piątek, 7 października 2022

Recenzja: Thomas, Count of Perche od Footsore Miniatures.
Reviews: Thomas, Count of Perche from Footsore Miniatures.

Tomasz, hrabia Perche, był synem Geoffreya III, hrabia Perche i Matyldy z Saksonii, córki Henryka Lwa, księcia Saksonii i Bawarii oraz Matyldy z Anglii. Zmarł młodo. Miał dopiero siedem lat, kiedy zmarł jego ojciec, Thomas został hrabią Perche pod rządami swojej matki i jej nowego męża Enguerranda III, Lorda Coucy.
Dziś mam dla Was recenzję modelu Thomas, Count of Perche od firmy Footsore Miniatures.

Model, który był częścią większego zamówienia otrzymałem w solidnie zabezpieczonej paczce, a same figurki są pakowane przez producenta w woreczek strunowy wewnątrz którego oprócz modeli znajdziecie także wycięte z hdf-u podstawki i ulotkę zawierającą wszystkie niezbędne informacje. 

Zestaw składa się z odlanych w białym metalu elementów przedstawiających postać w wersji pieszej i konnej, która w obu wersja odziana jest w narzuconą na kolczy pancerz tunikę. Ponadto wojownik uzbrojony jest w nadziak i tarczę, a w wersji konnej ma na głowie dodatkowo hełm.

Figurki utrzymane w skali 28 mm są dość szczegółowe i jednocześnie na tyle zwarte, by ich malowanie nie wymagało męczącej gimnastyki pędzlem.

Jakość odlewu jest dobra, a ilość detali odpowiednia. Nie zauważyłem większych linii podziału formy, czy nadlewek.

Warheim FS model z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie pełnił rolę Błędnego Rycerza w szeregach bretonnskich Rycerzy Graala.

Jak wspomniałem wcześniej modele utrzymane są w skali 28 mm i są nieco mniejsze i bardziej proporcjonalne od modeli Games Workshop, zaś model od MOM Miniaturas góruje nad nieszczęsnym rycerzem niczym Ogr nad obywatelem Imperium.

Jak możecie zauważyć na prezentowanych poniżej zdjęciach w podstawkach umieściłem magnesy neodymowe, które powinny zabezpieczyć model w czasie transportu.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, gdzie znajdziecie więcej szczegółów na temat modelu
.
Today I have a review for you of the Thomas, Count of Perche miniatures from Footsore Miniatures.

The miniatures, which was part of a larger order, I received in a solidly secured package, and the miniatures themselves are packed by the manufacturer in a string bag inside which, in addition to the miniatures, you will also find bases cut from HDF and a leaflet containing all the necessary information.

The set consists of 5 elements cast in white metal depicting the character in the foot and mounted version, which in both versions is dressed in a tunic over a chain armor. In addition, the warrior is armed with a horseman's pick and a shield, and in the horse version he has an additional helmet on his head.

Miniatures in a scale of 28 mm are quite detailed and, at the same time, compact enough that painting them does not require strenuous gymnastics with a brush.

The quality of the casting is good and the amount of details is right. I did not notice any major mold dividing lines or traps.

In Warheim FS, the model will play the role of the Knights Errant in the Breton Grail with a high degree of probability.

As I mentioned earlier, the miniatures are 28 mm in scale and are slightly smaller and more proportional than the Games Workshop miniatures, while the model from MOM Miniaturas towers over the unfortunate knight like an Ogre over a citizen of the Empire.

As you can see in the photos presented below, I placed neodymium magnets in the bases, which should secure the model during transport.

I recommend.

The last photo comes from the manufacturer's website, where you can find more details about the model.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz