niedziela, 12 marca 2017

Zebrane z tygodnia #313/Chosen from the week #313

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #313 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #313 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Amazons painted by Nazroth.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Inkub na blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu z Tonym Houghem.
 • Ponadto na DansE MacabrE zamieściłem zasady dla Kompanii krasnoludzkich Piwowarów do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Inkub on the blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Tony Hough. (PL)
 • And on DansE MacabrE posted rules for Company dwarven Brewers to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zrecenzował model Morbid Spawn od Kromlech.
 • Zaś Maniex na łamach Maniexite rozpakował pudełko z modelem Lord Of Change od Games Workshop.
 • Andrew na blogu Acceptable Radiation zamieścił recenzję MacroMat od TableWar.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze review miniatures Morbid Spawn from Kromlech. (PL)
 • Maniex on the pages Maniexite unpacked box with the model Lord Of Change from Games Workshop. (PL)
 • Andrew on the blog Acceptable Radiation posted a review MacroMat from TableWar. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz