niedziela, 19 marca 2017

Zebrane z tygodnia #314/Chosen from the week #314

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #314 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #314 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The last Grandmaster painted by Roman Lappat.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei na Azylium zamieściłem zarys zasad dla kompanii Karnawału Chaosu do Warheim FS.
 • A na blogu WarbossKurgan dostępny jest wpis latające wyspy, las voodoo i piraci.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • I posted on the forum Azylium outline of principles for company Carnival of Chaos to Warheim FS. (PL)
 • And on the blog WarbossKurgan available is entry Flying Islands, Voodoo Forests and Pyrates, part 2. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Ana na łamach swojego bloga Gardens of Hecate pokazała jak zbudować efektowne tło do zdjęć modeli.
 • Natomiast Arbal na blogu Coloured Dust zaprezentował krok po kroku jak zbudować sceniczną podstawę i pomalować model The Guardians.
 • Rebe na łamach bloga Tips na szabas pokazał kolejny sposób na zrobienie mokrej palety.
 • Ana in her blog Gardens of Hecate showed how to build a spectacular Forest Photo Background. (ENG)
 • Arbal on the blog Coloured Dust showed step by step how to build a a scenic base and painted model The Guardians. (ENG/PL)
 • Rebe on pages of the blog Tips na szabas showed another way to make a wet palette. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Kamil na blogu Zielony Skaven rozpakował blister z modelem Poisoned-Wind Globadier od Games Workshop.
 • Zaś Grish na fat lazy painter zaprezentował Miniature Leaf Punch od PK-Punch.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE otworzyłem blister z zestawem Large Wooden Barrels od Micro Art Studio.
 • Kamil on the blog Zielony Skaven unpacked blister with a model Poisoned-Wind Globadier from Games Workshop. (PL)
 • Grish on fat lazy painter presented Miniature Leaf Punch from Punch-PK. (PL)
 • On pages of the blog DansE MacabrE I opened blister with a set Large Wooden Barrels from Micro Art Studio. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Z kolei Tyler M. na blogu Mengel Miniatures opublikował Mini of the Week.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • Tyler M. on the blog Mengel Miniatures published the Mini of the Week. (ENG)

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #31 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim i Kostka Domina.
 • A Inkub świętuje siódmą rocznicę założenia bloga Wojna w miniaturze.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Karol z bloga Najmita.net.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz