środa, 11 maja 2016

Freelancer , czyli przygotowanie do #21 edycji FKB

W maju udało mi się znacznie wcześniej zacząć prace nad modelami, które pomaluję w ramach #21 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.

Gdyby ktoś z was, drodzy czytelnicy, nie wiedział to gospodarzem #21 edycji FKB jest Żółty z Twierdza Nieumarłych. Tematem majowej edycji jest oldscholl i miałem dylemat, który model wybrać. W końcu spośród dwóch figurek do Mordheim - Freelancer lub Warlock - wybrałem kawalerzystę.
In May, I was able to start much earlier work on models that will paint within the #21 edition of the Miniatures Blog Carnival.

If someone of you, dear readers, do not know it hosted the #21 edition of MBC is the Yellow Fortress undead. The theme of the May edition is oldscholl hesitate and which model you choose. At the end of the two figures to Mordheim - Freelancer or Warlock - I chose the cavalry.


Jak zapewne zauważyliście w zestawie brakuje kilku oryginalnych części - tarcz oraz miecza dla kawalerzysty - części te zastąpiłem elementami z innych zestawów GW. As you have seen in the set missing some original parts - blades and sword for the cavalry - these parts are replaced the elements of the the other sets of GW.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz