niedziela, 26 marca 2017

Zebrane z tygodnia #315/Chosen from the week #315

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #315 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #315 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Tribute paintied by Lan Studio.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Ponadto na DansE MacabrE zaprezentowałem zasady dla Karnawału Chaosu do Warheim FS...
 • ...oraz zamieściłem relację z sesji Warhammer FRP.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • On DansE MacabrE I presented the rules for the warband Carnival of Chaos to Warheim FS... (PL)
 • ...and I posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • WeRT na swoim blogu Idiotoodporny pokazał jak zrobić barykady ze skrzyń.
 • Natomiast Nazroth na blogu Scar_Hand Painting udostępnił poradnik w którym pokazał jak zrobić sceniczną podstawkę.
 • A na łamach bloga Dagger Brush możecie zapoznać się z zestawieniem najpopularniejszych narzędzie w warsztacie modelarskim.
 • WeRT on his blog Idiotoodporny showed how to make barricades from crates. (PL)
 • Nazroth on the blog Scar_Hand Painting has provided a guide in which he showed how to make a scenic bases. (ENG)
 • On the blog Dagger Brush you can read the list of the most popular tool in the modeling workshop.

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze zrecenzował model Dwarf Miner #6 od Scibor MM.
 • Z kolei G Mort na blogu GMorts Chaotica zaprezentował model Sister Ardanna, Pillar of the Faith od Raging Heroes.
 • Na blogu DansE MacabrE otworzyłem pudełko z zestawem Stone Knight Ruins Terrains od Ristuls EM.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze reviewed the Dwarf Miner #6 from Scibor MM. (PL)
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica presented the model Sister Ardanna, Pillar of the Faith from Raging Heroes. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I opened the box with Stone Knight Ruins Terrains from Ristuls EM. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #31 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Hakostwo oraz bitewniakowe pogranicza.
 • Z kolei na autorskiej stronie dariusza domagalskiego szanowne państwo-draństwo może przeczytać o najstarszym zawodzie świata.
 • A Borejko na Git Games przy okazji 90 nr Fantastyki z 1987 roku przypomina jak to kiedyś z Grą z Fantazję było.
 • Entries published within the #31 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Hakostwo and bitewniakowe pogranicza. (PL)
 • You can read about the oldest profession in the world on the dariusz domagalski homepage. (PL)
 • Borejko on Git Games, on the occasion of the 90th Fantastyki from 1987, recalled how it once to be with Fantasy Games. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz