piątek, 22 września 2023

Recenzja: Dalis od MOM Miniaturas.
Reviews: Dalis from MOM Miniaturas.

Na blogu DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję modelu Dalis z frakcji łowców czarownic od MOM Miniaturas.

Model był częścią przesyłki, którą otrzymałem po zakończonej sukcesem zbiórce MOM Miniaturas - Mercenaries na Kickstarter i został zapakowany w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz znajduje się odlany z szarej żywicy model oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 20x20 mm.

Model przedstawia uzbrojoną w dwa pistolety i wielki miecz łowczynię czarownic, która przez tors ma przewieszony z pas z różnego rodzaju fiolkami, zawierającymi najpewniej święconą wodę.

Postać odziana jest w długi płaszcz i wysokie buty, a na czoło ma zsunięte gogle.

Niestety, w odróżnieniu od zrecenzowanych wcześniej modeli ten jest bardziej steampunkowy niż staroświatowy.

Jakość odlewu jest średnia, widoczne są nadlewki, pozostałości po kanałach doprowadzających żywicę do formy, błony pozostałe po procesie odlewania i ubytki pozostałe po pęcherzach powietrza.

Model dołączy jako Najemne ostrze - Łowca czarownic do Marienburczyków w Warheim FS.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today on the DansE MacabrE blog, I have prepared for you a review of the Dalis miniatures from the witch hunters faction from MOM Miniaturas.

The miniatures was part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on the Kickstarter portal and was packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the string bag there is a miniatures made of gray resin and a square base measuring 20x20 mm.

The miniatures depicts a witch hunter armed with two pistols and a great sword, with a belt carrying various types of vials, most likely containing holy water, hanging across her torso.

Dalis is dressed in a long coat and high boots, and has goggles pushed down on his forehead.

Unfortunately, unlike the previously reviewed miniatures from MOM Miniaturas, this one is more steampunk than old world.

The quality of the casting is average, there are visible scraps, remains of the channels supplying the resin to the mold, membranes left over from the casting process and cavities left by air bubbles..

The miniatures will most likely join the Marienburgers in Warheim FS as a Hired Sword - Witch Hunter.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE can you find more details. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz