień na Danse Macabre to 32 wpisy, a więc nieco więcej w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od primaaprilisowego żartu, który przygotowałem wraz z Maniexem oraz Żółtym i Koyothem.

Na blogu opublikowałem pięć inboxów i przybliżyłem wam zawartość zestawów Dwarf Ducal Guard #2 od Scibor MM, Undead Monster Skulls od Ristuls Extraordinary Market oraz Kosze i dynie od Mini Monsters, Zombie Dragon od Dark Art Studios i Small cart od Black Grom Studio.

Wziąłem także udział w #20 edycji FKB, której gospodarzem jest Czaki z Codename: Wargaming, a tematem przewodnim była magia. Pomalowałem model Leisynn, Mercenaries Mage od Reaper Miniatures.

kwietniu zawiesiłem publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS, w zamian zamieszczając na blogu regulamin i scenariusze na czerwcowy turniej Śmiech Mrocznych Bogów.

A także zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS, czyli Ziterdes oraz Dark Art Studios.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w kwietniu udostępniłem także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumWolne miasto oraz Dobry ork, to martwy ork i Bitwa morska, a także na ...bo nie zna życia. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto, Sister of Mercy przygotowała lekką, podzieloną na tomy, wersję podręcznika do Warheim FS.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#264#265#266 oraz #267) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#163#164#165 oraz #166 i #167) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych...

...oraz zamieściłem na blogu kolejne wydanie cyklu Muzycznie.
In April on my blog Danse Macabre posted 32 entries, which is slightly more as in 2015.

Month started on April Fools' Day joke, which I prepared with Maniex and Żółty and Koyoth.

On the blog I posted five inbox, showing you the contents of the boxes with set Dwarf Ducal Guard #2 from Scibor MMUndead Monster Skulls from Ristuls Extraordinary Market and Baskets and pumpkins from Mini MonstersZombie Dragon from Dark Art Studios and Small cart from Black Grom Studio.

He also took part in the #20 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Czaki from Codename:Wargaming, and the theme was the Magic. On the occasion of I painted the model Leisynn, Mercenaries Mage from Reaper Miniatures.

In April I hung publishing after battle reports games in Warheim FS, instead posting a blog the rules and scenarios for the June tournament Laughter Dark Gods.

And I presented prizes funded by the sponsors of the June tournament Warheim FS, that is Ziterdes and Dark Art Studios.

Apart from the abovementioned entries in April at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the Wolne miasto and Dobry ork, to martwy ork and Bitwa morska and ...bo nie zna życia. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

Moreover, with the Sister of Mercy prepared light, divided into volumes rulebook version of the Warheim FS.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (264#265#266 and #267), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#163#164#165 oraz #166 #167), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

...and I posted on the blog next release cycle Musically


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 12k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w kwietniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox zestawu Zombie Dragon od Dark Art Studios oraz Kosze i dynie od Mini Monsters i Small cart od Black Grom Studio.

Na dzień 30042016 blog posiada 215 obserwatorów i 903 polubień na FB oraz 1746 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 12k times, and among the most read posts in April, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox Zombie Dragon from Dark Art Studios and Kosze i dynie from Mini Monsters i Small cart from Black Grom Studio.

As at the date 30042016 blog has 215 followers and 903 like it! on Facebook and in 1746 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz