niedziela, 17 września 2023

Rekrutacja: Muszkieterzy z Nuln.
Recruitment: The Musketeers of Nuln.

Nuln powstało jako zwykła faktoria, dopiero później zyskało status ważnego ośrodka handlowego. Nic więc dziwnego, że połowa jego populacji to ludność napływowa. Większość mieszkańców opuściła rodzinne strony, żeby rozpocząć tu nowe życie. Imigranci nadają miastu specyficzny charakter. Są urodzonymi sprzedawcami, gotowymi handlować praktycznie wszystkim. W Nuln niezbędnymi wymogami do prowadzenia interesów są spryt i bezlitosne wykorzystywanie każdej okazji do zarobku. Umiejętność targowania się również jest bardzo pożądaną cechą, gdyż bez niej może się okazać, że za dany towar trzeba zapłacić niemal dwa razy więcej niż gdzie indziej. Mieszkańcy Nuln są postrzegani jako chciwi i oportunistyczni dusigrosze. W kwestii edukacji obywateli mało które miasto radzi sobie tak dobrze jak Nuln. Uzdolnieni Ludzie ściągają z całego Starego Świata, żeby studiować na prestiżowym Uniwersytecie. Żacy tworzą kosmopolityczną zbieraninę Tileańczyków, Estalijczyków, Bretonnczyków, a nawet Kislevitów. Oprócz Uniwersytetu, Nuln posiada także najlepsze szkoły wojskowe Imperium, konkurujące z tymi w Altdorfie. Z tego powodu stacjonuje tu jedna z najlepiej wyszkolonych zawodowych armii w Imperium. Wielu wybitnych oficerów zaczynało karierę wojskową właśnie w stolicy Południa.

Wśród szlachty zarysowuje się coraz wyraźniejszy podział. Jeden z odłamów arystokracji nie zasila swoich skarbców zyskami z zamiejskich posiadłości. Dorobił się bowiem wyłącznie wskutek podejmowania trafnych decyzji handlowych, targowania się i spełniania zachcianek Hrabiny. Magnaci owi postrzegają Pastewnych Baronów jako kmiotków, niegodnych rządzenia miastem we współczesnych czasach. Kupcy i inni mieszczanie również z nich szydzą. Mimo tego, że są zależni od dostaw żywności z okolicznych wsi, mieszkańcy miasta potrafią złośliwe drwić z przyjeżdżających na targ chłopów. Ludzie z położonych niedaleko Nuln terenów wiejskich z wzajemnością nie znoszą mieszczuchów za ich swawolny i dekadencki sposób życia.

W mieście istnieją również inne podziały. Starsza szlachta preferuje postawę wissenlandzką - są to Ludzie surowi, opanowani i głęboko religijni. W przeciwieństwie do konserwatywnej magnaterii, nowe pokolenie arystokratów - z których większość nie osiągnęła jeszcze wieku dojrzałego - to fircyki i nadęte bufony, pozostające pod narastającym wpływem Reiklandu. Są dekadenckimi hedonistami żarliwie popierającymi miłującą wystawne życie Hrabinę. Podobne podziały społeczne zaczynają pojawiać się wśród zwykłych mieszczan. Nie są już skazani na życie w ciągłej przymusowej pracy jako koniuszy, służący lub posłańcy, zależni od humoru majętnego pracodawcy. Obecnie mieszkańcy Nuln mogą szykować saletrę, palić w piecach, czy też sortować rudę i przetopy, pracując na ściśle określone zmiany. W rezultacie w Nuln powstała klasa robotnicza, której próżno szukać w innych częściach Imperium. Organizacje zrzeszające robotników mają istotny głos w sprawach przemysłu metalurgicznego Nuln.

Koniec 2022 oraz początek 2023 poświęciłem na sklejenie Nieumarłej hordy Liczmistrza, Jeźdźców Wilków oraz Muszkieterów z Nuln, których dziś, a także w następnych wpisach, będę Wam przybliżał.

Do złożenia modeli Muszkieterów z Nuln użyłem figurek od Games Workshop, a jedynymi dodatkami innych producentów są pagony od Victoria Miniatures oraz pieczęcie i pergaminy od Dunkeldorf Miniatures oraz tarczek od Scibor MM.

Przy okazji postanowiłem pomalować także modele Czołgu Parowego, który wraz z inżynierem dowodzącym Albrechtem Waldnerem może być w Warheim FS wystawiony jako Postać Dramatu oraz Najemne Ostrze - Bombardiera wraz z Piekielnikiem i Wyrzutnią Rakiet.

Mimo, że złożona jako ostatnia, to kompania Muszkieterów z Nuln została pomalowana jako pierwsza w ramach lutowej edycji FKB, którą miałem przyjemność poprowadzić. 
I devoted the end of 2022 and the beginning of 2023 to assembling the Undead horde of the Lichemaster, the Wolf Riders and the Musketeers of Nuln, which I will introduce to you today and in the next posts.

To assemble the models of the Musketeers of Nuln I used miniatures from Games Workshop, and the only additions from other manufacturers are epaulettes from Victoria Miniatures and seals and parchments from Dunkeldorf Miniatures and shields from Scibor MM.

By the way, I also decided to paint models of the Steam Tank, which, together with the commanding engineer Albrecht Waldner, can be exhibited in Warheim FS as a Dramatis Personae and the Hired Sword - Bombardier along with the Helblaster Volley Cannon and Hellstorm Rockets.

Although it was the last one, the company of Musketeers of Nuln was painted first as part of the February edition of the Miniatures Blog Carnival, which I had the pleasure of leading.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz