poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Historia świata. Rozwój Elfów.

Najmniej skażeni skutkami zniszczenia między wymiarowych Bram Pradawnych byli Elfowie, którzy w swoich wyspiarskich królestwach rozwijali się pomyślnie. Posiadana przez nich wiedza na temat magii Dawnych Slannów pozwoliła im opanować i kierować wieloma z nowych bytów. Spośród nich Elfowie oddawali cześć kilku wybranym, życzliwym istotom, między innymi hedonistycznemu bóstwu, które nazwały Menelothem. W ciągu tysiąca lat od upadku Dawnych Slannów, Elfowie rozwinęli swoją własną, dumną i złożoną cywilizację; wyruszyli z ojczystej wyspy, by zbadać świat. Prawie 6000 lat temu po raz pierwszy pożeglowali na zachód i z podziwem spojrzeli na ruiny cywilizacji Dawnych Slannów. Na wschodzie budowali osady na wybrzeżach Starego Świata, gdzie odkryli młodą jeszcze rasę Krasnoludów. Zapoczątkowali wymianę handlową i kulturalną. Z początku przynajmniej Elfowie wiele mogli nauczyć młodą rasę i wiele zyskać na bogactwach mineralnych, rzadkich skórach i cennych klejnotach.

Przez tysiąc lat wszystko układało się jak najlepiej, póki siły Chaosu nie dotknęły umysłów Elfów. I chociaż byli oni potężnymi magami, to przecież nie potrafili wiele w porównaniu z Dawnymi Slannami. Wielu z nich uległo pokusie i zaczęło czcić mrocznych, złych bogów. Jednak Elfowie byli w zasadzie dobrymi istotami (być może dlatego, że tak zaplanowali Dawani Slannowie) i ogromna ich większość oparła się wpływom Chaosu. Wybuchła długa Wojna Domowa, która przez wiele lat szalała w Królestwach Elfów. W końcu Mroczni Elfowie zostali pokonani i uciekli do zachodnich krain, gdzie nazywa się je Druchii - Mrocznymi Elfami.

Na chwilę świat powrócił do pozornego pokoju, chociaż wzrastające ambicje Krasnoludów i arogancja Elfów zapowiadała kłopoty w przyszłości. Wypędzone z Elfich Królestw Druchii dotarły do Starego Świata i zaczęły atakować wioski Krasnoludów. Khazadzi nie wiedząc nic o podziale Elfów, w odwecie zaatakowali kolonie Leśnych Elfów. Stosunki pomiędzy tymi dwoma rasami zaczęły się pogarszać, aż mniej więcej 5000 lat temu (2000 lat po upadku Dawnych Slannów) wybuchła wielka wojna. Pamięć o niej do dziś dzień rzuca cień na stosunki między Krasnoludami, a Elfami. Wojna ta spowodowała ogromne straty w obu populacjach, wiele najsłynniejszych miast krasnoludzkich zostało zniszczonych. Aż w końcu Elfowie opuścili Stary Świat. Pozostała jedynie nieliczna grupa, która zaszyła się w głębokich lasach, z dala od terenów zdominowanych przez Krasnoludów. Khazadzi uznali się za zwycięzców, chociaż stracili wiele siedzib i znaczną część swojej populacji.

Od tego czasu tylko sporadycznie Elfowie wikłali się w sprawy Starego Świata. Ich własna cywilizacja utraciła dynamikę rozwoju, stała się zamknięta, hedonistyczna i odizolowana. Statki Elfów wciąż pływają po oceanach, handlując z ludźmi i niedobitkami Slannów, żyjącymi na kontynencie Lustrii.cdn.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...