niedziela, 22 maja 2016

Zebrane z tygodnia #271/Chosen of the week #271

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #271 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #271 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Ristuls Extraordinary Market, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem ostatni wpis przybliżający historię rządów Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • FireAnt na blogu fireant.pl wpisem o Zoatach rozpoczął nowy cykl z mroku dziejów.
 • Z kolei na łamach bloga Wojna w miniaturze szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z recenzją osadzonej w uniwersum WH 40k gry Freeblade.
 • On Danse Macabre showed you the prizes funded by Ristuls Extraordinary Market that will be won in June at the tournament Warheim FS and I published another entry on the history of the rule of Karl Franz in the Empire. (ENG/PL)
 • FireAnt on his blog fireant.pl  published a post about Zoats, which began a new cycle of the darkness of history. (PL)
 • And on the blog Wojna w miniaturze, you will find a review located in the universe WH 40k game Freeblade. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • FireAnt na łamach bloga fireant.pl zamieścił skierowanych do fanów WH 40k poradnik zatytułowany Zbuduj lepszych... Salamanders!.
 • Z kolei Stuart na swoim blogu The Lost and the very Damned opublikował tutorial w którym krok po kroku pokazał jak tanim kosztem zrobić zniszczone metalowe beczki.
 • David na łamach bloga Sproket's small world zdradził swój pomysł na efektowne użycie efektu wody.
 • FireAnt in his blog fireant.pl posted addressed to fans WH 40k tutorial entitled Build better... Salamanders!. (PL)
 • Stuart on his blog The Lost and the very Damned very posted a tutorial which shows step by step how to do it cheaply destroyed metal barrel. (ENG)
 • David on his blog Sproket's small world showed his idea of the effective use of water effect. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex rozpakował na łamach swojego bloga Maniexite pudełko z grą Warhammer Quest Silver Tower od Games Workshop. Z wpisem poświęconym najnowszej grze od GW szanowne państwo-draństwo może się także zapoznać na blogu The Fantasy Hammer.
 • Natomiast na blogu The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja modelu Dwarf Ranger #5 od Scibor MM.
 • A na Danse Macabre podzieliłem się swoimi wrażeniami na temat zestawu Fantasy Treasure Chests Kit od Ristuls Extraordinary Market.
 • Maniex unpacked in his blog Maniexite box with the game Warhammer Quest Silver Tower from Games Workshop. With the entry dedicated to the latest game from GW you can also read on the blog The Fantasy Hammer. (PL/ENG)
 • On the blog The Mad Hamster's Modelling Page is available review model Dwarf Ranger #5 from Scibor MM. (PL)
 • On Danse Macabre I shared my impressions on the set of Fantasy Treasure Chests Kit from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Relacje   |   Report

 • Na blogu volomir.com oraz na łamach FAEIT 212 (TUTAJ i TUTAJ) szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z relacjami z konkursu Golden Demon 2016.
 • Z kolei na blogach Dalauppror oraz Shed Wars i Wargame News and Terrain dostępne są fotorelacje z wydarzenia Salute 2016.
 • A o wrażeniach jakie wywołało wydarzenie Duke of Bavaria 2016 możecie przeczytać na Massive Voodoo.

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • A Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • Natomiast jeśli szanowne państwo-draństwo chce poświęcić trochę czasu kulturze to na blogu Kulturą w płot dostępne jest podsumowanie najciekawszych zdjęć opublikowanych w portalach społecznościowych przez KWP w kwietniu.
 • Maniex prepared a summary of the week on Wrota - polska sieć blogów bitewnych. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2016. (ENG)
 • If you want to take the time to culture on the blog Kulturą w płot available a summary of the most interesting photos published in social networks by KWP in April. (PL)

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Band of Brothers painted by Stanislav Kurylenko.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz