niedziela, 10 kwietnia 2016

Zebrane z tygodnia #265/Chosen of the week #265

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #265 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #265 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na Danse Macabre dostępny są dwa scenariusze przygotowane na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
 • Sister of Mercy na Danse Macabre przygotowała dla was podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 5 z 6.
 • Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • On Danse Macabre available are two scenarios prepared for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods. (PL)
 • Sister of Mercy on Danse Macabre has prepared for you a rulebook to Warheim FS, light version, Volume 5 of 6. (PL)
 • And on Danse Macabre I published   another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Jeśli natomiast dopiero zaczynacie przygodę z malowanie figurek i zastanawiacie się jakie farby wybrać na początek, to zapoznajcie się z artykułem, który Tomasz opublikował jakiś czas temu na swoim blogu Sobie maluję.
 • Zaś Johann na Chestnut Ink opublikował tutorial w którym pokazał swój pomysł na pomalowanie ostrza lawy.
 • I specjalny tutorial w którym malarze z Massive Voodoo radzą jak uniknąć ran i obrażeń w trakcie uprawiania niebezpiecznego hobby jakim jest modelarstwo.
 • If, however, just starting the adventure of painting figures and wonder what paint to choose to start with, then check the article, which Tomasz has published some time ago on his blog Sobie maluję. (PL)
 • Johann published on the blog Chestnut Ink tutorial which showed his idea to paint the lava sword. (ENG)
 • And a special tutorial in which painters from Massive Voodoo advice on how to avoid injuries and damage in the course of practicing dangerous hobby that is modeling. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust zaprezentował szanownemu państwu-draństwu produkt Airbrush Station od Hobby Zone.
 • Natomiast Maniex na łamach Maniexite rozpakował pudełko z modelami Dwarves of Fire Canyon od The Russian Alternative.
 • A na Danse Macabre pokazałem zawartość pudełka z zestawem Undead Monster Skulls od Ristuls Extraordinary Market.
 • Arbal on his blog Coloured Dust presented product Airbrush Station from Hobby Zone. (PL/ENG)
 • Maniex on the pages Maniexite unpacked box with models Dwarves of Fire Canyon from The Russian Alternative. (PL)
 • On the Danse Macabre I showed the contents of the box with a set of Undead Monster Skulls from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Między innymi na FB profilu Historia jakiej nie znacie szanowne panstwo-draństwo może zapoznać się fotografiami Krzyżaków oraz Templariuszy i Joannitów które wykonał austriacki fotograf Werner Burgstaller.
 • Koyoth na blogu K6 opublikował dwuczęściowy wpis poświęcony kostkom do gry. Pierwszą część znajdziecie TUTAJ, a druga dostępna jest TU.
 • Ponadto Koyoth i Maniex zamieścili na swoim blogach shadow grey i Maniexite wpisy traktujące o grze Age of Sigmar.
 • Among other things on the FB profile Historia jakiej nie znacie you can take a look at the photographs and the Teutonic Knights and Templar and Hospitaller who made Austrian photographer Werner Burgstaller. (PL)
 • Koyoth on blog K6 published a two-part entry dedicated to dice. The first part can be found HERE, and the second is available HERE. (PL)
 • Koyoth and Maniex posted on his blog shadow grey and Maniexite entries dealing with the Age of Sigmar. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Jin painted by Brushguy.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz