niedziela, 15 maja 2016

Zebrane z tygodnia #270/Chosen of the week #270

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #270 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #270 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Anvil Industry, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Z kolei Gore Khan na swoim blogu Diariusz RPG rozpoczął prace nad kampanią do Warheim FS zatytułowaną Wielki Łooomot Nurbaga czyli ucieczka z Gór Czarnych. Więcej przeczytacie także na łamach forum Azylium.
 • Ponadto Koyoth na swoim blogu shadow grey przypomniał postać Thruda Barbarzyńcy.
 • On Danse Macabre showed you the prizes funded by Anvil Industry that will be won in June at the Tournament Warheim FS and I published another entry on the history of the rule of Karl Franz in the Empire. (ENG/PL)
 • Gore Khan on his blog Diariusz RPG began work on a campaign to Warheim FS called the Great Waaagh!!! Nurbaga - escape from the Black Mountains. More read on the pages of forum Azylium. (PL)
 • Koyoth on his blog shadow grey reminded the Thrud Barbarians. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust zamieścił poradnik, w którym zaprezentował swój pomysł na malowanie popiersia Harald od Heroes and Villains Miniatures.
 • Z kolei Cagn na łamach Le Blog de Kouzes pokazał krok po kroku kolejne etapy konwersji modelu, który nazwał Revenant 09.
 • A Luca Lagao na swoim blogu Gorzej się nie da pokazał krok po kroku jak wyrzeźbić modele grzybów. 
 • Arbal on his blog Coloured Dust posted a tutorial in which he presented his idea to paint busts of Harald from Heroes and Villains Miniatures. (ENG/PL)
 • Cagn in the pages of Le Blog de Kouzes released step by step the stages conversion model, which he called Revenant 09. (ENG)
 • Luca Lago on his blog Gorzej się nie da shown step by step how to sculpt models of mushrooms. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z modelem Dwarf Champion od Scibor MM.
 • Natomiast Volomir na swoim blogu volomir.com zaprezentował zawartość pudełka z nowym wydaniem gry Warhammer Quest: Silver Tower.
 • A jeśli zastanawiacie się na zakupem nowego, niedrogiego aparatu do fotografowania modeli to przeczytajcie wpis, który KorNat opublikował na łamach bloga PinAtWar.
 • On Danse Macabre you can read the review Dwarf Champion from Scibor MM. (ENG/PL)
 • Volomir on his blog volomir.com presented the contents of the box from the a new edition of Warhammer Quest: Silver Tower. (ENG)
 • If you are considering buying a new, inexpensive camera for photographing the models you have read the entry that KorNat published on his blog PinAtWar. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie w ramach cyklu w to się kiedyś grało przypomniał grę Cyberpunk 2020.
 • Z kolei na blogu Kulturą w płot dostępna jest galeria, po obejrzeniu której znów poczujecie się jak małe dzieci!
 • A jeśli lubicie audiobooki, które Czyta Wojtek to w esklepie madbooks.pl możecie nabyć Chór zapomnianych głosów pióra Remigiusza Mroza w cenie 19,99! Więcej szczegółów na blogu Czyta Wojtek oraz na stronie madbooks.pl.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie in the series we played it once recalled the game Cyberpunk 2020. (PL)
 • On the blog Kulturą w płot is available gallery, after seeing that again, you will feel like little kids!
 • If you like audiobooks, which Czyta Wojtek in store madbooks.pl can purchase Chór zapomnianych głosów written by Remigiusz Mróz in the price of 19,99! More details on the blog Czyta Wojtek and on the madbooks.pl. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Duel painted by Awaken Realms.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz